( Työelämä )

3 x uusi työ

Teksti Marita Kokko
Kuvat Juuso Heinilän arkisto, Roope Permanto, Samuel Koiviston arkisto
  • KTM, DI Juuso Heinilä, Finnveran Pohjois-Suomen aluejohtaja
  • Sanna Lybäck, Major Account Manager, Nebula Oy
  • Samuel Koivisto, Suomen yliopistokiinteistöjen asiakkuus- ja palvelujohtaja

Pohjois-Suomella menee mainiosti

KTM, DI Juuso Heinilä, 40

Myyntijohtaja OP Oulu > Finnveran Pohjois-Suomen aluejohtaja

Oulun tarina vahvistaa, että Suomen tulevaisuus on osaamisessa. Nokialta vapautunut osaaminen on luonut kaupunkiin kiinnostavan yritysverkoston.

”Ict-osaajat, jotka aiemmin olivat yhdessä yrityksessä, työskentelevät nyt sadoissa alan yrityksissä, jotka sijoittuivat Ouluun osaamisten perässä”, Finnveran aluejohtajana vuoden verran työskennellyt Juuso Heinilä toteaa.

Myös Pohjois-Suomen matkailu elää taas kulta-aikaa. Sen potentiaali Lapissa, Kuusamossa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Kapasiteetti on täyskäytössä, ja tulevien investointien myötä matkailijavirtoja voi vielä kasvattaa.

Finnvera on mukana rahoittamassa niin Pohjois-Suomen kasvuyrityksiä kuin matkailuakin. Se rahoittaa alueella satojen yritysten käynnistystä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Heinilä siirtyi Finnveraan pankista. Kaukana pankkisektorista ei olla edelleenkään, sillä Finnveran instrumentit ovat alalta tuttuja: lainoja ja takauksia. Uudessa työssään Heinilä pääsee hyödyntämään myös molempia korkeakoulututkintojaan.

”Kansantaloustiede ja taloustiede tukevat kokonaisnäkemystä. Tuotantotalouden DI-tutkinto taas avaa ymmärrystä esimerkiksi yritysten digitalisaation edistämiseen.”

Heinilä viihtyy työssään, jossa yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla esimiestyö, yritysrahoituksen syvä osaaminen sekä aktiivinen sidosryhmätyö.

”Haluan, että työlläni on muukin rooli kuin tuottaa yritykselle tulosta tai itselleni palkkaa. Finnverassa autamme Suomea ja Pohjois-Suomea kehittymään. Samalla pääsen vaikuttamaan koko Finnveran kehitykseen.”

Järjestötyötä Heinilä on tehnyt Ekonomien hallituksen varapuheenjohtajana jo useamman vuoden. Luottamustoimet ovat hänelle keino laajentaa näkökulmaa omaa alaa laveammalle.

”Olen mukana myös edistääkseni Suomen työmarkkinoiden uudistumista. Työpaikoilla ajatellaankin jo uudella tavalla, mutta järjestöt ovat jääneet telineisiin. Suomen Ekonomit voi järjestönä haastaa rakenteet sisältäpäin.”

Ruuhkavuodet ovat Heinilänkin arkea. Ekonomivaimon vaativa työ, lasten harrastukset ja omat vapaa-ajan toiveet kuuluvat työn ja järjestötehtävien ohella palapeliin.

”Onneksi asiat ovat pysyneet kasassa suunnittelulla, kärsivällisyydellä ja hyvällä tahdolla.”

Digitalisaatio nostaa kasvu-uralle

Sanna Lybäck, 41

Senior Service Manager Fujitsu Finlandissa > Major Account Manager Nebula Oy:ssa

Susanna Lybäck haluaa uudessa työssään tukea suomalaisia pk-yrityksiä kasvu-uralle digitietä pitkin. Uusi työnantaja Nebulatuottaa yrityksille ICT- ja verkkopalveluita verkkosivuista laajoihin digiratkaisuihin.

”Digitalisaatio itsessään ei tuo kilpailuetua. Sen sijaan vahva muutosjohtaminen sekä taito kerätä, analysoida ja hyödyntää dataa ovat avainasemassa palvelujen ja liiketoiminnan kehittämisessä”, Sanna Lybäck arvioi uuden työnsä merkitystä.

Lybäck toteaa digitalisaation vaativan it-toiminnoilta paljon, mutta samalla niille aukeaa mahdollisuus tuottaa lisäarvoa koko liiketoiminnalle.

Lybäckillä on kansainvälinen opiskelu- ja työhistoria. Hän valmistui kaksoistutkinnolla Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Hollannin Hanzehogeschool Groningenista. Opinnot veivät vaihtoon Pohjois-Arizonan yliopistoon ja työharjoitteluun Karibialle. Koulutuksensa hän täydensi Master-tutkinnolla Göteborgin yliopistossa.

”Opiskelu ulkomailla kasvatti, tutustutti eri maiden kulttuureihin ja loi kansainvälisen verkoston, jossa on jäseniä eri puolilta maailmaa.”

Lybäck päätyi valmistuttuaan töihin it-alan yritykseen, joka teki Nokialle päivitysprojektia 2000-luvun alkupuolella.

”Huomasin, miten paljon ala tarjosi opittavaa ja miten paljon toisaalta pystyin hyödyntämään omaa osaamistani. Mahdollisuus oppia uutta tekee työstä mielekästä.”

Yli kymmenen vuotta Lybäck ehti työskennellä Fujitsulla, viimeiset viisi vuotta palvelupäällikkönä kansainvälisissä suurasiakkuuksissa. Innostavat asiakkuudet, hyvät esimiehet, kollegat ja kehitysmahdollisuudet saivat viihtymään.

Perhevapaiden jälkeen työpaikan vaihto oli kuitenkin luontevaa. Uusi työnantaja on kasvava suomalainen yritys, jossa loppuasiakas on lähellä ja ratkaisut nykyaikaisia.

”Oma osaamiseni on asiakkuudenhallinnassa ja muutosjohtamisessa. En mene asiakkaan luo tekniikka edellä, vaan haluan ensin ymmärtää asiakkaan tarpeet sopivien ratkaisujen löytämiseksi. Minulle tekniikka on mahdollistaja, ei nuolenkärki.”

Kampuksesta kylä kaupungin sisälle

KTM Samuel Koivisto, 48

Technopoliksen Jyväskylän toimintojen johtaja > Suomen yliopistokiinteistöjen asiakkuus- ja palvelujohtaja

Ajatus täyden palvelun kampuksista sai Samuel Koiviston syttymään ja tarttumaan Suomen yliopistokiinteistöjen asiakkuus- ja palvelujohtajan tehtäviin helmikuussa. Uudessa tehtävässä tavoitteena on rakentaa yliopistokampuksista monikäyttäjäympäristöjä, jonne kotiutuvat niin korkeakoulut, yritykset, yhteisöt kuin palvelut pesulasta päiväkotiin.

Aiemmin Koivisto ehti työskennellä lähes 14 vuotta Technopoliksessa markkinointi- ja myyntitehtävissä. Eikä hän edes suunnitellut vaihtavansa työtä, kun rekrytointikonsultti kutsui hänet Tampereelle tutustumaan uuteen tehtävään.

”Vierailu avasi silmäni näkemään uuden tehtävän mahdollisuudet. Voisin olla mukana rakentamassa yliopistoverkoston kiinteistöt koko maassa ihan uuteen kukoistukseen ja tuoda yritykset ja palvelut kampuksille.”

Ennen Technopolista Koivisto työskenteli it-alan yrityksissä sekä Jyväskylän Teknologiakeskuksessa houkuttelemassa ulkomaisia yrityksiä Jyväskylään. Tehtävä pohjautui teknologiakeskusten, yritysten ja yliopistojen yhteistyöhön.

”Teen nyt samankaltaista työtä kuin toistakymmentä vuotta sitten, mutta pääsen katsomaan kiinteistönomistajan näkökulmasta, kuinka ekosysteemejä luodaan.”

Koivisto vastaa uudessa työssään asiakkuuksista ja palveluista. Johtoryhmän kolme muuta henkilöä huolehtivat liiketoiminnan hallinnosta, kampuskehityksestä, markkinoinnista sekä rakennuttamisesta.

”Yhteinen tavoitteemme on tarjota asiakkaille parhaat toimitilat kehittymiseen ja kasvamiseen. Seinien ohella huolehdimme myös verkostoista ja palveluista.”

Viime vuosina yliopistot ovat tiivistäneet tilojaan. SYK haluaa kampuksille uusiksi tilojen käyttäjiksi korkeakoulujen lisäksi yrityksiä ja yhteisöjä, jotka hyötyisivät naapuruudesta ja yhteistyöstä akateemisen maailman kanssa.

Koivisto on kauppatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta, ja hänellä on myös yrittäjätaustaa. Kansainvälistä näkemystään hän on kartuttanut useamman vuoden opiskelemalla ja työskentelemällä Kanadassa ja Ruotsissa. Vapaa-ajallaan perhe Koivisto matkustaa.

”Omasta kylästä ei näe fiksuja käytäntöjä maailmalla. Helikopteriperspektiivistä näkee laajemmin. Englannin historialliset kampukset eivät sellaisenaan ole mallinnettavissa meille, mutta parhaat käytännöt voi soveltaa suomalaiseen ympäristöön.”

31.5.2017

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

Blogeissa
Itsejohtaminen vuonna 2017 – ilmiö ja ajattelutapa

OP-ryhmän henkilöstöjohtajan ja johtokunnan jäsenen Outi Taivaisen mukaan hierarkia vähenee tulevaisuuden organisaatioissa. Suomen paras ja Euroopan toiseksi paras työpaikka GoFore ei johda työntekijöitään keskijohdon uupuessa kokonaan ja painottaa työntekijöiden itseohjautuvuutta. Megatrendit kuten etätyö, joustava työaika ja työelämän kasvava projektiluonteisuus vievät meitä yhä kauemmaksi perinteisistä esimiehistä ja työnjohtajista. Itsejohtaminen on nyt. Mutta miten saamme sen toimimaan? Kerron sinulle!

Itsejohtamisen polkuni

Toimin vuoden 2016 Slushissa yhtenä kolmestakymmenestä vapaaehtoisesta tiiminjohtajasta. Vastasin tapahtumainfon organisoinnista ja siten 140 vapaaehtoisesta. Tehtävässäni hämmästyin työnteon vapaudesta, jonka organisaatiolta sain. Yleisin esimieheni antama vastaus kysymykseen: ”Miten minun tulisi tämä tehdä?” oli ”Saat itse päättää!” Aluksi turhauttavaa, mutta lopulta syvällisesti palkitsevaa.

Projektin päätyttyä tein kandidaatin tutkielmani johtamisen opintosuunnassa. Muistelin kokemaani autonomiaa Slushissa ja päätin aiheeksi selvittää: miten tämä koettu autonomia voisi hyödyttää muitakin kuin minua.

Ohjaajan avulla päädyin jo olemassa olevan itsejohtamisen käsitteistön äärelle. Itsejohtaminen voidaan nähdä johtamisen kirjallisuudessa vaihtoehtona hierarkialle: perinteiset johtajan tehtävän kuten tavoitteiden asettaminen ja palkitseminen siirtyvät työntekijälle itselleen. Johtamisesta tulee henkilökysymyksen sijaan funktio. Sillä voidaan saavuttaa työn parempi teho, koettu mielekkyys sekä kasvanut merkityksellisyyden ja omistajuuden tunne. Juuri mitä muutoksen partaalla oleva työelämä tarvitsee.

Mutta mitä itsejohtaminen on käytännössä? Se on paljon muutakin kuin nippu ajanhallinnallisia ohjeita ja motivoivia sanaparsia. Se on ajattelutapa. Se on yksinkertaista, muttei helppoa. Tartutaan tähän ajattelutapaan kolmella eri idean siemenellä.

Mindset

  1. Itsejohtamisen tavoitteena on mielekkäämpi työ, josta koetaan omistajuutta, merkityksellisyyttä ja intohimoa. Yritämme rakentaa työtä, joka palkitsee tekijäänsä. Tämä saavutetaan mm. asettamalla itse omat tavoitteemme, työajat sekä -tavat ja lopulta kantamalla täysi vastuu sekä omistajuus aikaansaannoksistamme.
  2. Älypuhelin on sinua fiksumpi. Ajattele sitä häiriötekijän sijaan yhteistyökumppanina. Tekemällä läheistä ja tarkoituksenmukaista yhteistyötä puhelimen kanssa tulee sinusta aivan uudella tavalla parempi työntekijä. Esimerkiksi itse olen ulkoistanut lähes kaiken muistamisen puhelimelleni: kaikki menoni ovat vain kalenterissani. Kaikki asiat, jotka minun pitää saada aikaiseksi ovat muistiinpanoissani. Tuntemani ihmiset ovat sosiaalisten medioiden yhteyksiä. Ihmisten osoitteet ja yhteystiedot on luetteloitu. Älypuhelin kaikessa viisaudessaan vielä muistuttaa minua näistä asioista hälytysten, ilmoitusten ja viestiäänien merkeissä. Toisaalta tarkoituksenmukaisuus tarkoittaa sitä, että sinun tulee itse valita hetket, jolloin käytät älypuhelinta.
  3. Haen inspiraatiota Scott Adamsin (Dilbert-sarjakuvan luoja) sanoista. Hänen mukaansa keskiverron elämän saamiseksi tulee käydä koulussa, tehdä työnsä ja pidättäytyä hankaluuksiin joutumisesta. Mutta olen osa Y-sukupolvea: ensimmäinen sukupolvi, joka ei tule saavuttamaan vanhempiensa keskimääräistä elintasoa. Itse asiassa milleniaalit tienaavat vähemmän kuin mikään muu sukupolvi (https://www.theguardian.com/world/2016/mar/07/revealed-30-year-economic-betrayal-dragging-down-generation-y-income)

Kunnianhimoisena ihmisenä en aio tähän tyytyä. Adams jatkaa: jos haluat todella menestyä elämässä, tulee sinun tehdä yksi kahdesta asiasta – olla maailman paras jossain yhdessä spesifissä seikassa TAI olla osa maailman parasta neljännestä (top 25 %) kahdessa tai useammassa taidossa. Voit olla varma, että kumpikin näistä vaatii avukseen itsejohtamista. Meidän on jokaisen rakennettava oma polkumme omavalintaisille huipuille, mikäli haluamme menestyä.

Tässä lyhyesti taustaa itsejohtamiseen ja siihen kuuluvaan ajattelutapaan vuonna 2017. Seuraavassa, marraskuussa julkaistavassa blogissani avaan itsejohtamista käytännössä viidellä eri työkalulla ja keinolla.

Antti Poikolainen

Kirjoittaja on 4. vuoden yrityksen johtamisen opiskelija Tampereen yliopistossa. Opintojen ohella hän toimii ainejärjestönsä Boomi ry:n puheenjohtajana.

19.10.2017
Kestävä johtajuus tukee innovaatioiden johtamista

Ekonomien kotisivuilta löytyvään Kestävän johtajuuden -mittaristoon vastanneiden yli 1000 henkilön vastauksista on tuotettu raportti, joka kertoo kestävän johtamisen tilasta tänä päivänä. Vastaajien arvioitavana oli myös oman organisaation kyky innovoida. Aihe on mielenkiintoinen nyt, kun kasvua ja tuottavuutta pyritään kaikin keinon parantamaan. Yhtenä toimenpiteenä hallitus rakensi viime vuonna kiky-sopimuksen, seuraavaksi tarvitaan satsauksia innovaatiokyvykkyyteen. Jos yritykset eivät pysty uusiutumaan ja vastaamaan paremmin asiakkaidensa tarpeisiin, ei yritykseen saada kasvua.

Mistä uusia aihioita ja ideoita kasvuun voidaan löytää ja millaisia keinoja organisaatioissa tulisi ottaa käyttöön? Onko johtajien ja työntekijöiden laiskuutta tai taitamattomuutta se, että asiakkaita ei kuunnella eikä heidän tarpeistaan keskustella? Useimmiten ei! Suurin haaste on, että tietoa ei osata hyödyntää tuottavasti. Toinen haaste liittyy johtamiseen. Ainakin nämä seikat paljastuivat mittariston vastauksista ja haastatteluista.

Johdon tehtävä on kannustaa innovointiin ja osoittaa, että kokeileminen on toivottua. Kuten monessa tutkimuksessa on todennettu, kokeilukulttuuri tuo vahvan kilpailuedun organisaatiolle, sillä silloin voidaan oppia jatkuvasti uutta ja luopua vanhasta.

Organisaation rakenne on vahvasti yhteydessä innovaatioiden tuottamiseen ja siihen liittyvään luovuuteen. Johtamisen kannalta ei siis ole yhdentekevää, millainen rakenne organisaatiolla on. Se joko tukee tai estää innovatiivisen toiminnan ja luovuuden kukoistuksen työn kehittämisessä. Hierarkian vähentäminen ja verkostomaisen toiminnan lisääminen mahdollistavat ketterien muutosten tekemisen organisaation toiminnassa.

Mittariston tulosten mukaan suuryrityksistä yli 20 % kokee, että heidän organisaatiomallinsa eivät edistä nopeita muutoksia. Vastaavasti yli puolet pienistä yrityksistä kokee, että heillä on oikeanlaiset organisaatiomallit, joissa ketterät muutokset ovat mahdollisia. Entäpä jos isot ottaisivat oppia pienistä ja muuttaisivat organisaatiomalliaan pienten kaltaisiksi? Maailmalla, ja joissakin isoissa yrityksissä Suomessakin, pyritään keventämään hierarkiaa ja muuttamaan organisaatioita startuppien kaltaisiksi liiketoimintayksiköiksi. Jos organisaatiomallia ei voi muuttaa, toimintatapoja ainakin voi. Mittaristoon vastanneista 22,5 % oli kooltaan mikroyrityksiä ja yrittäjiä.

Kestävän johtajuuden mittariston tulosten perusteella organisaatioissa ei kannusteta innovatiivisuuteen. Tämä johtuu osittain siitä, että mittaristoon vastasivat ne ihmiset, jotka työskentelevät itse organisaatioissa, joita he arvioivat. Vain 16 % vastaajasta on sitä mieltä, että heidän organisaatiossaan panostetaan jatkuvasti palvelu-, tuote- ja prosessi-innovaatioihin kestävän kehityksen edistämiseksi. Innovaatiotoiminta vaatiikin erityisen paljon johtamiskulttuurilta. Johtamisen tulee vahvistaa innovatiivisuuden positiivista merkitystä organisaation toiminnassa kannustamalla ideointiin ja tuottamaan niistä innovaatioaihiota.

Johdolla on merkittävä rooli (vaikutus jopa 90 %) siinä, miten henkilöstö sitoutuu innovaatioiden edistämiseen. Lisäksi johdon näkemykset oikeista ja hyvistä ideoista tai huonoista ideoista vaikuttavat siihen, millaisia innovaatioita yrityksessä voi syntyä. Innovaatioajattelu on vahvaa silloin, kun työntekijät ovat sisäistäneet oman roolinsa luovina ihmisinä, joille ideoiden synnyttäminen ja hyödyntäminen sekä jatkuva uusiutuminen ovat tärkeä osa työtä ja itsestäänselvyys.

Organisaatiokulttuuria voi ja tulee muokata siten, että se mahdollistaa kollektiivisen älykkyyden prosessin syntymisen. Kollektiivisuutta ei tule ajatella yksilöllisen tai yksityisen vastakohtana, vaan kollektiivisuutta on yksilöiden yhteistoiminnan kehittäminen kuten yhdessä tekeminen ja verkostoituminen strategisella tasolla. Innovatiiviset yrityskulttuurit arvostavat tavoitesuuntautuneisuutta ja keskinäistä tukemista, herkkää sisäistä sääntelyä ja rakennetta sekä merkityksiä tuottavaa johtajuutta.

Johtajien tehtävänä on tehdä tarkkoja huomioita siitä, mitkä aihiot ja ideat legitimoituvat oikeaksi ja älykkääksi ideaksi ja mitkä määrittyvät vääräksi tiedoksi tai turhanpäiväiseksi tekemiseksi. Johtajat ovatkin tältä osin mahdollistajia. He päättävät, miten he priorisoivat toisten esittämiä kehittämisideoita. Hierarkia ja valtataistelut vaikeuttavat kollektiivisen älykkyyden muodostumista. Tiedon panttauksesta ja osaamisen jakamattomuudesta on jo aika siirtyä innovaatioälyn kehittämiseen.

Miten innovaatioäly ja -kyky toimii sinun yrityksessäsi? Käy sinäkin mittaroimassa organisaatiosi toimintaa osoitteessa www.kestavajohtajuus.fi.

Heidi Keso
Dosentti, KTT

Lue koko raportti

16.10.2017
Mitä on hyvä arkijohtaminen?

Se mikä on toiselle hyvää, ei välttämättä ole sitä toiselle. Päteekö tämä myös esimiestyöhön ja johtamiseen, vai löytyykö hyvälle arkijohtamiselle yhteisiä kriteereitä?

Työssäni yritysvalmentajana ja johtamisen muotoilijana olen saanut olla todistamassa suomalaisen esimiestyön ja johtamiskulttuurin kehitystä. Lukuisat vuoropäälliköt, tiiminvetäjät, osastoesimiehet ja johtajat ovat kerta toisensa jälkeen osoittaneet, millainen vaikutus arjen hyvällä johtamisella on sekä ihmisiin että erityisesti liiketoiminnan tuloksiin.

Minun mielestäni hyvän arkijohtamisen ja esimiestyön tunnusmerkkejä ovat johdonmukaisuus, taito saada toisesta parhaat puolet esiin, kyky inspiroida sekä vastuun ja vallan oikeasuhtainen antaminen. Ehkä tiukan paikan tullen myös rohkeus tehdä päätöksiä vähäisillä tiedoilla voidaan laskea arvostamiini esimiestyön ja johtamisen ominaisuuksiin. Ainakin omassa työarjessani nämä ovat tekijöitä, jotka tukevat omaa suoritustani. Tekoina nämä asiat ovat usein melko vähäiseltä vaikuttavia: saan vastauksen asioihin, joihin sitä tarvitsen tai että päätöksentekoa ohjaa enemmän mahdollisuus kuin riski. Vaikutusten aalto kuljettaa kuitenkin pitkälle lisääntyneenä energiana, sitoutumisena ja luovuutena.

Me ihmiset olemme lopulta enemmän samankaltaisia kuin erilaisia. Ymmärrän ja hyväksyn, että eroja hyvän johtamisen odotuksissa on tietysti olemassa. Jo toimiala, yrityksen tilanne, esimiestyön kokemus (puolin ja toisin) ja monet muut seikat vaikuttavat siihen, mitä hyvä arkiesimiestyö on tai miten se koetaan. Uskon kuitenkin vahvasti, että valtaosa hyvästä arkijohtamisesta perustuu samoille periaatteille. Kovin väärään et mene esimerkiksi luottamalla siihen, että kaikki ihmiset tarvitsevat ja arvostavat palautettasi. Tai että luja luottamus toisen kykyihin palkitsee lopulta.

Onko sinulla vinkki, esimerkki tai tarina hyvään esimiestyöhön tai johtamiseen liittyvästä toimintatavasta, kokemuksesta tai aikaansaannoksesta? Laitetaan hyvät käytännöt ja osaaminen jakoon! Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi olemme Ekonomien kanssa yhteistössä asettaneet tavoitteeksemme kerätä vähintään sata esimerkkiä erinomaisesta suomalaisesta arjen esimiestyöstä ja johtamisesta. Kokoamme tarinoista julkaisun, joka tulee jakeluun loppuvuodesta.

Vinkkisi voivat olla omiasi, mutta voit mainiosti kuvata myös sellaista esimerkillistä arjen johtamisen tekoa tai esimiestyötä, jonka olet havainnut jonkun muun tekevän. Käy jättämässä oma vinkkisi!

Jouni Eronen
Prego Oy

Kirjoittaja toimii johtamisen muotoilijana ja valmentajana Johtamisen talo Prego Oy:ssä.

#satajohtamisentekoa on Suomen Ekonomien ja Pregon yhteinen kampanja hyvän johtamisen puolesta ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi. ​Haluamme näin korostaa osaamisen kehittämisen merkitystä esimiestyössä ja inspiroida kaikkia kehittymään esimiestyön ja johtamisen kentällä.

05.10.2017
 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013