( Työelämä )

3 x uusi työ

Teksti Soila Eräniemi, Michaela von Kügelgen Kuvat Kirsi Tuura, Juuso Noronkoski ja Tomas Biströmin kuva-albumi
  • Liikkumattomuus, ylipaino ja diabetes ovat kasvava ongelma."Fysioterapeuteilla on konkreettiset avaimet pitää eri-ikäiset ihmiset työ- ja toimintakykyisinä", muistuttaa FYSI ry:n toiminnanjohtaja Leila Salonen.

Terveyttä ja toimintakykyä kaikenikäisille

KTM Leila Salonen, 57
Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry, 
järjestöpäällikkö > FYSI ry toiminnanjohtaja

Leila Salonen on nimitetty Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi. Hän toimii myös Suomen Fysikaaliset Hoitolaitokset Oy:n toimitusjohtajana sekä FYSI-lehden päätoimittajana.

”Terveydenhuollon rahoitusta ollaan parhaillaan uudistamassa ja huolenamme on yksityisen sektorin pärjääminen jatkossa. Ihmisiä oman työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon kannustavista Kela-korvauksista ei tulisi luopua. Menetetään iso kannustin, jos ne rahat liitetään mukaan yhteiseen isoon rahasäkkiin, josta jaetaan niin siltarumpuihin kuin terveydenhuoltoonkin”, Salonen huolehtii.

Tärkeää olisi myös velvoittaa kunnat laskemaan ja julkistamaan itse tuottamiensa palveluiden todelliset kustannukset. Hankinnat olisi mahdollista tehdä todellisiin hinta- ja laatukriteereihin perustuen kustannustehokkaasti joko julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta.

Salonen haluaa lisätä tietoisuutta fysioterapiasta ja kuntoutuksesta sekä niiden vaikuttavuudesta. ”Jos tutkittuja vaikutuksia ei tunneta, ei hoitoja myöskään määrätä.”

Liikkumattomuus, ylipaino ja diabetes ovat kasvava ongelma. Tutkimustulokset osoittavat, että fysioterapialla voidaan huomattavasti parantaa myös vanhusten ja muistisairaiden toimintakykyä ja lisätä toivottuja kotivuosia.

”Laitosvoittoinen järjestelmämme on paitsi kallis, myös iäkkäitä passivoiva, usein jopa epäinhimillinen. Fysioterapeuteilla on konkreettiset avaimet pitää eri-ikäiset ihmiset työ- ja toimintakykyisinä. ”

Salonen iloitsee FYSIn houkuttelevasta ja kattavasta koulutustarjonnasta.

”Tällä pidämme kenttämme iskukykyisenä. On hienoa, että myös julkinen sektori on löytänyt meidät kouluttajana.”

EKONOMI 613. ARTO KUULUVAINEN. KUVA KIRSI TUURA ALMA360

Yliopistotutkija siirtyi yrityselämään

KTT Arto Kuuluvainen, 33
Turun kauppakorkeakoulu, CCR Tutkimuspalvelut 
> M3 Research Finland

Arto Kuuluvainen on nimitetty M3 Research Finlandin tutkimuspäälliköksi. Hän työskenteli aiemmin tutkimuspäällikkönä Turun kauppakorkeakoulussa CCR Tutkimuspalvelut -yksikössä. M3 Research on tanskalaislähtöinen yritys, jolla on toimintaa myös muissa Pohjoismaissa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Tanskassa, ja sillä on noin 30 työntekijää. M3 Research on sijoittunut kahtena vuotena peräkkäin gaselliyritysten joukkoon Tanskassa. Viimeisenä neljänä vuotena se on kasvanut 259 prosenttia.

”On todella mielenkiintoista päästä mukaan kansainväliseen kasvuyritykseen. Ensivaikutelma tanskalaisesta yrityskulttuurista on, että ihmiset ovat hyvin helposti lähestyttäviä”, Kuuluvainen sanoo.

Kuuluvainen siirtyi yrityselämän palvelukseen akateemisesta maailmasta. Tutkijatohtorin toimenkuvaan kuuluivat yliopiston yrityssuhteiden kehittäminen ja ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen tutkimukseen.

”Yliopistouran loppuvaiheilla olin paljon tekemisissä yritysten kanssa. Jo nyt huomaa, että siitä on suuri apu uudessa työssäni.”

Yksi syy työpaikan vaihtamiseen olivat yliopistomaailmassa tapahtuvat raskaat rakennemuutokset.

”Ideologiaani vastaan sotii erityisesti se, että luovaa työtä tekevät tutkijat joutuivat ottamaan käyttöön kellokortit. Halusin myös uusia haasteita. Kun tilaisuus sattui kohdalle, en halunnut jättää sitä käyttämättä.”

M3 Researchin markkinatutkimuspaneelissa on lähes 80 000 suomalaista kuluttajaa. Prosessiin kuuluu, että tutkimusdata lähetetään Tanskaan koodattavaksi.

”Monissa yrityksissä ei ole enää markkinatutkimushenkilökuntaa, joten koen, että olemme juuri oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tutkimusdatan kerääminen kaupallisessa yrityksessä on tehokasta. Saamme jopa viikossa valmiiksi vastaavan tutkimuksen, joka saattoi viedä yliopistolla kuukausia.”

Aluksi Kuuluvainen on päässyt uudessa työssään kehittämään yrityksen viestintää. M3 Researchille on perustettu oma blogi.

 artikkeli_pikkukuva2_220_220_M8A1520

Nya utmaningar i Frankfurt

EM Tomas Biström, 34
Kemira > Kemira Municipal & Industrial

Tomas Biström fick i somras chansen att flytta från Kemiras huvudkontor i Helsingfors till kontoret i Frankfurt och tvekade inte. Efter jobb på Hay Group, Altia och Moventas har han sedan fyra år tillbaka jobbat på Kemira.

Studierna i nationalekonomi och statistik på Hanken ledde in på den nuvarande arbetsbanan. Biström har jobbat närmare tio år med belöningssystem.

”Mikroekonomisidan i nationalekonomi handlar mycket om varför människor fattar vissa beslut, vilka är incentiven? Studierna har alltså gett mig en bra bakgrund för mitt jobb.”

Fastän han trivdes med jobbet i Helsingfors kände han ändå att han ville bredda sin kunskap inom HR. Sedan oktober jobbar Biström som HR partner för Kemiras affärsenhet Municipal & Industrial. Enhetens ledning sitter till stor del just i Frankfurt.

”På Kemira är en av HR:s viktigaste målsättningar att vi ska kunna ge människor utvecklingsmöjligheter. Jag hade pratat en hel del med min förman om att jag var intresserad av att få mer internationell erfarenhet och jobba utomlands, sedan dök Frankfurt upp som ett alternativ. Vi pratade några timmar om det med familjen och bestämde oss sedan för att åka.”

Med sig till Tyskland har Biström frun Anna och barnen Oliver och Olivia. Enligt honom var det ett bra läge att åka eftersom barnen, 6 och 4 år, inte ännu hade börjat skolan.

Fastän arbetsuppgifterna delvis är de samma som tidigare, finns det också en hel del nytt.

”Det är ett nytt sätt att jobba på, en annorlunda företagskultur än vad jag vant mig vid i Finland. Dessutom har jag en ny roll – en mer generisk HR-roll än tidigare.”

Arbetet sköts på engelska, så sin skoltyska behöver han inte.

”Men tyskan ska jag nog ta tag i så att jag kan prata flytande.”

Överlag har flytten och de nya arbetsuppgifterna löpt utan större problem. Trots en hel del praktiska arrangemang tycker Biström att allt känts ganska lätt.

”Man ska inte heller oroa sig för mycket för okända och nya saker. I stället ska man våga kasta sig så lär man sig på vägen.”

 

 

 

 

 

 

 

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

Blogeissa
Ainutlaatuinen sinä – ainutlaatuinen osaamisesi

Asiakkaani kysyvät minulta usein, miten he voivat erottua muista oman alansa osaajista ja miten he saisivat rekrytoijat kiinnostumaan itsestään. Minä vastaan heidän kysymykseensä vastakysymyksellä: Mistä sinä olet kiinnostunut ja missä olet onnistunut?

Erottuakseen muista työmarkkinoilla ei tarvitse olla maailman paras omalla alallaan, ei edes Suomen tai oman kaupungin paras. Tärkeää on, että kerrot selvästi ja ytimekkäästi, missä olet hyvä etkä pakota lukijaa päättelemään erinomaisuuttasi työhistoriasi tai muun kokemuksesi perusteella.

Kun luen asiakkaitteni CV:itä ja hakemuksia, huomaan kuinka kaavamaisia lauseita niihin kirjoitetaan. Ihmisillä näyttää menevän aivot jollakin tavoin lukkoon, kun kyse on oman osaamisen markkinoinnista. Tai ehkä kyse onkin juuri siitä, että CV:tä ja hakemusta ei koeta oman osaamisen markkinoinniksi vaan itsensä kehuskelemiseksi. Jokainen myös tietää, että kehuskelu ei herätä kenenkään kiinnostusta, mutta on vaikea löytää tapaa kertoa omasta osaamisesta muulla tavalla.

Kiinnostus johtaa onnistumiseen

Kun ryhdyt miettimään omaa, ytimekästä markkinointiviestiäsi, on monta tapaa lähestyä asiaa.

Yksi tapa on ryhtyä miettimään, mistä asioista olet aidosti kiinnostunut. Kiinnostusten ei tarvitse liittyä suoraan työhön, vaan kysy itseltäsi, mikä sinua ylipäätään elämässä kiinnostaa.

Toinen kysymys on: Missä olet onnistunut? Milloin olen kokenut iloa ja innostusta? Milloin olen nauttinut työn tekemisestä ja aikaansaamisesta? Vastaukset voivat edelleen liittyä mihin tahansa elämänalueeseen, työhön, harrastuksiin, luottamustehtäviin, perhe-elämään tai muuhun vapaa-aikaan. Yleensä onnistumme asioissa, jotka meitä kiinnostavat, joten kysymykset liittyvät myös toisiinsa.

Kolmas kysymys kuuluu: Miksi olet onnistunut? Mitkä taidot, tiedot tai toimintatavat tai ominaisuudet olivat mukana onnistumisessa?

Kun tarkastelet muutamia, ehkä useampiakin, onnistumisia, voit alkaa huomata yhteneväisyyksiä. Huomaatkin, että samat toimintatavat, taidot, tiedot ja osaamiset vaikuttavat onnistumiseesi, tapahtuipa se millä elämänalueella tahansa.

Samassakin asiassa voi onnistua monella tavalla. Onnistutko esimerkiksi siksi, että sinulla on jonkin asian syvällistä osaamista, pystyt soveltamaan sitä käytäntöön ja vielä kertomaan siitä toisille yksinkertaisesti. Vai onnistutko siksi, että löydät oikeat ihmiset, joilla on tarvittava asiantuntemus ja osaat innostaa ryhmän antamaan parhaat taitonsa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi?

Kiteytä osaaminen kuvaksi

Mitkä osaamiset, taidot, tiedot, toimintatavat tai ominaisuudet nousevat esille äskeisen analyysisi perusteella? Sparraa hiukan itseäsi, ideoi, yhdistele, laajenna tai syvennä. Pyri kiteyttämään omannäköinen osaamiskokonaisuus, jossa on 3 – 5 ydinaluetta. Kun olet löytänyt ydinalueet, piirrä kuva, malli tai kaavio, johon tiivistyy juuri sinun osaamisesi. Millainen kolmio, tähti tai muu kuva sinun ainutlaatuisesta osaamiskokonaisuudestasi piirtyy?

Arja Parpala
Uravalmentaja

03.01.2018
Paniikkia ja pieruverkkareita – perhevapaalta paluun haasteet ja ihanuus

Kun töihin paluuni esikoisen syntymän ja ensimmäisen perhevapaaperiodini jälkeen lähestyi uhkaavasti, haikeat ajatukset ja uhkakuvat (lue: pienoinen paniikki) ottivat valtaa ajatuksissani. Yhä useampana yönä sain nähdä vähintäänkin outoja työpaikkaliitännäisiä unia. Murehdin paitsi sitä, miten pieni ihmisen taimeni pärjää vieraissa käsissä ja ilman täydellisen äitinsä hoivaa (kyllä, tämä on ironiaa), myös sitä kuinka itse selviydyn palatessani työrintamalle. Panikoin, onko tietotaitoni jo täysin vanhentunut – olinhan ollut pois ihan kokonaisen vuoden! – ja olivatko hormonihuurut tuhonneet ajattelukapasiteettini lopullisesti.

Kun jätin pikkuiseni hoitoon, hän ei jäänyt itkemään perääni, mutta itse vollotin ensin bussipysäkillä ja toiseen otteeseen työkaverini toivottaessa minut halauksin tervetulleeksi takaisin. Tykkään kovasti työstäni, mutta silti pohdin pienessä päässäni, olisiko hyvä äiti malttanut olla kotosalla kotvasen kauemmin.

Toinen kerta toden sanoo?

Toisella kerralla olin perhevapailla hurjat puoli vuotta kauemmin ja pääsin hieman vähemmällä etukäteisstressaamisella. Työkaveritkin ilmestyivät unissani erikoisiin asiayhteyksiin vasta lähempänä töihin paluun ajankohtaa. Ehkä asiaa ei arjessa kahden pienen lapsen kanssa ehtinyt niin paljon vatvoa, mutta yhtäkkiä ensimmäisen työpäivän aatto vain koitti ja tajusin että pieruverkkarit ja imetyshuppari pitäisi vaihtaa johonkin astetta korrektimpaan asukokonaisuuteen.

Toisen lapsen kohdalla mammailun merkeissä vietetyn rupeaman päättyminen ei enää tuntunutkaan niin isolta asialta. Älysin myös jo heti alkuun nauttia enemmän työelämän haasteista, päivittäisestä aikuisesta seurasta ja siitä, että lounaan sai syödä lämpimänä ilman että kukaan huutaisi kesken kaiken pyyhkimään. Jäin bussista oikealla pysäkillä ja melkein joka päivä hyppäsin vielä ihan oikeaan junaankin. Työhuoneeni koordinaatitkin olivat ennallaan.

Töihin paluuseen panostettava

Sen lisäksi että pari ihanaa työkaveriani päivitti minulle perhevapaani aikana toimiston kuumimpia kuulumisia, pidimme esimieheni kanssa sovitusti ja toiveestani yhteyttä. Usein pelisäännöt yhteydenpidosta jäävät kuitenkin sopimatta. Moni äiti ei tiedä onko tervetullut takaisin, esimies on saattanut vapaan aikana vaihtua toiseen eikä organisaatiokaan ole ennallaan.

Omassa päässäni pyöri toisenkin perhevapaan jälkeen kaikesta huolimatta iso liuta kysymyksiä: ”Keitä nää tyypit on? Miten nää ohjelmat toimii? Mitkä ne salasanat näihin kaikkiin ohjelmiin nyt olikaan? Mitä nää kaikki projektit ja lyhenteet tarkoittaa? Osaanko mä enää mitään? Mä en osaa enää mitään!? Miksi mun laukussani on pehmohiiri, likainen sukka kokoa 22 ja palohälytin?”

Kaiken tämän säädön ja tunnekuohujen keskellä saan nykytilanteen valossa kuitenkin olla tyytyväinen, ja yllämainittu hämmennys ja sekoilu ovat pieniä murheita. Työpaikkani oli tallella ja työtehtäväni olivat ennallaan. Perhevapaaltahan palataan ensisijaisesti siihen työhön, josta perhevapaalle on lähdetty ja josta on työsopimuksessa sovittu. Tämä on selvää. Vai onko? Valitettavan usein näin ei ole. Yksi yleisimmistä ekonomien yhteydenottoaiheista työsuhdejuristeillemme on perhevapaalta paluuseen liittyvät ongelmat työpaikalla.

Äiti-ihmisillä on aivan tarpeeksi pähkäiltävää ja haastetta töihin paluu -merkkisessä elämänmuutoksessa muutoinkin eikä työn ja perheen yhteensovittaminen kaipaa enää ylimääräistä extrajännitystä ja draamaa. Ja kyllä: haasteita voi olla isilläkin, mutta ainakin Ekonomien jäsenistä toistaiseksi vuosittain vain kourallinen miehiä ilmoittaa olevansa pidemmällä perhevapaalla.

Summa summarum: Kaikki voittavat, kun perhevapaalta töihin paluuseen panostetaan.

Tanja Hankia
Asiakkuusvastaava, kylterit ja nuoret ekonomit

21.12.2017
Esimies työsuhteen säännösviidakossa

Työelämän lainsäädännössä on työnantajalle annettu oikeuksia ja asetettu monenlaisia velvoitteita. Käytännön tilanteissa työnantajaa edustaa yksittäinen esimies, joka käyttää työnantajayhteisön puolesta työnjohtovaltaa ja toisaalta vastaa työnantajavelvoitteiden asianmukaisesta noudattamisesta työpaikan arjessa. Lainsäädäntöviidakossa suunnistaminen voi toisinaan olla haasteellista, koska esimiehen koulutus ja työkokemus ovat tyypillisesti muulta toimialalta kuin työoikeudesta.

Työnantajalla on tulkintaetuoikeus työsuhteessa kulloinkin sovellettavasta lain tai työehtosopimuksen kohdasta. Jos työntekijä ja esimies ovat erimielisiä säännöksen oikeasta soveltamisesta, on työntekijän noudatettava esimiehen soveltamistulkintaa, kunnes erimielisyys on saatu ratkaistua. Ääritilanteessa ratkaisu voi tapahtua vasta tuomioistuimessa. Toisaalta työnantajalla on myös vastuu esittämästään tulkinnasta ja jos tulkinta sittemmin vahvistetaan virheelliseksi, on työnantajan korvattava työntekijälle tästä mahdollisesti aiheutunut vahinko.

Työsopimuslaissa tänä vuonna merkittäviä muutoksia

Työsopimuslaki on painoarvoltaan merkittävin työelämää säätelevä laki ja se sisältää säännöksiä mm. työsuhteen osapuolten yleisistä oikeuksista ja velvollisuuksista, työsopimuksen muodosta, kestosta ja päättämisestä. Työsopimuslakiin on vuonna 2017 tehty merkittäviä muutoksia mm. koeajan kestoon, määräaikaisen työsopimuksen perusteisiin ja irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuuteen. Näistä on kerrottu tarkemmin Ekonomi-lehtemme tämän vuoden toisessa numerossa.

Työsopimuslaissa on myös määritelty työsopimussuhteen tunnusmerkit, joiden perusteella arvioidaan, onko osapuolten välillä ylipäätänsä työsopimussuhde vai jonkinlainen toimeksianto- tai konsulttijärjestely. Työelämän yleisen lainsäädännön soveltuminen edellyttää luonnollisesti, että kyseessä on työsopimussuhde.

Muita keskeisiä työelämän lakeja ovat mm. yhteistoimintalaki, työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, tasa-arvolaki sekä laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Lainsäädännön lisäksi työsuhdetta voi säännöttää myös normaali tai yleissitova työehtosopimus.

Lakien ja työehtosopimusten soveltamisesta

Työehtosopimuksen normaalisitovuudesta on kyse, kun työnantajayhteisö on järjestäytynyt alansa työnantajaliittoon ja on tämän johdosta velvollinen noudattamaan oman alansa työehtosopimusta. Jos valtakunnallinen työehtosopimus on asianomaisella alalla kattava (työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien palveluksessa on vähintään 50 % alan kaikista työntekijöistä) voidaan työehtosopimus vahvistaa yleissitovaksi. Käytännössä yleissitovuus tarkoittaa sitä, että alalla toimivan järjestäytymättömänkin työnantajan on työsuhteissa noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Lisäksi työehtosopimuksen noudattaminen voi perustua myös siihen, että osapuolet ovat sopineet siitä työsopimuskirjauksella.

Työelämän lakeja ja työehtosopimuksia sovellettaessa on syytä muistaa, että valtaosa säädöksistä on ns. pakottavaa oikeutta. Esimies ja työntekijä eivät voi työsopimuksella sopimalla poiketa pakottavasta säännöksestä. Esimerkiksi varsin tavallinen kirjaus siitä, ettei työsuhteessa noudateta työaikalakia on pätemätön, ellei työntekijä tosiasiallisesti ole sellaisessa asemassa tai työssä, että hän työaikalain poikkeussäännöksen nojalla jää lain soveltamisen ulkopuolelle. Tällöin työaikalain ulkopuolelle jääminen perustuu työaikalain säännökseen, jossa on määritelty lain ulkopuolelle jäävät työt ja tehtävät, eikä niinkään työsopimuskirjaukseen.

Työelämän lainsäädäntö ja yleissitovat työehtosopimukset ovat yleisesti saatavilla valtion säädöstietopankki Finlexissä osoitteessa www.finlex.fi. Säädöstietopankista löytyvät myös työtuomioistuimen tuomiot ja korkeimman oikeuden ennakkopäätökset, jotka linjaavat merkittävällä tavalla työelämän lakien ja työehtosopimusten tulkitsemista.

Oikeudelliset palvelumme tukevat ekonomi-esimiehiä tai -yrittäjiä työelämän oikeuskysymyksissä. Työnantajaneuvontamme palvelee arkisin klo 9.00 – 16.00 numerossa 020 692 923.

Jan Degerlund
Lakiasiainjohtaja

19.12.2017
 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013