( Kansainvälisyys )

Asiantuntijatöissä Piilaaksossa

Teksti Juha Europaeus, kuvat Jenna Hellberg
  • Amerikkalaisten asiakkuuksien hoitaminen paikan päällä Piilaaksossa on paljon helpompaa kuin Suomesta käsin. Miellyttävä sää, mukavat ihmiset ja hyvät harrastusmahdollisuudet ovat parasta Kaliforniassa, listaa Marcus Hellberg.
Turkulainen Marcus Hellberg on työskennellyt asiantuntijatehtävässä Piilaaksossa runsaan vuoden ajan. Amerikkalaiset arvostavat kovaa työtä ja korkeaa elintasoa.

Kalifornian Piilaaksoa pidetään ohjelmistoalan keskuksena. Alue on täynnä suuria ja pieniä alan yrityksiä. Suomalaisiakin teknologiafirmoja alueella toimii jo 47.

Yksi Piilaakson suomalaisista ohjelmistoalan työntekijöistä on ekonomi ja diplomi-insinööri Marcus Hellberg.

”Ajattelin jo opiskeluaikana, että valmistumiseni jälkeen haluan töihin Yhdysvaltoihin. Olin jo ollut vuoden New Yorkin osavaltiossa vaihto-oppilaana.”

Hellbergin työnantaja on turkulainen Vaadin Oy, joka kehittää työkalua yrityssovellusten web-käyttöliittymien kehitykseen. Yhtiö jakaa ydinteknologiaansa ilmaiseksi avoimen lähdekoodin lisenssillä. Rahaa se tekee myymällä työvälineitä, tukea ja palveluita teknologian tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Yhtiön teknologiaa käyttää yli 130 000 ohjelmistokehittäjää yli 170 maassa. Vaadin auttaa asiakkaitaan rakentamaan moderneja web-sovelluksia, jotka lisäävät tuottavuutta ja pitävät sovellusten käyttäjät tyytyväisinä.

”Minä olin opiskeluaikana töissä firmassa, joka käytti Vaadinin palveluja”, Hellberg kertoo.

”Kun olin valmistumassa, yhtiöstä soitettiin ja kysyttiin halukkuutta tulla töihin.”

Ylitöitä ilman korvauksia

Hellberg valmistui ensin diplomi-insinööriksi ja myöhemmin kauppatieteiden maisteriksi Åbo 
Akademista. Hän työskenteli Vaadin Oy:ssä kolme vuotta ennen muuttoa Kaliforniaan.

Yhdysvallat on Vaadin Oy:n suurin yksittäinen markkina-alue. Asiakkuuksien hoitaminen paikan päältä on huomattavasti helpompaa kuin etätyönä Suomesta.

”Teen normaaleja työpäiviä muuten, paitsi 
että herään aikaeron takia aikaisin soittamaan Suomeen”, Hellberg kertoo.

Amerikkalainen työkulttuuri eroaa huomatta-vasti suomalaisesta tavasta tehdä töitä. Yhdysvalloissa työn määrä on usein se mittari, jolla mitataan tulosta.

Keskimäärin amerikkalainen pitää lomaa 13 päivää vuodessa. Monet amerikkalaiset yrittäjät ja itsensä työllistäjät painavat jopa 60–80 tunnin työviikkoa.

Yhdysvalloissa arvostetaan korkeaa materiaalista elintasoa. Jos palkkataso on heikko, sitä kompensoidaan usein tekemällä kahta työtä.

Suomessa panostetaan enemmän työn tehokkuuteen. Suomalaiset ovat myös itsenäisempiä. Amerikkalaiset tarvitsevat johtajalta luvan tehdä päätöksiä, ja hierarkia on selvempi.

”Meillä työpäivät ovat kohtuullisia ja pidämme lomiakin”, Hellberg kertoo. ”Muissa yrityksissä meno on raaempaa, joissakin paikoissa työtä tehdään iltakymmenenkin jälkeen ja viikonloppuisin ilman ylityökorvauksia.”

Jos joku ei tee töitään vaaditulla tavalla, hänet on helppo korvata uudella. Työntekijän palkkaaminen ja irtisanominen on Yhdysvalloissa suhteellisen helppoa.

Asiakkaina amerikkalaiset ovat helposti lähestyttäviä. Ihmiset ovat ystävällisiä ja heidän kanssaan on helppo neuvotella.

Korkea vuokrataso

Kovan työtahdin ja materiaalisen elämänmuodon kääntöpuoli on se, että liike-elämä on hektistä. Amerikkalaiset ovat epämuodollisia ja avoimia, joskus heitä voi pitää jopa tylyinä.

Ihmisiä arvioidaan sen mukaan, kuinka kovasti he työskentelevät ja kuinka tehtäväorientoituneita he ovat. Tuottavuutta ja saavutuksia arvostetaan.

Yhdysvalloissa kahden ihmisen palkalla on helppo saavuttaa hyvä elintaso. Peruselintarvikkeet ovat edullisia ja kevyen verotuksen ansiosta kansalaisilla on ostovoimaa.

Piilaaksossa asumisen hintataso on tosin omissa sfääreissään. Asunnot maksavat yli puoli miljoonaa dollaria.

”Vuokrataso on todella korkea, kolminkertainen siihen mitä se oli Suomessa”, Hellberg sanoo.

”Pieniä asuntoja ei juuri ole tarjolla. Noin 2 500 dollaria saa maksaa kuukaudessa.”

Vaikka Piilaakso on teknologisten innovaatioiden keskus, niin esimerkiksi pankeissa käytetään edelleen vanhanaikaisia šekkejä. Verkkopankkijärjestelmää ei käytännössä ole. Nettiliittymät ovat kalliita ja yhteydet heikkoja.

Hellberg muutti San Joseen yhdessä vaimonsa kanssa, joka on perustanut oman valokuvausyrityksen. Pariskunnan vapaa-aika menee koiran kanssa patikoidessa ja urheillessa. Hellberg muun muassa pyöräilee päivittäin 25 kilometrin matkan työpaikalleen, mikä on autoiluun perustuvassa maassa harvinaista.

”Parasta Kaliforniassa on miellyttävä sää ja mukavat ihmiset. Myös harrastusmahdollisuuksia on paljon”, Hellberg toteaa.

”Huonoa on valtava byrokratia. Tervettä järkeä korvataan lakitekstillä. Suomessa vuokrasopimus on kaksi sivua, täällä lakitekstiä on 35 sivua.”

”Muutto oli byrokraattinen prosessi. Mutta nyt, kun tänne on päässyt juurtumaan, niin aiomme nauttia Kaliforniasta ainakin pari kolme vuotta.”

45 790 dollaria

Amerikkalaisten keskipalkka vuodessa, toukokuussa 2012, noin 34 186 euroa.

Lähde: USA:n työministeriön tilastot.

2,9–2,2 miljardia 
euroa

Vienti–tuonti. Suomelle Yhdysvallat oli kuudenneksi tärkein maa sekä vienti- että tuontikumppanina vuonna 2011. Tavarakaupassa tärkeimpiä vientituotteita ovat koneet, laitteet, kuljetusvälineet, metsä- ja kemianteollisuuden tuotteet. Tuonnissa tärkeimpiä ovat sähkökoneet, muut koneet ja laitteet, kemianteollisuuden tuotteet ja kuljetusvälineet.

Lähde: Elinkeinoelämän Keskusliitto.

 

Työviisumin saanti on vaikeaa

Ekonomeille on paljon työmahdollisuuksia Piilaaksossa. Yhdysvaltain viisumipolitiikka tekee kuitenkin maahantulosta hankalaa, jos työntekijä ei tule suoraan jonkun suomalaisyrityksen kautta.

Jos viisumia ei valmiiksi ole, työnhakijan on ensin löydettävä paikallinen työnantaja, joka on valmis sponsoroimaan viisumiprosessin. Työnantajan pitäisi vakuuttaa viisumiviranomaiset siitä, että työnhakijalla on niin kova osaaminen tietyllä alalla, ettei yrityksellä ole mahdollista täyttää paikka kotimaisella työntekijällä.

Tämä on yleensä hankalaa, sillä kotimaisiakin hakijoita on paljon. Helpointa on tulla suomalaisen tai muun kansainvälisen yrityksen kautta työkomennukselle, jolloin viisumiprosessiin saa apua työnantajalta.

 

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

Blogeissa
Ainutlaatuinen sinä – ainutlaatuinen osaamisesi

Asiakkaani kysyvät minulta usein, miten he voivat erottua muista oman alansa osaajista ja miten he saisivat rekrytoijat kiinnostumaan itsestään. Minä vastaan heidän kysymykseensä vastakysymyksellä: Mistä sinä olet kiinnostunut ja missä olet onnistunut?

Erottuakseen muista työmarkkinoilla ei tarvitse olla maailman paras omalla alallaan, ei edes Suomen tai oman kaupungin paras. Tärkeää on, että kerrot selvästi ja ytimekkäästi, missä olet hyvä etkä pakota lukijaa päättelemään erinomaisuuttasi työhistoriasi tai muun kokemuksesi perusteella.

Kun luen asiakkaitteni CV:itä ja hakemuksia, huomaan kuinka kaavamaisia lauseita niihin kirjoitetaan. Ihmisillä näyttää menevän aivot jollakin tavoin lukkoon, kun kyse on oman osaamisen markkinoinnista. Tai ehkä kyse onkin juuri siitä, että CV:tä ja hakemusta ei koeta oman osaamisen markkinoinniksi vaan itsensä kehuskelemiseksi. Jokainen myös tietää, että kehuskelu ei herätä kenenkään kiinnostusta, mutta on vaikea löytää tapaa kertoa omasta osaamisesta muulla tavalla.

Kiinnostus johtaa onnistumiseen

Kun ryhdyt miettimään omaa, ytimekästä markkinointiviestiäsi, on monta tapaa lähestyä asiaa.

Yksi tapa on ryhtyä miettimään, mistä asioista olet aidosti kiinnostunut. Kiinnostusten ei tarvitse liittyä suoraan työhön, vaan kysy itseltäsi, mikä sinua ylipäätään elämässä kiinnostaa.

Toinen kysymys on: Missä olet onnistunut? Milloin olen kokenut iloa ja innostusta? Milloin olen nauttinut työn tekemisestä ja aikaansaamisesta? Vastaukset voivat edelleen liittyä mihin tahansa elämänalueeseen, työhön, harrastuksiin, luottamustehtäviin, perhe-elämään tai muuhun vapaa-aikaan. Yleensä onnistumme asioissa, jotka meitä kiinnostavat, joten kysymykset liittyvät myös toisiinsa.

Kolmas kysymys kuuluu: Miksi olet onnistunut? Mitkä taidot, tiedot tai toimintatavat tai ominaisuudet olivat mukana onnistumisessa?

Kun tarkastelet muutamia, ehkä useampiakin, onnistumisia, voit alkaa huomata yhteneväisyyksiä. Huomaatkin, että samat toimintatavat, taidot, tiedot ja osaamiset vaikuttavat onnistumiseesi, tapahtuipa se millä elämänalueella tahansa.

Samassakin asiassa voi onnistua monella tavalla. Onnistutko esimerkiksi siksi, että sinulla on jonkin asian syvällistä osaamista, pystyt soveltamaan sitä käytäntöön ja vielä kertomaan siitä toisille yksinkertaisesti. Vai onnistutko siksi, että löydät oikeat ihmiset, joilla on tarvittava asiantuntemus ja osaat innostaa ryhmän antamaan parhaat taitonsa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi?

Kiteytä osaaminen kuvaksi

Mitkä osaamiset, taidot, tiedot, toimintatavat tai ominaisuudet nousevat esille äskeisen analyysisi perusteella? Sparraa hiukan itseäsi, ideoi, yhdistele, laajenna tai syvennä. Pyri kiteyttämään omannäköinen osaamiskokonaisuus, jossa on 3 – 5 ydinaluetta. Kun olet löytänyt ydinalueet, piirrä kuva, malli tai kaavio, johon tiivistyy juuri sinun osaamisesi. Millainen kolmio, tähti tai muu kuva sinun ainutlaatuisesta osaamiskokonaisuudestasi piirtyy?

Arja Parpala
Uravalmentaja

03.01.2018
Paniikkia ja pieruverkkareita – perhevapaalta paluun haasteet ja ihanuus

Kun töihin paluuni esikoisen syntymän ja ensimmäisen perhevapaaperiodini jälkeen lähestyi uhkaavasti, haikeat ajatukset ja uhkakuvat (lue: pienoinen paniikki) ottivat valtaa ajatuksissani. Yhä useampana yönä sain nähdä vähintäänkin outoja työpaikkaliitännäisiä unia. Murehdin paitsi sitä, miten pieni ihmisen taimeni pärjää vieraissa käsissä ja ilman täydellisen äitinsä hoivaa (kyllä, tämä on ironiaa), myös sitä kuinka itse selviydyn palatessani työrintamalle. Panikoin, onko tietotaitoni jo täysin vanhentunut – olinhan ollut pois ihan kokonaisen vuoden! – ja olivatko hormonihuurut tuhonneet ajattelukapasiteettini lopullisesti.

Kun jätin pikkuiseni hoitoon, hän ei jäänyt itkemään perääni, mutta itse vollotin ensin bussipysäkillä ja toiseen otteeseen työkaverini toivottaessa minut halauksin tervetulleeksi takaisin. Tykkään kovasti työstäni, mutta silti pohdin pienessä päässäni, olisiko hyvä äiti malttanut olla kotosalla kotvasen kauemmin.

Toinen kerta toden sanoo?

Toisella kerralla olin perhevapailla hurjat puoli vuotta kauemmin ja pääsin hieman vähemmällä etukäteisstressaamisella. Työkaveritkin ilmestyivät unissani erikoisiin asiayhteyksiin vasta lähempänä töihin paluun ajankohtaa. Ehkä asiaa ei arjessa kahden pienen lapsen kanssa ehtinyt niin paljon vatvoa, mutta yhtäkkiä ensimmäisen työpäivän aatto vain koitti ja tajusin että pieruverkkarit ja imetyshuppari pitäisi vaihtaa johonkin astetta korrektimpaan asukokonaisuuteen.

Toisen lapsen kohdalla mammailun merkeissä vietetyn rupeaman päättyminen ei enää tuntunutkaan niin isolta asialta. Älysin myös jo heti alkuun nauttia enemmän työelämän haasteista, päivittäisestä aikuisesta seurasta ja siitä, että lounaan sai syödä lämpimänä ilman että kukaan huutaisi kesken kaiken pyyhkimään. Jäin bussista oikealla pysäkillä ja melkein joka päivä hyppäsin vielä ihan oikeaan junaankin. Työhuoneeni koordinaatitkin olivat ennallaan.

Töihin paluuseen panostettava

Sen lisäksi että pari ihanaa työkaveriani päivitti minulle perhevapaani aikana toimiston kuumimpia kuulumisia, pidimme esimieheni kanssa sovitusti ja toiveestani yhteyttä. Usein pelisäännöt yhteydenpidosta jäävät kuitenkin sopimatta. Moni äiti ei tiedä onko tervetullut takaisin, esimies on saattanut vapaan aikana vaihtua toiseen eikä organisaatiokaan ole ennallaan.

Omassa päässäni pyöri toisenkin perhevapaan jälkeen kaikesta huolimatta iso liuta kysymyksiä: ”Keitä nää tyypit on? Miten nää ohjelmat toimii? Mitkä ne salasanat näihin kaikkiin ohjelmiin nyt olikaan? Mitä nää kaikki projektit ja lyhenteet tarkoittaa? Osaanko mä enää mitään? Mä en osaa enää mitään!? Miksi mun laukussani on pehmohiiri, likainen sukka kokoa 22 ja palohälytin?”

Kaiken tämän säädön ja tunnekuohujen keskellä saan nykytilanteen valossa kuitenkin olla tyytyväinen, ja yllämainittu hämmennys ja sekoilu ovat pieniä murheita. Työpaikkani oli tallella ja työtehtäväni olivat ennallaan. Perhevapaaltahan palataan ensisijaisesti siihen työhön, josta perhevapaalle on lähdetty ja josta on työsopimuksessa sovittu. Tämä on selvää. Vai onko? Valitettavan usein näin ei ole. Yksi yleisimmistä ekonomien yhteydenottoaiheista työsuhdejuristeillemme on perhevapaalta paluuseen liittyvät ongelmat työpaikalla.

Äiti-ihmisillä on aivan tarpeeksi pähkäiltävää ja haastetta töihin paluu -merkkisessä elämänmuutoksessa muutoinkin eikä työn ja perheen yhteensovittaminen kaipaa enää ylimääräistä extrajännitystä ja draamaa. Ja kyllä: haasteita voi olla isilläkin, mutta ainakin Ekonomien jäsenistä toistaiseksi vuosittain vain kourallinen miehiä ilmoittaa olevansa pidemmällä perhevapaalla.

Summa summarum: Kaikki voittavat, kun perhevapaalta töihin paluuseen panostetaan.

Tanja Hankia
Asiakkuusvastaava, kylterit ja nuoret ekonomit

21.12.2017
Esimies työsuhteen säännösviidakossa

Työelämän lainsäädännössä on työnantajalle annettu oikeuksia ja asetettu monenlaisia velvoitteita. Käytännön tilanteissa työnantajaa edustaa yksittäinen esimies, joka käyttää työnantajayhteisön puolesta työnjohtovaltaa ja toisaalta vastaa työnantajavelvoitteiden asianmukaisesta noudattamisesta työpaikan arjessa. Lainsäädäntöviidakossa suunnistaminen voi toisinaan olla haasteellista, koska esimiehen koulutus ja työkokemus ovat tyypillisesti muulta toimialalta kuin työoikeudesta.

Työnantajalla on tulkintaetuoikeus työsuhteessa kulloinkin sovellettavasta lain tai työehtosopimuksen kohdasta. Jos työntekijä ja esimies ovat erimielisiä säännöksen oikeasta soveltamisesta, on työntekijän noudatettava esimiehen soveltamistulkintaa, kunnes erimielisyys on saatu ratkaistua. Ääritilanteessa ratkaisu voi tapahtua vasta tuomioistuimessa. Toisaalta työnantajalla on myös vastuu esittämästään tulkinnasta ja jos tulkinta sittemmin vahvistetaan virheelliseksi, on työnantajan korvattava työntekijälle tästä mahdollisesti aiheutunut vahinko.

Työsopimuslaissa tänä vuonna merkittäviä muutoksia

Työsopimuslaki on painoarvoltaan merkittävin työelämää säätelevä laki ja se sisältää säännöksiä mm. työsuhteen osapuolten yleisistä oikeuksista ja velvollisuuksista, työsopimuksen muodosta, kestosta ja päättämisestä. Työsopimuslakiin on vuonna 2017 tehty merkittäviä muutoksia mm. koeajan kestoon, määräaikaisen työsopimuksen perusteisiin ja irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuuteen. Näistä on kerrottu tarkemmin Ekonomi-lehtemme tämän vuoden toisessa numerossa.

Työsopimuslaissa on myös määritelty työsopimussuhteen tunnusmerkit, joiden perusteella arvioidaan, onko osapuolten välillä ylipäätänsä työsopimussuhde vai jonkinlainen toimeksianto- tai konsulttijärjestely. Työelämän yleisen lainsäädännön soveltuminen edellyttää luonnollisesti, että kyseessä on työsopimussuhde.

Muita keskeisiä työelämän lakeja ovat mm. yhteistoimintalaki, työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, tasa-arvolaki sekä laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Lainsäädännön lisäksi työsuhdetta voi säännöttää myös normaali tai yleissitova työehtosopimus.

Lakien ja työehtosopimusten soveltamisesta

Työehtosopimuksen normaalisitovuudesta on kyse, kun työnantajayhteisö on järjestäytynyt alansa työnantajaliittoon ja on tämän johdosta velvollinen noudattamaan oman alansa työehtosopimusta. Jos valtakunnallinen työehtosopimus on asianomaisella alalla kattava (työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien palveluksessa on vähintään 50 % alan kaikista työntekijöistä) voidaan työehtosopimus vahvistaa yleissitovaksi. Käytännössä yleissitovuus tarkoittaa sitä, että alalla toimivan järjestäytymättömänkin työnantajan on työsuhteissa noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Lisäksi työehtosopimuksen noudattaminen voi perustua myös siihen, että osapuolet ovat sopineet siitä työsopimuskirjauksella.

Työelämän lakeja ja työehtosopimuksia sovellettaessa on syytä muistaa, että valtaosa säädöksistä on ns. pakottavaa oikeutta. Esimies ja työntekijä eivät voi työsopimuksella sopimalla poiketa pakottavasta säännöksestä. Esimerkiksi varsin tavallinen kirjaus siitä, ettei työsuhteessa noudateta työaikalakia on pätemätön, ellei työntekijä tosiasiallisesti ole sellaisessa asemassa tai työssä, että hän työaikalain poikkeussäännöksen nojalla jää lain soveltamisen ulkopuolelle. Tällöin työaikalain ulkopuolelle jääminen perustuu työaikalain säännökseen, jossa on määritelty lain ulkopuolelle jäävät työt ja tehtävät, eikä niinkään työsopimuskirjaukseen.

Työelämän lainsäädäntö ja yleissitovat työehtosopimukset ovat yleisesti saatavilla valtion säädöstietopankki Finlexissä osoitteessa www.finlex.fi. Säädöstietopankista löytyvät myös työtuomioistuimen tuomiot ja korkeimman oikeuden ennakkopäätökset, jotka linjaavat merkittävällä tavalla työelämän lakien ja työehtosopimusten tulkitsemista.

Oikeudelliset palvelumme tukevat ekonomi-esimiehiä tai -yrittäjiä työelämän oikeuskysymyksissä. Työnantajaneuvontamme palvelee arkisin klo 9.00 – 16.00 numerossa 020 692 923.

Jan Degerlund
Lakiasiainjohtaja

19.12.2017
 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013