( Kylteri )

Ekonomilta kylterille ja päinvastoin

Teksti Susanna Haanpää
Kuva Istockphoto
 • Vastavalmistuneilla on ihan samanlaisia kysymyksiä urasta kuin kokeneemmillakin.
Mentorointi on parhaita tapoja kehittää itseään ja luoda verkostoja. Mahdollisuuteen kannattaa tarttua.

Mentorointi on hyvä tapa pallotella kokeneen ekonomin kanssa uratoiveita ja omaa osaamista, ja siitä on hyötyä niin opiskelijoille kuin jo työelämässä olevillekin. Mentoroinnissa mentori on usein aktoria kiinnostavassa asemassa tai työpaikassa, ja mentori siirtää kokemustaan, tietoaan ja mahdollisesti verkostojaan aktorille. Toisaalta mentoritkin saavat työskentelystä itselleen paljon.

Opiskelijat hakeutuvat mentorointiohjelmaan useimmiten opintojen maisterivaiheessa tai kun ovat siirtymässä opiskelusta työelämään – siis kyltereistä ekonomeiksi.

”Tämä on luonteva hetki, jolloin on hyvä saada mentorin hiljaista tietoa työelämästä. Mentorointiin voi kuitenkin osallistua koska tahansa”, Suomen Ekonomien uravalmentaja ja kehityspäällikkö Arja Parpala kertoo.

Mentoroinnin tavat muotoutuvat juuri sellaisiksi, mitä kulloinenkin aktori-mentoripari pitää parhaana.

”Mentorointi on aina yksilöllistä ja lähtee aktorin tavoitteista. Tyypillisiä aiheita ovat esimerkiksi se, miten työnhaku tapahtuu, miten siirtyminen työelämään tapahtuu opintojen jälkeen ja miten edetä uralla. Nuoria kiinnostaa myös, miten päästä kansainvälisiin tehtäviin.”

Mentorointijakso käynnistyy aloitustapahtumalla, johon osallistuvat kaikki mentorit ja aktorit. Siellä saadaan perustietoa mentoroinnin käytännöistä, ja samalla mentorit ja aktorit tapaavat toisensa ensi kertaa.

”Yleisimmin tapahtuman järjestäjät ovat etsineet etukäteen parit aktoreista ja mentoreista. Joskus tosin on tehty niinkin, että parit valikoituvat vasta paikan päällä”, Parpala kertoo.

Pidempään tai pikana

Kyltereille suunnattu mentorointi kestää lukukauden verran, 3–4 kuukautta. Tapaamiset ovat yleensä kahden–kolmen viikon välein. Yleensä tapaamiset pidetään kasvotusten, ja ne voivat kestää parisen tuntia kerrallaan.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla käydään läpi mentorointijakson tavoitteet.

”Ennen mentoriohjelmaan hakua kannattaa varmistaa, että itsellä on halua sitoutua ohjelman läpi viemiseen”, Arja Parpala muistuttaa.

Hän kuitenkin kannustaa niin opiskelijoita kuin työelämässäkin olevia ekonomeja osallistumaan.

”Mentorointi on yksi upeimmista tavoista kehittää itseään ja luoda verkostoja. Harvoilla on mahdollisuutta opiskelijana, oman uransa kynnyksellä, päästä tällaisen kehittymisohjelman piiriin.”

Kyltereille on tarjolla myös niin sanottua pikamentorointia. Sitä varten Suomen Ekonomeilla on valmis verkosto mentoreita, jotka ovat sitoutuneet mentoroimaan opiskelijaa kerran.

”Tämä on mahtava palvelu opiskelijoille esimerkiksi työnhakuvaiheessa. Tällä tavalla voi saada ikään kuin sisäpiirin tietoa urapolun alkuun”, Parpala kehuu.

Kaikki samalla viivalla

Opiskelijat ja hetki sitten valmistuneet ovat mentoroinnissa samalla viivalla jo pidempään työskennelleiden ekonomien kanssa.

”Vastavalmistuneilla on ihan samanlaisia kysymyksiä urasta ja työstä kuin kokeneemmillakin. Nuoria kiinnostaa etenkin kansainvälinen työ ja yrittäjyys”, Arja Parpala arvioi.

Työelämässä olevat ekonomit kaipaavat mentorointia tavallisesti silloin, kun he miettivät urakehitystään tai siirtyvät esimerkiksi esimiestehtäviin.

”Tässäkin kohtaa itseä kokeneemman ekonomin kanssa keskustelu on antoisaa.”

Ekonomeille suunnatut mentorointijaksot kestävät vuoden verran, mutta toimintatavat muotoutuvat kunkin mentori-aktoriparin mukaan.

Parpala kertoo esimerkkejä erilaisista lähestymistavoista:

”Eräs nuori ekonomi mentorinsa kanssa otti tehtäväkseen perehtyä johonkin business-kirjaan ennen jokaista tapaamistaan, eli heillä oli ikään kuin kirjapiiri mentoroinnin sisällä. Toinen oli erittäin kiinnostunut kansainvälisestä urasta. Hänen mentorinaan oli kansainvälisissä tehtävissä työskentelevä ekonomi, joka otti aktorin assistentikseen erääseen konferenssiin. Nuori ekonomi pääsi näin rakentamaan verkostoaan ulkomaisten toimijoiden kanssa.”

Tavallisille ekonomeille tarvetta

Mentoriksi ryhtyvän kriteereinä pidetään aitoa kiinnostusta oman osaamisen jakamiseen ja halua avoimeen keskusteluun. Etenkin pitää olla valmius kertoa aktorille siitä, mitä ekonomin työ on käytännössä.

”Hyvä mentori voi olla kuka tahansa, sillä työelämäkokemus on se, mitä aktorit toivovat mentoreiltaan. Mitään erityistaitoja tai valmennusosaamista ei tarvita, vaan niin sanottu tavallinen ekonomi on oikein sopiva mentoriksi”, Arja Parpala hymyilee.

Osa ekonomeista jatkaa mentorina vuosi toisensa jälkeen. Heitä toimintaan houkuttaa yhä uudestaan se, että samalla tulee tutkailtua itseään ja saa uutta näkökulmaa omaan työhönsä sekä osaamiseensa.

”Yksi pisimpään mentorina olleista ekonomeista on ollut mukana jo seitsemän kertaa.”

13.9.2018

Tapoja osallistua Suomen Ekonomien mentorointiohjelmaan on monia. Tarkista viimeisimmät hakuajat ja ohjelmat verkosta: ekonomit.fi/mentorointi.

Mentorointi ekonomeille

 • Jo 20 vuoden ajan järjestetty ohjelma kestää kerralla noin vuoden.
 • Haku seuraavaan tammikuussa alkavaan ohjelmaan käynnissä nyt, ilmoittaudu heti mukaan: ekonomit.fi/mentorointi.
 • Kahdenkeskisten aktori-mentoritapaamisten lisäksi järjestetään aloitus- ja päätöstilaisuus sekä teematilaisuuksia.
 • Hinta aktorille on 200 euroa, mentorille ohjelma on maksuton.

Kylteri-ekonomimentorointi

 • Kylterien ja ekonomien välistä mentorointia järjestetään useissa yliopistoissa, ohjelman kesto on 3–4 kuukautta.
 • Ohjelman järjestää yleensä yliopiston kylteriyhdyshenkilö yhteistyössä paikallisten ekonomi- ja opiskelijayhdistysten tai yliopiston kanssa. Lisää tietoa saa omalta kylliltä.
 • Mentorointi on maksutonta.

Popup-mentorointi ekonomeille

 • PopUp-mentorointiohjelma koostuu kahden verkkovalmennuksen kokonaisuudesta.
 • Ensimmäinen osa, Aktorivalmennus, ohjaa aktoria hahmottamaan tavoitteensa mentoroinnille ja etsimään itselle sopivan mentorin.
 • Aktorivalmennuksen päätyttyä aktori ja mentori aloittavat mentorointinsa PopUp Mentorointi -verkkovalmennuksen tukemana.
 • Hinta aktorille on 100 euroa, mentorille maksuton.
 • Aktoreiden haku 15.1. alkavaan mentorointiohjelmaan on auki.

Pikamentorointi ekonomeille ja kylteriplussalaisille

 • Mentori sitoutuu yhteen puheluun tai tapaamiseen.
 • Aktorina on Suomen Ekonomien kylteri- tai ekonomijäsen, joka kaipaa vinkkejä ja kokemuksia näkökulmiksi omiin urapohdintoihinsa.
 • Aktori: lähetä sähköpostiviesti otsikolla Pikamentori osoitteeseen ura@ekonomit.fi. Kirjoita viestiin lyhyesti, mitkä teemat, tehtävät tai toimialat sinua kiinnostavat.
 • Lue lisää KylteriPlus-lisäpalvelupaketista: ekonomit.fi/kylteriplus
Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013