( Yhteiskunta )

Evoluutio ohjaa kulutustakin

Teksti Matti Koskinen
Kuvat Vesa Tyni
Kauppakeskusten vessat, hyönteisruoka ja seksilelut avaavat väitöstutkija Samuel Pihalle näkymiä syvälle evoluution muokkaamaan ihmismieleen. Tutkimuksella hän haluaa parantaa kuluttajien elämää.

Turun kauppakorkeakoulun tohtorikoulutettava Samuel Piha kiipeää portaita toimistoonsa, kampusalueen laidalla sijaitsevan 60-luvun kerrostalon ylimpään kerrokseen.

”Tänne on sijoitettu erikoisimmat tutkimushankkeet”, hän selittää vain puoliksi vitsaillen.

Pihan erityisalaa on kuluttajatutkimus, joka ei kuulu Turun kauppakorkeakoulun painopistealoihin. Mutta on hänen otteessaan muutakin valtavirrasta poikkeavaa.

Melkein valmiissa väitöskirjassaan Piha tulkitsee kolmea aikaisempaa tutkimustaan evoluutiopsykologian valossa. Tutkimukset käsittelevät kauppakeskusten vessoja, hyönteisten syömistä ja seksivälineiden kuluttamista. Piha tarkastelee, millaisia evolutiivisesti kehittyneitä psykologisia mekanismeja niissä vaikuttaa.

”Kauppatieteessä kuluttajat nähdään yleensä kohteena, jota halutaan ymmärtää, jotta keksittäisiin miten yritykset voivat hyötyä niistä. Minua kuluttajat kiinnostavat itsessään, eivät pelkkänä yritysten luonnonvarana. Olen kiinnostunut siitä, miten kuluttajien hyvinvointia ja onnellisuutta voidaan lisätä.”

Häpeän ja himon ristiriita

Esimerkiksi seksivälineiden kuluttamiseen liittyy ristiriita. Moni haluaa seksileluja ja niiden myynti kasvaa, mutta niiden ostamiseen liittyy ikäviä tunteita. Seksivälineet ovat tabu, ja kuluttajan toive seksuaalisesta mielihyvästä törmää pelkoon häpeästä.

”Nykypäivänä menestyy yritys, joka antaa kuluttajalle mahdollisuuden kokea olevansa hyvä ihminen. Markkinoijan tehtävä on tarjota kuluttajalle tuo mahdollisuus ja samalla pyrkiä poistamaan kaikkia kuluttamiseen liittyviä negatiivisia tunteita”, Piha selittää.

”Ideaalitilanteessa markkinointi pystyisi poistamaan kaikki seksivälineisiin liittyvät negatiiviset tunteet ja samalla edistämään kuluttajan mahdollisuuksia saavuttaa seksuaalista mielihyvää.”

Toki tutkimus tarjoaa hyötyä myös elinkeinoelämälle. Piha käy toisinaan puhumassa yrityksissä kuluttajaymmärryksen tärkeydestä.

”Mielikuvani on, että kuluttajanäkökulmaa ymmärretään yrityksissä yhä enemmän”, hän sanoo.

Kuluttajanäkökulma on verraten tuore tutkimustraditio. Niin sanottu transformatiivinen kuluttajatutkimus, jossa tutkitaan ihmisten mahdollisuuksia muuttaa itseään ja elämäänsä kuluttamisen kautta, syntyi vasta vuonna 2006. Sen taustalla on 1990-luvulla kehittynyt positiivisen psykologian liike, joka käänsi huomion sairauksista onnellisuuden ja hyvinvoinnin tutkimukseen.

Arkisten havaintojen takana

Teorian sijaan Pihan tutkimusaiheet ovat tosin lähtöisin arkisista havainnoista. Pro gradu -tutkielman idea syntyi vessahädästä Tampereen rautatieasemalla. Aseman maksullisen ja huonokuntoisen wc:n sijaan Piha livahti kadun yli Stockmannin yleisövessaan.

”Istuin siellä ja mietin, että tulinko juuri tavarataloon ja altistuin kaikille näille tuotteille pelkän vessan takia”, Piha muistelee.

Hänen tutkimuksensa mukaan kuluttajat antavat paljon painoarvoa kauppakeskusten käymälöille, koska vessahätään liittyy konflikti fysiologisen tarpeen ja pelon kesken: ajatus kolkosta, likaisesta ja epämukavasta kauppakeskus-wc:stä ahdistaa.

Piha katselee ympäristöään tutkijan silmin, kenties seurauksena kampusalueella kasvamisesta. Pihan suku asettui yli sata vuotta sitten silloisen kaupungin laidalle, alueelle, joka nyt on keskellä yliopistoa.

Piha itse syntyi korttelin päässä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja asuu yhä sen naapurissa. Vasta 26-vuotias viittä vaille tohtori tuli maisteriksi 22-vuotiaana ja isäksi 24-vuotiaana. Hänen isoisänsä oli Turun kauppakorkeakoulun professori Kalevi Piha.

”Hän oli ensimmäisiä, jotka alkoivat Suomessa tutkia mainontaa. Hän oli tavallaan uusi ajattelija, ja ajatuksen tasolla olisi hienoa saada aikaan jotain vastaavaa.”

Teoria on työkalu

Nyt Turun yliopisto on Suomessa evoluutiopsykologian eturintamassa ja ensimmäinen yliopisto, jossa sitä opetetaan. Kiistelty tieteenhaara pyrkii soveltamaan evoluution oppeja psykologian ja käyttäytymistieteen kysymyksiin.

Piha ottaa esimerkiksi makeanhimon. Aikoinaan niukkuudessa eläneelle ihmislajille oli edullista pitää makeasta, koska sitä oli harvoin tarjolla ja se tarjosi runsaasti kaloreita. Vaikka niukkuus on vaihtunut runsauteen, ei makeanhimo ole kadonnut.

Evoluutiopsykologiaa on moitittu tavasta käsittää ihminen koneena, jonka käyttäytymistä ja etenkin parinmuodostusta voidaan ymmärtää mekaanisesti.

”Evoluutioteoriaa kritisoidaan usein siitä, että se pakottaa ihmiset johonkin muottiin. Jos esitetään jokin teoria, niin oletetaan, että ihminen olisi jotenkin pakotettu toimimaan sen teorian mukaisesti. Olen eri mieltä. Uskon, että jos ihminen tunnistaa evolutiiviset rajoitteensa, hän voi nousta niiden yläpuolelle ja tehdä järkevämpiä, itsenäisiä päätöksiä”, Piha sanoo.

12.4.2018

Samuel Piha, KTM

  • Tohtorikoulutettava, Turun kauppakorkeakoulu
  • Syntynyt Turussa 1991
  • Suurin tieteellinen saavutus: Neljä tieteellistä artikkelia ja käytännöllisen tiedon tuottaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa hyönteisten elintarvikestatuksesta.
  • Mitä seuraavaksi: Jatkotutkimusta mielenterveyteen ja seksuaaliterveyteen liittyvästä kuluttajakäyttäytymisestä.

Kuluttajatutkimusta ympäri maan

Kuluttajatutkimusta opetetaan ja tehdään Suomessa useissa korkeakouluissa. Kauppakorkeakouluissa suuntaus sisältyy tyypillisesti markkinoinnin oppiaineeseen, mutta alan tutkimusta tehdään myös yhteiskuntatieteissä kulutussosiologian nimellä. Samuel Piha opettaa kuluttajakäyttäytymisen kurssia Turun kauppakorkeakoulussa. Helsingin yliopistossa toimii kuluttajatutkimuskeskus, ja kuluttajakäyttäytymistä opetetaan myös Aalto-yliopistossa. Erityisen vahvaa alan opetus on Vaasan yliopistossa, jossa myös kuluttajalähtöinen näkökulma on Pihan mukaan voimistumassa.

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

Blogeissa
Ainutlaatuinen sinä – ainutlaatuinen osaamisesi

Asiakkaani kysyvät minulta usein, miten he voivat erottua muista oman alansa osaajista ja miten he saisivat rekrytoijat kiinnostumaan itsestään. Minä vastaan heidän kysymykseensä vastakysymyksellä: Mistä sinä olet kiinnostunut ja missä olet onnistunut?

Erottuakseen muista työmarkkinoilla ei tarvitse olla maailman paras omalla alallaan, ei edes Suomen tai oman kaupungin paras. Tärkeää on, että kerrot selvästi ja ytimekkäästi, missä olet hyvä etkä pakota lukijaa päättelemään erinomaisuuttasi työhistoriasi tai muun kokemuksesi perusteella.

Kun luen asiakkaitteni CV:itä ja hakemuksia, huomaan kuinka kaavamaisia lauseita niihin kirjoitetaan. Ihmisillä näyttää menevän aivot jollakin tavoin lukkoon, kun kyse on oman osaamisen markkinoinnista. Tai ehkä kyse onkin juuri siitä, että CV:tä ja hakemusta ei koeta oman osaamisen markkinoinniksi vaan itsensä kehuskelemiseksi. Jokainen myös tietää, että kehuskelu ei herätä kenenkään kiinnostusta, mutta on vaikea löytää tapaa kertoa omasta osaamisesta muulla tavalla.

Kiinnostus johtaa onnistumiseen

Kun ryhdyt miettimään omaa, ytimekästä markkinointiviestiäsi, on monta tapaa lähestyä asiaa.

Yksi tapa on ryhtyä miettimään, mistä asioista olet aidosti kiinnostunut. Kiinnostusten ei tarvitse liittyä suoraan työhön, vaan kysy itseltäsi, mikä sinua ylipäätään elämässä kiinnostaa.

Toinen kysymys on: Missä olet onnistunut? Milloin olen kokenut iloa ja innostusta? Milloin olen nauttinut työn tekemisestä ja aikaansaamisesta? Vastaukset voivat edelleen liittyä mihin tahansa elämänalueeseen, työhön, harrastuksiin, luottamustehtäviin, perhe-elämään tai muuhun vapaa-aikaan. Yleensä onnistumme asioissa, jotka meitä kiinnostavat, joten kysymykset liittyvät myös toisiinsa.

Kolmas kysymys kuuluu: Miksi olet onnistunut? Mitkä taidot, tiedot tai toimintatavat tai ominaisuudet olivat mukana onnistumisessa?

Kun tarkastelet muutamia, ehkä useampiakin, onnistumisia, voit alkaa huomata yhteneväisyyksiä. Huomaatkin, että samat toimintatavat, taidot, tiedot ja osaamiset vaikuttavat onnistumiseesi, tapahtuipa se millä elämänalueella tahansa.

Samassakin asiassa voi onnistua monella tavalla. Onnistutko esimerkiksi siksi, että sinulla on jonkin asian syvällistä osaamista, pystyt soveltamaan sitä käytäntöön ja vielä kertomaan siitä toisille yksinkertaisesti. Vai onnistutko siksi, että löydät oikeat ihmiset, joilla on tarvittava asiantuntemus ja osaat innostaa ryhmän antamaan parhaat taitonsa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi?

Kiteytä osaaminen kuvaksi

Mitkä osaamiset, taidot, tiedot, toimintatavat tai ominaisuudet nousevat esille äskeisen analyysisi perusteella? Sparraa hiukan itseäsi, ideoi, yhdistele, laajenna tai syvennä. Pyri kiteyttämään omannäköinen osaamiskokonaisuus, jossa on 3 – 5 ydinaluetta. Kun olet löytänyt ydinalueet, piirrä kuva, malli tai kaavio, johon tiivistyy juuri sinun osaamisesi. Millainen kolmio, tähti tai muu kuva sinun ainutlaatuisesta osaamiskokonaisuudestasi piirtyy?

Arja Parpala
Uravalmentaja

03.01.2018
Paniikkia ja pieruverkkareita – perhevapaalta paluun haasteet ja ihanuus

Kun töihin paluuni esikoisen syntymän ja ensimmäisen perhevapaaperiodini jälkeen lähestyi uhkaavasti, haikeat ajatukset ja uhkakuvat (lue: pienoinen paniikki) ottivat valtaa ajatuksissani. Yhä useampana yönä sain nähdä vähintäänkin outoja työpaikkaliitännäisiä unia. Murehdin paitsi sitä, miten pieni ihmisen taimeni pärjää vieraissa käsissä ja ilman täydellisen äitinsä hoivaa (kyllä, tämä on ironiaa), myös sitä kuinka itse selviydyn palatessani työrintamalle. Panikoin, onko tietotaitoni jo täysin vanhentunut – olinhan ollut pois ihan kokonaisen vuoden! – ja olivatko hormonihuurut tuhonneet ajattelukapasiteettini lopullisesti.

Kun jätin pikkuiseni hoitoon, hän ei jäänyt itkemään perääni, mutta itse vollotin ensin bussipysäkillä ja toiseen otteeseen työkaverini toivottaessa minut halauksin tervetulleeksi takaisin. Tykkään kovasti työstäni, mutta silti pohdin pienessä päässäni, olisiko hyvä äiti malttanut olla kotosalla kotvasen kauemmin.

Toinen kerta toden sanoo?

Toisella kerralla olin perhevapailla hurjat puoli vuotta kauemmin ja pääsin hieman vähemmällä etukäteisstressaamisella. Työkaveritkin ilmestyivät unissani erikoisiin asiayhteyksiin vasta lähempänä töihin paluun ajankohtaa. Ehkä asiaa ei arjessa kahden pienen lapsen kanssa ehtinyt niin paljon vatvoa, mutta yhtäkkiä ensimmäisen työpäivän aatto vain koitti ja tajusin että pieruverkkarit ja imetyshuppari pitäisi vaihtaa johonkin astetta korrektimpaan asukokonaisuuteen.

Toisen lapsen kohdalla mammailun merkeissä vietetyn rupeaman päättyminen ei enää tuntunutkaan niin isolta asialta. Älysin myös jo heti alkuun nauttia enemmän työelämän haasteista, päivittäisestä aikuisesta seurasta ja siitä, että lounaan sai syödä lämpimänä ilman että kukaan huutaisi kesken kaiken pyyhkimään. Jäin bussista oikealla pysäkillä ja melkein joka päivä hyppäsin vielä ihan oikeaan junaankin. Työhuoneeni koordinaatitkin olivat ennallaan.

Töihin paluuseen panostettava

Sen lisäksi että pari ihanaa työkaveriani päivitti minulle perhevapaani aikana toimiston kuumimpia kuulumisia, pidimme esimieheni kanssa sovitusti ja toiveestani yhteyttä. Usein pelisäännöt yhteydenpidosta jäävät kuitenkin sopimatta. Moni äiti ei tiedä onko tervetullut takaisin, esimies on saattanut vapaan aikana vaihtua toiseen eikä organisaatiokaan ole ennallaan.

Omassa päässäni pyöri toisenkin perhevapaan jälkeen kaikesta huolimatta iso liuta kysymyksiä: ”Keitä nää tyypit on? Miten nää ohjelmat toimii? Mitkä ne salasanat näihin kaikkiin ohjelmiin nyt olikaan? Mitä nää kaikki projektit ja lyhenteet tarkoittaa? Osaanko mä enää mitään? Mä en osaa enää mitään!? Miksi mun laukussani on pehmohiiri, likainen sukka kokoa 22 ja palohälytin?”

Kaiken tämän säädön ja tunnekuohujen keskellä saan nykytilanteen valossa kuitenkin olla tyytyväinen, ja yllämainittu hämmennys ja sekoilu ovat pieniä murheita. Työpaikkani oli tallella ja työtehtäväni olivat ennallaan. Perhevapaaltahan palataan ensisijaisesti siihen työhön, josta perhevapaalle on lähdetty ja josta on työsopimuksessa sovittu. Tämä on selvää. Vai onko? Valitettavan usein näin ei ole. Yksi yleisimmistä ekonomien yhteydenottoaiheista työsuhdejuristeillemme on perhevapaalta paluuseen liittyvät ongelmat työpaikalla.

Äiti-ihmisillä on aivan tarpeeksi pähkäiltävää ja haastetta töihin paluu -merkkisessä elämänmuutoksessa muutoinkin eikä työn ja perheen yhteensovittaminen kaipaa enää ylimääräistä extrajännitystä ja draamaa. Ja kyllä: haasteita voi olla isilläkin, mutta ainakin Ekonomien jäsenistä toistaiseksi vuosittain vain kourallinen miehiä ilmoittaa olevansa pidemmällä perhevapaalla.

Summa summarum: Kaikki voittavat, kun perhevapaalta töihin paluuseen panostetaan.

Tanja Hankia
Asiakkuusvastaava, kylterit ja nuoret ekonomit

21.12.2017
Esimies työsuhteen säännösviidakossa

Työelämän lainsäädännössä on työnantajalle annettu oikeuksia ja asetettu monenlaisia velvoitteita. Käytännön tilanteissa työnantajaa edustaa yksittäinen esimies, joka käyttää työnantajayhteisön puolesta työnjohtovaltaa ja toisaalta vastaa työnantajavelvoitteiden asianmukaisesta noudattamisesta työpaikan arjessa. Lainsäädäntöviidakossa suunnistaminen voi toisinaan olla haasteellista, koska esimiehen koulutus ja työkokemus ovat tyypillisesti muulta toimialalta kuin työoikeudesta.

Työnantajalla on tulkintaetuoikeus työsuhteessa kulloinkin sovellettavasta lain tai työehtosopimuksen kohdasta. Jos työntekijä ja esimies ovat erimielisiä säännöksen oikeasta soveltamisesta, on työntekijän noudatettava esimiehen soveltamistulkintaa, kunnes erimielisyys on saatu ratkaistua. Ääritilanteessa ratkaisu voi tapahtua vasta tuomioistuimessa. Toisaalta työnantajalla on myös vastuu esittämästään tulkinnasta ja jos tulkinta sittemmin vahvistetaan virheelliseksi, on työnantajan korvattava työntekijälle tästä mahdollisesti aiheutunut vahinko.

Työsopimuslaissa tänä vuonna merkittäviä muutoksia

Työsopimuslaki on painoarvoltaan merkittävin työelämää säätelevä laki ja se sisältää säännöksiä mm. työsuhteen osapuolten yleisistä oikeuksista ja velvollisuuksista, työsopimuksen muodosta, kestosta ja päättämisestä. Työsopimuslakiin on vuonna 2017 tehty merkittäviä muutoksia mm. koeajan kestoon, määräaikaisen työsopimuksen perusteisiin ja irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuuteen. Näistä on kerrottu tarkemmin Ekonomi-lehtemme tämän vuoden toisessa numerossa.

Työsopimuslaissa on myös määritelty työsopimussuhteen tunnusmerkit, joiden perusteella arvioidaan, onko osapuolten välillä ylipäätänsä työsopimussuhde vai jonkinlainen toimeksianto- tai konsulttijärjestely. Työelämän yleisen lainsäädännön soveltuminen edellyttää luonnollisesti, että kyseessä on työsopimussuhde.

Muita keskeisiä työelämän lakeja ovat mm. yhteistoimintalaki, työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, tasa-arvolaki sekä laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Lainsäädännön lisäksi työsuhdetta voi säännöttää myös normaali tai yleissitova työehtosopimus.

Lakien ja työehtosopimusten soveltamisesta

Työehtosopimuksen normaalisitovuudesta on kyse, kun työnantajayhteisö on järjestäytynyt alansa työnantajaliittoon ja on tämän johdosta velvollinen noudattamaan oman alansa työehtosopimusta. Jos valtakunnallinen työehtosopimus on asianomaisella alalla kattava (työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien palveluksessa on vähintään 50 % alan kaikista työntekijöistä) voidaan työehtosopimus vahvistaa yleissitovaksi. Käytännössä yleissitovuus tarkoittaa sitä, että alalla toimivan järjestäytymättömänkin työnantajan on työsuhteissa noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Lisäksi työehtosopimuksen noudattaminen voi perustua myös siihen, että osapuolet ovat sopineet siitä työsopimuskirjauksella.

Työelämän lakeja ja työehtosopimuksia sovellettaessa on syytä muistaa, että valtaosa säädöksistä on ns. pakottavaa oikeutta. Esimies ja työntekijä eivät voi työsopimuksella sopimalla poiketa pakottavasta säännöksestä. Esimerkiksi varsin tavallinen kirjaus siitä, ettei työsuhteessa noudateta työaikalakia on pätemätön, ellei työntekijä tosiasiallisesti ole sellaisessa asemassa tai työssä, että hän työaikalain poikkeussäännöksen nojalla jää lain soveltamisen ulkopuolelle. Tällöin työaikalain ulkopuolelle jääminen perustuu työaikalain säännökseen, jossa on määritelty lain ulkopuolelle jäävät työt ja tehtävät, eikä niinkään työsopimuskirjaukseen.

Työelämän lainsäädäntö ja yleissitovat työehtosopimukset ovat yleisesti saatavilla valtion säädöstietopankki Finlexissä osoitteessa www.finlex.fi. Säädöstietopankista löytyvät myös työtuomioistuimen tuomiot ja korkeimman oikeuden ennakkopäätökset, jotka linjaavat merkittävällä tavalla työelämän lakien ja työehtosopimusten tulkitsemista.

Oikeudelliset palvelumme tukevat ekonomi-esimiehiä tai -yrittäjiä työelämän oikeuskysymyksissä. Työnantajaneuvontamme palvelee arkisin klo 9.00 – 16.00 numerossa 020 692 923.

Jan Degerlund
Lakiasiainjohtaja

19.12.2017
 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013