( Johtaminen )

Hyvää tekevä yritys pärjää

Teksti Matti Koskinen
Kuvat Anni Koponen
Sonja Lahtinen tutkii väitöskirjassaan, miten suomalaisyritysten vastuullisuusjohtajat tekevät päätöksiä. Hän uskoo, että yritysten on paitsi kannettava vastuunsa, myös pyrittävä aktiivisesti ratkaisemaan globaaleja ongelmia.

Elämme maailmassa, jossa yhteiskunnan perinteiset valta- ja vaikutusrakennelmat muuttuvat. Valtioiden ja politiikan mahdollisuudet ratkoa globaaleja yhteiskunnallisia ja ympäristöongelmia ovat rajalliset. Markkinatalouden varaan ­rakentuvassa maailmassa ratkaisijan rooli lankeaa yhä useammin yrityksille.

”Pitkään on ajateltu, että yritykset ovat osa ongelmaa. Viime aikoina ajattelutapa on muuttunut: yritykset nähdäänkin osana ratkaisua”, sanoo tohtori­koulutettava Sonja Lahtinen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

Lahtinen tutkii väitöskirjassaan kestävyyden roolia yritysjohdon strategisessa päätöksenteossa. Yritysten sisäisiä prosesseja ja poliittisten päätösten ja sääntelyn vaikutusta yritysten toimintaan on tutkittu paljon, mutta Lahtinen tarkastelee nimenomaan päätöksentekijöitä.

”Juuri he vaikuttavat lopulta yritysten linjauksiin.”

Lahtinen haastattelee suomalaisfirmojen yritysvastuujohtajia ja kartoittaa heidän ajatteluaan ohjaavia kognitiivisia karttoja. Tärkeää on selvittää, miksi yritykset, jotka kohtaavat samanlaisia sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä haasteita reagoivat niihin hyvin eri tavoin.

Miten yritysjohto ajattelee?

Vastuullisuusjohtajien kirjo on hyvin laaja, insinööreistä juristeihin ja ekonomeista humanisteihin. Päätösten taustalla vaikuttavat siis myös erilaiset, usein tiedostamattomat ajattelumallit. Ne Lahtinen haluaa saada esiin.

”Mentaalimallit eivät ole pysyviä vaan dynaamisia, ja tiedostamalla omat mallinsa on mahdollista kehittää niitä”, Lahtinen selittää.

Tekeillä olevassa tutkimuksessaan Lahtinen on jo hahmottanut kaksi selkeää trendiä. Yleensä yritysvastuujohtajien mentaalimalleissa painottuu joko vastuullisuus tai kestävyys, ja tuo painotus heijastuu todennäköisesti myös yrityksen toimintakulttuuriin.

”Vastuullisuusajattelussa vastuu toteutuu suhteessa velvollisuuksiin. Kestävyysajattelu kietoutuu erilaisten ekosysteemien tai talouden jatkuvuuteen.”

”Yritysvastuun toteutumisen suhteen on selkeästi merkitystä, johdetaanko toimintaa velvollisuudesta vai halusta luoda jotain kestävää. Kun luodaan jotain kestävää, sillä on aidosti pitkän aikavälin liiketoiminnallisia tavoitteita palveleva tarkoitus”, Lahtinen selittää.

Vaikutusvalta velvoittaa yrityksiä

Lahtinen toivoo tutkimuksen auttavan yrityksiä pohtimaan kriittisesti kestävyyteen liittyvää päätöksen­tekoaan. Koko retoriikan olisi syytä siirtyä velvollisuuksien täyttämisestä kohti kestävää liiketoimintaa, joka luo kestävää hyötyä muille sidosryhmille ja koko maailmalle.

”Vastuullisuus ei ole sitä, että tehdään vain vähemmän pahaa, vaan sitä, että tehdään enemmän hyvää.”

Lahtinen ei ainoastaan tutki yritysvastuuta. Hän uskoo siihen vilpittömästi ja katsoo yritysten velvollisuudeksi tuottaa yleistä hyvää yhteiskunnalle siinä missä lisäarvoa osakkeenomistajille.

Innoitus väitöskirjaan syntyi, kun Lahtinen havaitsi omakohtaisesti, kuinka suuri vaikutusvalta yrityksillä on. Hän teki markkinoinnin gradunsa erään luksusbrändin palveluksessa vertaillen suomalaisten ja kiinalaisten kuluttajien mentaalimalleja suhteessa luksukseen.

”Se herätti näkemään, miten vahvasti markkinointi ja kulutuskulttuuri vaikuttavat ihmisten ajatteluun. Kun tutkimus oli valmis, irtisanouduin ja aloin ajatella vastuullisuuskysymyksiä ihan uudesta näkökulmasta. Ymmärsin, että yrityksillä on entistä suurempi vastuu, ja asiaa on syytä tutkia lisää.”

Kestävä liiketoiminta menestyy

Kestävät ratkaisut luovat Lahtisen mukaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja koituvat lopulta myös yrityksen hyväksi. Yleensä on parempi tarjota ratkaisuja todellisiin ongelmiin kuin luoda kysyntää keinotekoisesti.

”Seuraavat aidosti markkinalähtöiset innovaatiot liittyvät kestävyyteen. Ne ovat lähtöisin markkinoiden tarpeista, eivät yritysten omista lähtökohdista.”

Kenties suurin haaste on yleinen lyhytnäköisyys. Kestävyys ei tule mieleen, jos ajattelu ulottuu vain seuraavan kvartaalin loppuun. Ensimmäinen ja ehkä tärkein askel vastuullisuusajattelun uudistamisessa olisi horisontin ulottaminen yli kvartaalien. Samoin poliitikkojen aikajänteen tulisi ulottua yli vaalikausien.

”Meidän kaikkien pitäisi pystyä päätöksissämme ajattelemaan sitä maailmaa, jota emme vielä näe.”

Vastuullisuus kiinteäksi osaksi kauppatieteitä

Yritysvastuu näkyy yhä enemmän kauppatieteen tutkimuksessa ja koulutuksessa. Käytännössä jokainen kauppakorkeakoulu tarjoaa jo vastuullisuuteen keskittyvää koulutusohjelmaa.
Yritysvastuun tutkimus on tyypillisesti tieteiden­välistä, sillä vastuullisuuskysymykset koskettavat kaikkia yrityksen prosesseja.

”Uskon, että pian ei tarvita erikoistuneita koulutus­ohjelmia, koska vastuullisuuskysymykset ovat osa kaikkea kauppatieteen tutkimusta ja opetusta”, Sonja Lahtinen povaa.

14.2.2018

KTM Sonja Lahtinen

  • Tohtorikoulutettava, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
  • Tieteelliset saavutukset: Valittiin syksyllä 2017 esittelemään tutkimustaan Yalen yliopiston Sustainable Leadership -foorumiin ainoana tutkijana Pohjoismaista.
  • Seuraavat tutkimuskohteet: Tavoitteena jatkotutkimus ylimmän yritysjohdon parissa sekä tutkimustulosten hyödyntäminen käytännön konsultointityössä.

KAUTE-säätiö tukee tutkimusta

Sonja Lahtisen tutkimus on yksi viime vuonna KAUTE­-säätiön apurahaa saaneista tutkimuksista Suomessa.

KAUTE-säätiön tehtävänä on parantaa suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytyksiä tukemalla kauppa- ja teknillistieteellistä tutkimustoimintaa. Säätiö myöntää apurahoja edustamiensa tieteenalojen opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen.

KAUTE-säätiö on 2000-luvulla jakanut apurahoja yhteensä yli 6,5 miljoonaa euroa. Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTEn perustivat suomalaiset ekonomi- ja diplomi-insinöörijärjestöt vuonna 1956.

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013