( Hyvinvointi )

Hyvinvointia hölmöyksiä karsimalla

Teksti Mikko Huotari
Kuvat Heli Blåfield ja Laura Vesi
  • Hyvinvointiinsa voi panostaa muun muassa karsimalla hölmöyksiä niin työelämästä kuin vapaa-ajalta, Ossi Aura arvioi.
  • Jukka Hoffren toivoo mittaria, jolla toiminnan järkevyyttä voitaisiin tarkastella makrotalouden tasolla.
  • Ossi Auran mukaan motivaatiota johdetaan perusasioilla, kuten poistamalla typeryydet ja huolehtimalla, että työssä tuntee saavansa asioita aikaan.
  • Marja-Liisa Manka muistuttaa, että kun ongelmiin tartutaan työyhteisössä yhdessä, niille voidaan usein tehdä paljonkin.
Työhyvinvoinnin paraneminen antaa potkua myös taloudelle. Mutta kuinka hyvinvoinnin vaikutusta koko yhteiskuntaan voidaan luotettavasti mitata?

Hyvinvoinnista puhuttaessa liikutaan usein yksilötasolla tai sitten mitataan esimerkiksi työhyvinvointia työpaikalla. Kumpikin on tärkeää, mutta kyse on kuitenkin isommasta asiasta: hyvinvoinnin paraneminen antaa potkua talouden kohenemiselle ja ohjaa jopa koko yhteiskuntaa.

Makrotalouden tutkijoilla on tässä ongelma: vaikka hyvinvointi on elintärkeä asia koko yhteiskunnalle, sen mittaaminen on vaikeaa.

”Elämme hyvinvointivaltiossa, joten hyvinvoinnin pitäisi olla keskeisin toiminto. Siksi tehdään töitä ja säädetään lakeja”, Helsingin yliopiston soveltavan tilastotieteen dosentti Jukka Hoffren pohtii.

Hänen mukaansa ylevänä ajatuksena on, että kun tehdään työtä, kasvatetaan kaikkien yhteistä hyvinvointia toimimalla koneiston osasina.

BKT ei mittaa hyvinvointia

Bruttokansantuote tulkitaan usein virheellisesti hyvinvoinnin mittariksi. Bruttokansantuote on selkeä kansantalouden tilinpidon avainluku, jonka kehittymistä on helppo seurata. Se ei kuitenkaan mittaa hyvinvointia, vaan tuotantoa. Ne ovat kaksi eri asiaa, vaikka median ja poliitikkojen käyttäminä ne menevätkin usein sekaisin.

Bruttokansantuote kertoo kansakunnan taloudellisista aktiviteeteista, mutta sen ulkopuolelle jää paljon merkittäviä asioita, kuten kotona tehtävä työ. Se ei myöskään havaitse ympäristövahinkoja ja niiden vaikutuksia.

”Usein kuvitellaan, että bruttokansantuote on yksiselitteinen mittari, mutta se sotkee monia asioita. Se mittaa tuotantoa, ja ajatellaan, että se on hyvää tuotantoa”, Hoffren sanoo.

Hän ottaa esimerkiksi tuotannon perusyksikön, tehtaan. Se voi tuottaa hyviä tuotteita, kännyköitä, autoja ja muuta vastaavaa. Sen lisäksi tehtaasta tulee saasteita ja jätteitä, eli asioita, joita ei haluta.

”Kukaan ei halua tietää niistä mitään. Tehtaanomistaja on sitä mieltä, että ei kuulu minulle, koska luvat ovat kunnossa. Ja kuluttajatkin ovat sitä mieltä, että haitoista koituvia kustannuksia ei tule sisällyttää lopputuotteen hintaan. Kenelle ne jäävät kärsittäväksi? Me kaikki niistä joudumme kuitenkin kärsimään.”

Kun Talvivaarassa kipsisakka-altaat murtuivat ja lähivesistöille aiheutui vakavaa haittaa, valtio joutui korvaajaksi. Bruttokansantuote on Talvivaaran kaltaisissa tapauksissa hyvin sokea. Ympäristövahingot vähentävät hyvinvointiamme, vaikka vahinkojen korjaaminen synnyttää taloudellista aktiviteettia, joka taas kasvattaa bruttokansantuotetta. Bruttokansantuote on ikään kuin talouden liikevaihto, mutta se ei kerro kaikkea toiminnan järkevyydestä.

”Näillä negatiivisilla asioilla on oikeasti hinta, mutta taloudessa leikitään, että niillä ei olisi mitään hintaa. Tämä on bruttokansantuotteen keskeinen ongelma.”

Valtiokin voi tuottaa hyvinvointia

Hoffren on tutkinut, kuinka hyvinvointia voi mitata, koska makrotaloudessa ei ole hyvinvointimittareita. Tutkimus on keskittynyt siihen, miten kaikista resursseista, kuten luonnonvaroista, ympäristöresursseista ja työvoimasta, saataisiin mahdollisimman paljon hyvinvointia aikaan.

”Makrotalouden tasolla meiltä puuttuu vielä mittari, joka osaisi havainnoida toiminnan järkevyyden.”

Hoffrenin mukaan olisi tärkeää, että pystyttäisiin vertaamaan hyötyä haittoihin ja päättelemään, minkälainen toiminta on järkevää. Kun päästään tällaiseen vertailuun, voidaan miettiä, mitkä haitat pitäisi poistaa, jotta hyötyjä olisi enemmän.

”Tällä tavalla hyvinvointia saataisiin kasvatettua. Yleensä haittoja saadaan taloudellisesti tehokkaimmin vähennettyä niin, että estetään jo alun perin niiden syntyminen.”

Hoffrenin mielestä valtio voisi hoitaa tehokkaammin tehtäväänsä hyvinvoinnin tuottajana. Hänen ajatusleikissään Suomi on ikään kuin valtava kone. Yksityinen ja julkinen sektori tuottavat paljon erilaisia asioita. Hyvien tuotteiden lisäksi ne tuottavat myös negatiivisia asioita, kuten sosiaalisia ja ympäristöongelmia. Sitten kerätään veroja, ja eduskunta antaa haitoista kärsiville ihmisille rahaa.

”Tämä on yhteiskunnan käytettävissä oleva keino vastata haitoista kärsiville, köyhille ja kipeille. Ottakaa tuosta kompensaationa rahaa, jolloin te voitte paremmin.”

Ongelmana on, että haittoja ja korjattavia ongelmia syntyy koko ajan enemmän. Sen seurauksena valtion budjetin menot kasvavat, ja niiden kattamiseksi joudutaan ottamaan aina vain lisää velkaa.

”Eihän tässä ole mitään järkeä. Haittojen syntyminen pitäisi estää jo ennakolta, jotta ongelmien korjaamiseen menevä rahankulutus ja velkaantuminen vähenisivät. Toiminnan pitäisi olla paljon nykyistä tehokkaampaa. Taloustieteen näkökulmasta tärkeintä on parantaa taloudellisen toiminnan tehokkuutta vähentämällä tuotannossa syntyviä haittoja.”

Hyvinvointia rakennetaan työssä ja vapaalla

Myös työhyvinvoinnin ajatus on muuttunut vuosien ja vuosikymmenten saatossa. Aluksi kyse oli siitä, että ihmiset pysyisivät hengissä eikä tulisi turhia tapaturmia tai sairauksia.

Ajan myötä työelämä on muuttunut ja ihmisten elinolosuhteet ovat parantuneet. Myös vaatimukset ovat kasvaneet, ja fyysisestä työsuojelusta on noustu pikkuhiljaa myös psyykkiselle puolelle. Elämänlaadun lisäksi psyykkiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat merkittävästi myös helposti laskettavissa oleviin asioihin, kuten vaikkapa yrityksen tulokseen.

Henkilöstötuottavuuden tutkija ja kehittäjä Ossi Auran mukaan hyvinvoinnissa on kaksi merkittävää tasoa: yksilön taso ja työelämä.

”Henkilötasolla tärkeitä asioita ovat terveys, ihmissuhteet ja elämäntavat”, Aura sanoo.

”Näkemys omasta hyvinvoinnista ponnistaa omasta arvopohjasta.”

Teknologia on tullut osaksi ihmisten työelämää ja muuta arkea. Sen vaikutus näkyy myös hyvinvoinnissa.

”Illalla ennen nukahtamista monet lukevat vielä sähköposteja, ja se häiritsee nukahtamista ja unta. Samaan aikaan teknologia on kehittänyt härveleitä, joilla pystytään mittaamaan unenlaatua”, Aura sanoo.

20 vuotta sitten työasioita katsottiin vain töissä. Nyt asiantuntijatehtäviä tekevillä työasiat pyörivät mielessä koko ajan, mikä heikentää unenlaatua.

”Elämäntapanäkökulmasta katsottuna voi ajatella, että siihen liittyy myös hölmöilyä. Aikuisen täytyy kertoa toiselle aikuiselle, että kannattaa mennä aikaisemmin nukkumaan eikä jäädä lukemaan viestejä.”

Aura uskoo kuitenkin, että tietoisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa jaksamiseen ja hyvinvointiin. Ruokailutottumuksia voi muuttaa ja nukkumiseen voi yrittää kiinnittää enemmän huomiota.

”Jos kerran huumeista ja alkoholista voi päästä eroon, niin varmaan myös pienemmistä paheista”, Aura pohtii.

On virhe olettaa, että kaikilla on asiat hyvin

Henkilökohtaisen näkökulman lisäksi hyvinvointia määrittelee se, kuinka työ on johdettu ja minkälaista työnteon arki on. Työhyvinvoinnin sijaan Aura haluaakin puhua mieluummin henkilöstötuottavuudesta. Siinä on kyse työhön liittyvästä motivaatiosta, työtyytyväisyydestä, sitoutumisesta, osaamisesta ja työkyvystä.

”Henkilöstötuottavuuden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Irrallinen touhuilu on turhaa. Jonkin kivan tapahtuman lämpö haihtuu kahdessa tunnissa, ja sen jälkeen palataan aikaisempaan kurjuuteen”, Aura sanoo.

Henkilöstötuottavuus on Auran mukaan tutkittavissa ja kartoitettavissa kyselyillä, joita voidaan toistaa säännöllisin väliajoin ja seurata tulosten kehittymistä.

Myös työntekijöiden hyvinvoinnilla ja työn tuottavuudella on mitattavissa oleva yhteys.

”Kaksi vuotta sitten tutkimme Eteran kanssa heidän asiakasyritystensä hyvinvointi- ja henkilöstötuottavuustuloksia ja tilinpäätöstietoja. Sieltä löytyi positiivinen yhteys: ne firmat, joissa oli parempi henkilöstötuottavuus, tekivät paremman käyttökatteen”, Aura selittää.

”Henkilöstötuottavuus on kehittynyt johtamisen kehittymisen myötä. Se näkyy myös tuloksessa.”

Monilla työpaikoilla on kuitenkin ongelmia. Hyvinvointi jätetään lapsipuolen asemaan, kun tulosta on tehtävä hinnalla millä hyvänsä. Mitkä ovat pahimpia virheitä suomalaisissa asiantuntijaorganisaatioissa?

”Suurin kompastuskivi on uskoa, että kaikilla on asiat hyvin. Oletetaan, että ihmiset osaavat ja ovat motivoituneita. Silloin ei lähdetä pohtimaan, mikä tilanne oikeasti on ja missä me voisimme kehittyä”, Aura vastaa.

Aura uskoo, että tässä asiassa myös johto voi kehittyä.

”20 prosenttia johtajista on synnynnäisiä johtajia siinä mielessä, että he ymmärtävät varmistaa tällaiset asiat ilman, että kukaan on opettanut heitä tekemään niin. Sitten on toinen ääripää, joka ei osaa tehdä sitä, vaikka kuinka opetettaisiin. Suuri osa johtajista on sellaisia, jotka eivät ole havahtuneet, mutta he voivat oppia varmistamaan tällaiset asiat.”

Motivaation merkityksestä puhutaan paljon, mutta suomalaisissa yrityksissä ei kuitenkaan johdeta motivaatiota. Sitä ehkä mitataan kerran vuodessa. Kuinka motivaatiota siis voisi johtaa?

”Perusasioilla. Poistetaan typeryydet, varmistetaan aikaansaaminen, varmistetaan esimiehen ja asiakkaiden palaute ja työkavereiden huomioiminen. Oleellista on, että pitää työstä ja saa jotain aikaiseksi.”

Monet työntekijät kokevat, että asiat vain vyöryvät päälle, eikä mitään saa valmiiksi. Jos työ organisoidaan oikein, ihminen voidaan saada tuntemaan, että hän saa vaikkapa joka toinen päivä aikaan jotain.

”Ja kun siitä saa sen jälkeen palautetta, tuetaan motivaatiota ja autetaan tekemään hommat paremmin.”

Kaikilla osapuolilla on runsaasti keinoja

Hyvinvoinnissa on kyse tasapainosta työelämän ja muun elämän välillä, sanoo työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Marja-Liisa Manka.

”Eurooppalaisessa vertailussa suomalaiset ovat pärjänneet hyvin. Olemme työtyytyväisyydessä ja myös muun elämän tyytyväisyydessä ykkösiä”, Manka kertoo.

”Tämä on yllättävää, jos ajattelee, minkälaista valitusvirttä Suomessa kuulee työhyvinvoinnista. Makrotasolla näyttää hyvältä.”

Eurooppalaisista maista muun muassa Kreikassa, Kroatiassa ja Puolassa on paljon huonompi tilanne tyytyväisyydessä niin työssä kuin muussakin elämässä.

Suomalaisillakin on työelämässä silti omat sudenkuoppansa.

”Meidän ongelmamme eurooppalaisessa vertailussa on työpaikkakiusaaminen. Lisäksi meillä on tsemppaamisen ja kannustamisen puutetta verrattuna moniin muihin maihin, ja myös häirintä on ongelma”, Manka sanoo.

Työolobarometrin mukaan yli puolet työntekijöistä kokee, että omalla työpaikalla on ollut kiusaamista ja häirintää työkavereiden, esimiesten tai asiakkaiden taholta joskus tai jatkuvasti.

”Jos taas kysytään, onko itseä kiusattu, niin silloin ei niin moni vastaa myöntävästi”, Manka kertoo.

Työhyvinvointiin vaikuttaa negatiivisesti myös se, että asiakkaat voivat kiusata, häiritä ja olla hankalia. Joissakin työtehtävissä asiakkaat uhkailevat jopa fyysisesti.

Kun työhyvinvoinnissa ilmenee ongelmia, Mankan mukaan kaikilla osapuolilla on runsaasti keinoja, joilla tilanne voidaan ratkaista.

”Avainasemassa on työnantaja, jonka tehtävänä on johtaa systemaattisesti työhyvinvointia yhdessä työntekijöiden kanssa”, Manka sanoo.

”Euroja säästyy, kun yhdessä kohdataan työyhteisön kipupisteitä ja tehdään ilmapiirikartoituksia. Sitten oikeasti käsitellään asioita ja mietitään, mitä voidaan konkreettisesti tehdä.”

Suunnitelma on myös tärkeä aikatauluttaa ja myöhemmin tarkastaa, ovatko toimenpiteet vieneet asioita parempaan suuntaan.

Mankan mukaan ihmisillä on hyvin paljon lukkiutuneita uskomuksia työstä ja siitä, miten sitä voi kehittää. On vaikea lähteä liikkeelle, jos ei usko, että työtään voi kehittää paremmaksi.

”Resurssien vähäisyydestä puhutaan paljon, mutta kun porukalla mietitään, voidaanko työtä muuttaa, niin havaitaan, että voidaan. Isoin este onkin omassa päässä.”

Kun ongelmat nostetaan reilusti esille, kannustetaan toisia ja tuunataan työnkuvia, yksitoikkoisempiakin töitä voidaan kehittää mielenkiintoisemmiksi.

Peiliinkin kannattaa katsoa

Vaikka valveutunut työnantaja ymmärtää hyvinvoinnin arvon, on valitettavan monia työyhteisöjä, joissa sen kehittämistä laiminlyödään. Minkälaisia keinoja on yksittäisellä työntekijällä, jos hän voi pahoin työssään?

”Ensinnäkin asia on pakko ottaa puheeksi. Jos asiaa ei itse uskalla nostaa esiin, työpaikalta löytyy onneksi luottamushenkilö ja työterveyshuolto. Viimeiseksi on vielä työsuojeluhallinto, joka voi tarvittaessa laittaa tarkastukset työpaikalle”, Manka neuvoo.

Työsuojeluhallinnolla on puhelin, johon voi soittaa ilman, että kukaan työpaikalla saa tietää puhelusta.

Lisäksi vaikeissa ongelmatilanteissa on tärkeä tarkastella rehellisesti omia asenteitaan. Voi miettiä, että tulkitseeko itse tilanteen jollakin tavalla nurjasti ja liian suurena epäkohtana. Tämän selvittääkseen voi haastatella muita siitä, miten he kokevat saman tilanteen.

”Oleellista on myös tarkastaa oma tavoitetaso. Mitkä omat tavoitteet ovat tällä hetkellä, ja ovatko ne liian korkealla työtä koskien? Jos henkilö esimerkiksi opiskelee työn ohessa yhtä aikaa, paineet ja kiire voivat nousta koviksi. Voi olla syytä hengittää ja miettiä tärkeysjärjestystä”, Manka sanoo.

Myös tasapaino elämän muilla alueilla on tärkeää. Jos työ tuntuu tympeältä, mutta vapaa-aikana pystyy kuitenkin palautumaan, tilanne töissä voi helpottua.

”Ei hankalaa tilannetta tarvitse sietää työpaikalla vuosikausia. Jos jatkuvista ponnistuksista huolimatta tilanne ei muutu, niin sitten kannattaa etsiä jokin toinen vaihtoehto ja lähteä vaikka työpaikasta pois”, Manka sanoo.

Yhden ihmisen on vaikea muuttaa työpaikan hankalaa tilannetta, jos sen juuret ovat syvällä työpaikan kulttuurissa ja johtamisessa.

Ergonomista ajattelutyötä

Tulevaisuudessa hyvinvointi nousee työelämän ja sen johtamisen prioriteeteissa entistä tärkeämpään asemaan, kun sen merkitys kokonaisuuden kannalta osataan tutkia ja kartoittaa paremmin. Kun historiassa työhyvinvointi merkitsi lähinnä tapaturmien ja kuolemien välttämistä, tulevaisuudessa mennään entistä syvemmälle psyykkiselle puolelle.

”Nyt on jo alettu puhua informaatioergonomiasta. Kyse on siitä, että aivoja pitäisi pystyä suojelemaan niin, että jaksetaan tehdä työtä koko pitkä työura”, Manka sanoo.

Työ on muuttumassa monipaikkaiseksi, sitä tehdään etänä ja ihmisten täytyy entistä useammin ottaa vastuu omasta työllistymisestä. Uudessa tilanteessa psyykkinen puoli korostuu hyvinvoinnissa.

Stressi on hyvin yleistä. Se on tiettyyn rajaan asti positiivista, mutta kun se muuttuu negatiiviseksi, ihminen ei jaksa toimia eikä esimerkiksi suojella itseään.

”Aivotutkijat ovat tulleet asiantuntemuksensa kanssa työhyvinvoinnin saralle kertomaan, mikä on hyvää. Keskeytyksiä ei saisi olla, ja kiireessä ei saisi tehdä työtä.”

Kun työtä tehdään tulevaisuudessa entistä enemmän itsenäisesti, vastuu hyvinvoinnista siirtyy työnantajan sijaan ihmiselle itselleen.

”Olisi tärkeä löytää jonkinlainen työyhteisö, jos tekee itsenäisesti töitä, koska me kaikki tarvitsemme yhteisöä, kollegoja ja kavereita. On tärkeä, että kukaan ei jäisi yksin.”

14.2.2018

Työhyvinvoinnin puutteilla on kova hinta

Työhyvinvointi ponnistaa pienistä arjen asioista, kuten ilmapiiristä ja elintavoista. Myös tuurilla on oma merkityksensä. Koska kyseessä on monimutkainen ja vaikeasti mitattava asia, se on helppo työntää syrjään. Työhyvinvoinnin vaikutukset näyttelevät silti merkittävää osaa ihmisten arjessa ja yhteiskunnassa.

Sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden, työtapaturmien ja sairaanhoitokustannusten kansantaloudellinen merkitys on suuri.

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto selvitti menetettyjen työpanoksien kustannuksia vuonna 2014. Arviot perustuvat vuoden 2012 lukuihin. Sairauspoissaoloista aiheutuvan menetetyn työpanoksen kustannukseksi arvioitiin 3,4 miljardia euroa. Presenteismi, eli työntekijän saapuminen töihin sairaana tai muuten huonokuntoisena, söi työpanosta suurin piirtein yhtä paljon.

Työtapaturmien välittömät kustannukset olivat puolestaan noin 487 miljoonaa euroa. Välillisiksi kustannuksiksi arvioitiin 1,5–2 miljardia euroa. Työkyvyttömyyden vuoksi menetetyn potentiaalisen työpanoksen menetys oli noin kahdeksan miljardia euroa. Työikäisten väestön terveydenhuoltomenot olivat 8,28 miljardia euroa vuonna 2011.

Kaikista näistä tulee yhteensä yli kahdenkymmenen miljardin euron kakku. Luku on noin kymmenesosa koko bruttokansantuotteesta.

Kaikki luvut ovat myös enemmän tai vähemmän kytköksissä puutteelliseen työhyvinvointiin. Toki on huomioitava, että suuri osa esimerkiksi sairauksista ei ole työperäisiä. Joka tapauksessa parantamalla työhyvinvointia merkittävästi ja laaja-alaisesti yhteiskunta voisi luultavasti säästää miljardeja euroja.

Suomen Ekonomien vuoden 2018 teemana #hyvinvointi

Suomen Ekonomit valitsi tämän vuoden teemaksi hyvinvoinnin, koska sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Monet työelämän muutokset haastavat hyvinvointimme, ja toisaalta jäsenemme haluavat elää kokonaisvaltaisesti merkityksellistä ja tyydyttävää elämää.

Teeman kautta haluamme edistää jäsenten tietoisuutta hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, mahdollistaa hyvinvoinnin ylläpitoa ja parantumista sekä vaikuttaa jäsenten kannalta olennaisiin hyvinvoinnin tekijöihin.

Tarkastelemme hyvinvointia ajan, asenteen, työn, kunnon, joustavuuden ja ihmisten näkökulmista.

#välmående #wellbeing

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

Blogeissa
Ainutlaatuinen sinä – ainutlaatuinen osaamisesi

Asiakkaani kysyvät minulta usein, miten he voivat erottua muista oman alansa osaajista ja miten he saisivat rekrytoijat kiinnostumaan itsestään. Minä vastaan heidän kysymykseensä vastakysymyksellä: Mistä sinä olet kiinnostunut ja missä olet onnistunut?

Erottuakseen muista työmarkkinoilla ei tarvitse olla maailman paras omalla alallaan, ei edes Suomen tai oman kaupungin paras. Tärkeää on, että kerrot selvästi ja ytimekkäästi, missä olet hyvä etkä pakota lukijaa päättelemään erinomaisuuttasi työhistoriasi tai muun kokemuksesi perusteella.

Kun luen asiakkaitteni CV:itä ja hakemuksia, huomaan kuinka kaavamaisia lauseita niihin kirjoitetaan. Ihmisillä näyttää menevän aivot jollakin tavoin lukkoon, kun kyse on oman osaamisen markkinoinnista. Tai ehkä kyse onkin juuri siitä, että CV:tä ja hakemusta ei koeta oman osaamisen markkinoinniksi vaan itsensä kehuskelemiseksi. Jokainen myös tietää, että kehuskelu ei herätä kenenkään kiinnostusta, mutta on vaikea löytää tapaa kertoa omasta osaamisesta muulla tavalla.

Kiinnostus johtaa onnistumiseen

Kun ryhdyt miettimään omaa, ytimekästä markkinointiviestiäsi, on monta tapaa lähestyä asiaa.

Yksi tapa on ryhtyä miettimään, mistä asioista olet aidosti kiinnostunut. Kiinnostusten ei tarvitse liittyä suoraan työhön, vaan kysy itseltäsi, mikä sinua ylipäätään elämässä kiinnostaa.

Toinen kysymys on: Missä olet onnistunut? Milloin olen kokenut iloa ja innostusta? Milloin olen nauttinut työn tekemisestä ja aikaansaamisesta? Vastaukset voivat edelleen liittyä mihin tahansa elämänalueeseen, työhön, harrastuksiin, luottamustehtäviin, perhe-elämään tai muuhun vapaa-aikaan. Yleensä onnistumme asioissa, jotka meitä kiinnostavat, joten kysymykset liittyvät myös toisiinsa.

Kolmas kysymys kuuluu: Miksi olet onnistunut? Mitkä taidot, tiedot tai toimintatavat tai ominaisuudet olivat mukana onnistumisessa?

Kun tarkastelet muutamia, ehkä useampiakin, onnistumisia, voit alkaa huomata yhteneväisyyksiä. Huomaatkin, että samat toimintatavat, taidot, tiedot ja osaamiset vaikuttavat onnistumiseesi, tapahtuipa se millä elämänalueella tahansa.

Samassakin asiassa voi onnistua monella tavalla. Onnistutko esimerkiksi siksi, että sinulla on jonkin asian syvällistä osaamista, pystyt soveltamaan sitä käytäntöön ja vielä kertomaan siitä toisille yksinkertaisesti. Vai onnistutko siksi, että löydät oikeat ihmiset, joilla on tarvittava asiantuntemus ja osaat innostaa ryhmän antamaan parhaat taitonsa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi?

Kiteytä osaaminen kuvaksi

Mitkä osaamiset, taidot, tiedot, toimintatavat tai ominaisuudet nousevat esille äskeisen analyysisi perusteella? Sparraa hiukan itseäsi, ideoi, yhdistele, laajenna tai syvennä. Pyri kiteyttämään omannäköinen osaamiskokonaisuus, jossa on 3 – 5 ydinaluetta. Kun olet löytänyt ydinalueet, piirrä kuva, malli tai kaavio, johon tiivistyy juuri sinun osaamisesi. Millainen kolmio, tähti tai muu kuva sinun ainutlaatuisesta osaamiskokonaisuudestasi piirtyy?

Arja Parpala
Uravalmentaja

03.01.2018
Paniikkia ja pieruverkkareita – perhevapaalta paluun haasteet ja ihanuus

Kun töihin paluuni esikoisen syntymän ja ensimmäisen perhevapaaperiodini jälkeen lähestyi uhkaavasti, haikeat ajatukset ja uhkakuvat (lue: pienoinen paniikki) ottivat valtaa ajatuksissani. Yhä useampana yönä sain nähdä vähintäänkin outoja työpaikkaliitännäisiä unia. Murehdin paitsi sitä, miten pieni ihmisen taimeni pärjää vieraissa käsissä ja ilman täydellisen äitinsä hoivaa (kyllä, tämä on ironiaa), myös sitä kuinka itse selviydyn palatessani työrintamalle. Panikoin, onko tietotaitoni jo täysin vanhentunut – olinhan ollut pois ihan kokonaisen vuoden! – ja olivatko hormonihuurut tuhonneet ajattelukapasiteettini lopullisesti.

Kun jätin pikkuiseni hoitoon, hän ei jäänyt itkemään perääni, mutta itse vollotin ensin bussipysäkillä ja toiseen otteeseen työkaverini toivottaessa minut halauksin tervetulleeksi takaisin. Tykkään kovasti työstäni, mutta silti pohdin pienessä päässäni, olisiko hyvä äiti malttanut olla kotosalla kotvasen kauemmin.

Toinen kerta toden sanoo?

Toisella kerralla olin perhevapailla hurjat puoli vuotta kauemmin ja pääsin hieman vähemmällä etukäteisstressaamisella. Työkaveritkin ilmestyivät unissani erikoisiin asiayhteyksiin vasta lähempänä töihin paluun ajankohtaa. Ehkä asiaa ei arjessa kahden pienen lapsen kanssa ehtinyt niin paljon vatvoa, mutta yhtäkkiä ensimmäisen työpäivän aatto vain koitti ja tajusin että pieruverkkarit ja imetyshuppari pitäisi vaihtaa johonkin astetta korrektimpaan asukokonaisuuteen.

Toisen lapsen kohdalla mammailun merkeissä vietetyn rupeaman päättyminen ei enää tuntunutkaan niin isolta asialta. Älysin myös jo heti alkuun nauttia enemmän työelämän haasteista, päivittäisestä aikuisesta seurasta ja siitä, että lounaan sai syödä lämpimänä ilman että kukaan huutaisi kesken kaiken pyyhkimään. Jäin bussista oikealla pysäkillä ja melkein joka päivä hyppäsin vielä ihan oikeaan junaankin. Työhuoneeni koordinaatitkin olivat ennallaan.

Töihin paluuseen panostettava

Sen lisäksi että pari ihanaa työkaveriani päivitti minulle perhevapaani aikana toimiston kuumimpia kuulumisia, pidimme esimieheni kanssa sovitusti ja toiveestani yhteyttä. Usein pelisäännöt yhteydenpidosta jäävät kuitenkin sopimatta. Moni äiti ei tiedä onko tervetullut takaisin, esimies on saattanut vapaan aikana vaihtua toiseen eikä organisaatiokaan ole ennallaan.

Omassa päässäni pyöri toisenkin perhevapaan jälkeen kaikesta huolimatta iso liuta kysymyksiä: ”Keitä nää tyypit on? Miten nää ohjelmat toimii? Mitkä ne salasanat näihin kaikkiin ohjelmiin nyt olikaan? Mitä nää kaikki projektit ja lyhenteet tarkoittaa? Osaanko mä enää mitään? Mä en osaa enää mitään!? Miksi mun laukussani on pehmohiiri, likainen sukka kokoa 22 ja palohälytin?”

Kaiken tämän säädön ja tunnekuohujen keskellä saan nykytilanteen valossa kuitenkin olla tyytyväinen, ja yllämainittu hämmennys ja sekoilu ovat pieniä murheita. Työpaikkani oli tallella ja työtehtäväni olivat ennallaan. Perhevapaaltahan palataan ensisijaisesti siihen työhön, josta perhevapaalle on lähdetty ja josta on työsopimuksessa sovittu. Tämä on selvää. Vai onko? Valitettavan usein näin ei ole. Yksi yleisimmistä ekonomien yhteydenottoaiheista työsuhdejuristeillemme on perhevapaalta paluuseen liittyvät ongelmat työpaikalla.

Äiti-ihmisillä on aivan tarpeeksi pähkäiltävää ja haastetta töihin paluu -merkkisessä elämänmuutoksessa muutoinkin eikä työn ja perheen yhteensovittaminen kaipaa enää ylimääräistä extrajännitystä ja draamaa. Ja kyllä: haasteita voi olla isilläkin, mutta ainakin Ekonomien jäsenistä toistaiseksi vuosittain vain kourallinen miehiä ilmoittaa olevansa pidemmällä perhevapaalla.

Summa summarum: Kaikki voittavat, kun perhevapaalta töihin paluuseen panostetaan.

Tanja Hankia
Asiakkuusvastaava, kylterit ja nuoret ekonomit

21.12.2017
Esimies työsuhteen säännösviidakossa

Työelämän lainsäädännössä on työnantajalle annettu oikeuksia ja asetettu monenlaisia velvoitteita. Käytännön tilanteissa työnantajaa edustaa yksittäinen esimies, joka käyttää työnantajayhteisön puolesta työnjohtovaltaa ja toisaalta vastaa työnantajavelvoitteiden asianmukaisesta noudattamisesta työpaikan arjessa. Lainsäädäntöviidakossa suunnistaminen voi toisinaan olla haasteellista, koska esimiehen koulutus ja työkokemus ovat tyypillisesti muulta toimialalta kuin työoikeudesta.

Työnantajalla on tulkintaetuoikeus työsuhteessa kulloinkin sovellettavasta lain tai työehtosopimuksen kohdasta. Jos työntekijä ja esimies ovat erimielisiä säännöksen oikeasta soveltamisesta, on työntekijän noudatettava esimiehen soveltamistulkintaa, kunnes erimielisyys on saatu ratkaistua. Ääritilanteessa ratkaisu voi tapahtua vasta tuomioistuimessa. Toisaalta työnantajalla on myös vastuu esittämästään tulkinnasta ja jos tulkinta sittemmin vahvistetaan virheelliseksi, on työnantajan korvattava työntekijälle tästä mahdollisesti aiheutunut vahinko.

Työsopimuslaissa tänä vuonna merkittäviä muutoksia

Työsopimuslaki on painoarvoltaan merkittävin työelämää säätelevä laki ja se sisältää säännöksiä mm. työsuhteen osapuolten yleisistä oikeuksista ja velvollisuuksista, työsopimuksen muodosta, kestosta ja päättämisestä. Työsopimuslakiin on vuonna 2017 tehty merkittäviä muutoksia mm. koeajan kestoon, määräaikaisen työsopimuksen perusteisiin ja irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuuteen. Näistä on kerrottu tarkemmin Ekonomi-lehtemme tämän vuoden toisessa numerossa.

Työsopimuslaissa on myös määritelty työsopimussuhteen tunnusmerkit, joiden perusteella arvioidaan, onko osapuolten välillä ylipäätänsä työsopimussuhde vai jonkinlainen toimeksianto- tai konsulttijärjestely. Työelämän yleisen lainsäädännön soveltuminen edellyttää luonnollisesti, että kyseessä on työsopimussuhde.

Muita keskeisiä työelämän lakeja ovat mm. yhteistoimintalaki, työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, tasa-arvolaki sekä laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Lainsäädännön lisäksi työsuhdetta voi säännöttää myös normaali tai yleissitova työehtosopimus.

Lakien ja työehtosopimusten soveltamisesta

Työehtosopimuksen normaalisitovuudesta on kyse, kun työnantajayhteisö on järjestäytynyt alansa työnantajaliittoon ja on tämän johdosta velvollinen noudattamaan oman alansa työehtosopimusta. Jos valtakunnallinen työehtosopimus on asianomaisella alalla kattava (työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien palveluksessa on vähintään 50 % alan kaikista työntekijöistä) voidaan työehtosopimus vahvistaa yleissitovaksi. Käytännössä yleissitovuus tarkoittaa sitä, että alalla toimivan järjestäytymättömänkin työnantajan on työsuhteissa noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Lisäksi työehtosopimuksen noudattaminen voi perustua myös siihen, että osapuolet ovat sopineet siitä työsopimuskirjauksella.

Työelämän lakeja ja työehtosopimuksia sovellettaessa on syytä muistaa, että valtaosa säädöksistä on ns. pakottavaa oikeutta. Esimies ja työntekijä eivät voi työsopimuksella sopimalla poiketa pakottavasta säännöksestä. Esimerkiksi varsin tavallinen kirjaus siitä, ettei työsuhteessa noudateta työaikalakia on pätemätön, ellei työntekijä tosiasiallisesti ole sellaisessa asemassa tai työssä, että hän työaikalain poikkeussäännöksen nojalla jää lain soveltamisen ulkopuolelle. Tällöin työaikalain ulkopuolelle jääminen perustuu työaikalain säännökseen, jossa on määritelty lain ulkopuolelle jäävät työt ja tehtävät, eikä niinkään työsopimuskirjaukseen.

Työelämän lainsäädäntö ja yleissitovat työehtosopimukset ovat yleisesti saatavilla valtion säädöstietopankki Finlexissä osoitteessa www.finlex.fi. Säädöstietopankista löytyvät myös työtuomioistuimen tuomiot ja korkeimman oikeuden ennakkopäätökset, jotka linjaavat merkittävällä tavalla työelämän lakien ja työehtosopimusten tulkitsemista.

Oikeudelliset palvelumme tukevat ekonomi-esimiehiä tai -yrittäjiä työelämän oikeuskysymyksissä. Työnantajaneuvontamme palvelee arkisin klo 9.00 – 16.00 numerossa 020 692 923.

Jan Degerlund
Lakiasiainjohtaja

19.12.2017
 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013