( Kehittyminen )

Näin menestyt digiajassa

Teksti Olli Manninen
Kuvat Mika Soikkeli
Digin huippuasiantuntija Taneli Tikka listasi Ekonomi-lehden pyynnöstä 10 osaamisaluetta, joiden merkitys korostuu tulevaisuuden työelämässä.

”Kehitä digiosaamistasi”, rohkaisee Taneli Tikka. Hän on itse ollut mukana luomassa Suomen innovaatiopoliittisia ratkaisuja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatyöryhmässä sekä pääministerin tulevaisuusselonteko -työryhmässä, joka miettii elinkeinoelämän ja työn tulevaisuutta vuoteen 2030 asti. Tikka on vieraillut myös Suomen Ekonomien johdon asiantuntijana ja on yksi ekonomien brändikasvoista.

1. Pyri tavoitteelliseen vuorovaikutukseen

Hyvät vuorovaikutustaidot, keskinäinen riippuvuus toisten osaamisesta ja halu jakaa omaa osaamistaan toisten hyödyksi korostuvat verkottuvassa työssä. Asiantuntijatehtävän onnistuneeseen suorittamiseen tarvitaan nyt keskimäärin kahdeksan muuta ihmistä, jotka osallistuvat työhön tavalla tai toisella. Tulevaisuudessa kontaktien merkitys verkostoissa kasvaa entisestään.

2. Opi johtamaan itseäsi

Digitaalisen viestinnän tehostuminen ja verkkoyhteisöjen keskustelut lisäävät ihmisten kognitiivista kuormaa sekä eri lähteistä tulevaa melua. Työn tehokkuuden kannalta on tärkeää pystyä siivilöimään ja priorisoimaan omaa kognitiivista kuormaansa.

3. Ota systeemiteoria johtamisen ajuriksi

Tulevaisuuden digijohtaja tekee vähemmän itsenäisiä päätöksiä tai käskyttää. Sen sijaan hän mahdollistaa organisaatiossaan toimiville työntekijöille hyvät lähtökohdat työssä menestymiseen. Johtajalta edellytetään systeemiteorian hallintaa ja soveltamista.

4. Luo uusia työnkuvia dataa murskaamalla

Big data avaa kaikilla toimialoilla uusia työnkuvia, jotka edellyttävät kykyä analysoida monipuolisesti saatavilla olevaa tietoa työn tuottavuuden lisäämiseksi. Datatiede ja -analytiikka sekä tilastotiede tulisi saada vahvemmin osaksi ekonomien koulutusta, jotta he osaisivat paremmin mallintaa ja simuloida asioita.

5. Määrittele ongelmat

Nykyinen koulutus tähtää vahvasti ratkaisukeskeisyyteen. Tulevaisuuden monimutkaistuvassa maailmassa ongelmien määrittelyn merkitys korostuu, jotta saadaan kokonaiskuva asioista. Jo nyt arkkitehtien, lääkärien ja oikeustieteilijöiden opinnoissa hyödynnetään tätä näkökulmaa.

6. Ajattele lateraalisesti

Digiajassa tarvitaan rohkeasti erilaisia luovia ratkaisuja ja vaihtoehtoja. Lateraalinen eli laaja-alaisempi, luova ja viitekehyksestä poikkeava ajattelu haastaa suoraviivaisen päättelyn. Lateraalinen ajattelu edellyttää keskittymiskykyä ja tunneälyä sekä kykyä kuunnella toisia ja ymmärtää ristiriitaisiakin näkemyksiä.

7. Korvaa projektinjohdon vesiputousmalli kevyemmällä

Yhä useampi ekonomi työskentelee tulevaisuudessa yrittäjänä tai startup-kulttuurissa. Se vaatii kykyä johtaa toimintaa ja viedä asioita eteenpäin. Projektien hallinnassa vaiheittain etenevä vesiputousmalli korvautuu ketterällä ja kevyellä tavalla toimia, minkä ansiosta voidaan reagoida nopeammin muutoksiin.

8. Visualisoi!

Työtehtävien havainnollistamisessa visualisoinnin ja visuaalisen viestinnän merkitys vahvistuu. Nopearytminen työelämä suosii selkeitä, helposti omaksuttavia ja ymmärrettäviä viestejä.

9. Kehitä digitaalisen median lukutaitoa ja lähdekriittisyyttä

Digitalisaatio tekee viestinnästä helppoa, mikä lisää myös manipuloivaa disinformaatiota. Kyky tarkastella kriittisesti sisältöjä ja ymmärtää viestintuottajien tavoitteet auttaa erottelemaan tosiasiat mielipiteistä. Virheettömän, oikeaoppisen ja loogisen argumentaation merkitys rakentavan dialogin perustana korostuu.

10. Ole avoin työelämän monille poluille

Menestys työelämässä edellyttää joustavaa asennetta urapolun kehittämiseen. Portaittain etenevä uraputki vaihtuu monipolkuiseen työelämään, jossa voi olla samaan aikaan rinnakkain eri työtehtäviä palkansaajana, yrittäjänä tai vapaaehtoistyössä. Kun työtulo syntyy useista eri lähteistä, myös pääomien ja ansiotulojen verotusta joudutaan miettimään uusiksi.

Asiantuntijana jutussa on Taneli Tikka, Teollinen internet -liiketoiminnan johtaja, Tieto.

Taneli Tikan henkilöhaastattelun voit lukea Ekonomin 6/15 verkkolehdestä.

17.2.2016

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013