( Kansainvälisyys )

NCF bevakar ekonomernas intressen på nordisk nivå

Text Christel Tjeder, bild Anni Koponen

Jacob Wallenberg, styrelseproffs och ordförande för investmentbolaget Investor, var en av föreläsarna på Ekonomiska samfundets, Handelsgillets och Hankens gemensamma Toppsemi på Hanken den 9 november. Han liksom många andra poängterar vikten av och mervärdet från ett nordiskt samarbete, som enligt honom ska omfatta allt från utbildning till försvar.

”Vi skulle ha en kraftigare röst om vi alla samverkade. Tillsammans utgör de nordiska länderna en av världens tio största ekonomier”, sade Wallenberg.

Dessa tankar är lika aktuella då vi talar om ekonomernas framtid och inom NCF engagerar vi oss just i denna typ av samarbete både ifråga om att lära oss av varann och genom gemensamma strävanden för att stärka ekonomernas ställning i arbetslivet.

Erfarenhetsutbyte mellan länderna

Under de senaste åren har man hållit två styrelsemöten per år och ansvaret för att arrangera de olika mötena fördelas mellan de ingående organisationerna. Ordförande och generalsekreterare väljs för två år och Finlands Ekonomer innehar dessa och därmed värdskapet under åren 2017–19. Förutom representanter för de ordinarie medlemsföreningarna i Sverige, Norge och Island, har vi också bjudit in en representant från Danmark för att inludera alla nordiska länder. Dessutom inbjuds ofta experter för att specifikt belysa något område.

På styrelsemötena utbyter vi erfarenheter bl.a. gällande medlemsservice, marknadsföring, aktuella arbetsmarknadsfrågor och utbildningspolitik, både högskoleutbildning och vidareutbildning för ekonomer. Vi diskuterar också allmänna trender i samhället och affärsvärlden. En gemensam ambition har varit att bygga upp en kvalificerad internationell vidareutbildningsverksamhet för nordens ekonomer.

Jäsenyys oikeuttaa automaattisesti vierasjäsenyyteen

Kun siirryt Suomen Ekonomien jäsenenä määräajaksi Ruotsiin, Islantiin tai Norjaan, sinulla on automaattinen oikeus liittyä paikallisyhdistykseen vierasjäseneksi kolmeksi vuodeksi. Voit siellä käyttää paikallisjärjestön palveluja aivan kuten paikallinen jäsen. Vierasjäsenyys ei kuitenkaan koske oikeusturvavakuutusta eikä työttömyysturvaa. Näistä sinun kannattaa aina erikseen kysyä Suomen Ekonomeista.

Vad får du som gästmedlem i Sverige, Island och Norge?

Mera info – lisää tietoa:

 

Christel Tjeder
Ordförande för NCF

13.12.2017

Vad är NCF?

Finlands Ekonomer är en av de grundande medlemmarna i Nordiska Civilekonomförbundet, NCF, som bildades 1947. NCF ‘s syfte är att främja samarbetet för medlemsorganisationerna samt verka för samarbete mellan ekonomer i de nordiska länderna. Den högre ekonomiska utbildningen, forskning och utveckling samt vidareutbildning och intressebevakning ligger i centrum. NCF följer också upp lönestatistik i medlemsländerna.

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013