( Kehittyminen )

Omien kykyjen tunteminen avaa ovia

Teksti Salla Salokanto
Kuvat iStockphoto
Palkkaneuvottelut ja uuden työpaikan etsintä helpottuvat, kun osaamisestaan osaa kertoa koulutusta ja nimikettä enemmän. Ammatillinen itsetuntokin yleensä kohenee.

Osaamisen kartoittamisessa huomio kiinnitetään kokonaisuuteen. Harhateille päätyy, jos osaamistaan, taitojaan, persoonallisuuttaan ja kiinnostuksen kohteitaan käsittelee kuin ne eivät liittyisi toisiinsa. Aalto-yliopiston tutkijan, kouluttajan ja transformaatioprosessien asiantuntijan Outi Häggin mukaan kysymys on siitä, mitä puoltaan ihminen milloinkin nostaa esiin.

”Saman ihmisen osaaminen näyttää eri tilanteissa erilaiselta”, hän kertoo. ”Se, kenen ja millaisten asioiden kanssa on tekemisissä, määrittää, mitä asioita omasta kokonaispaketista painottaa.”

Jokaiselle on elämän varrella kertynyt omanlaisensa osaamisvaranto, josta ammennetaan eri tilanteissa hyödyllisiä taitoja. Varantonsa tunteminen helpottaa tilanteeseen sopivaa taitojen sanoittamista ja niiden tuomista esille työelämän murrosvaiheissa, kuten palkkakeskusteluissa ja työpaikkaa vaihdettaessa. Kykyjen tunteminen kohottaa myös itsetuntoa ja auttaa esimerkiksi yrittäjää tunnistamaan, mitä kannattaa tehdä itse ja mitä ostaa muualta.

Kynällä ja paperilla alkuun

Omien taitojen kartoittaminen on helppo aloittaa kirjaamalla asioita paperille vaikka miellekartaksi tai taulukoksi. Ajatuksia voi herätellä myös tutustumalla osaamisen eri osa-alueisiin tai tarkastelemalla vapaa-aikaansa: harrastuksiin käyttää yleensä aikaa mielellään, ja ne monipuolistavat omaa osaamista kuin varkain.

Outi Hägg suosittelee myös itsetuntemusta lisääviä kursseja ja koulutuksia, joilla oppii itsestään yleensä joka kerta jotain uutta.

”Ne eivät ole ajanhukkaa, eikä niistä varmasti ole haittaa. Hyöty sen sijaan voi olla suuri.”

Laajemmassa kuvassa osaamisen rajat hahmottuvat uusia asioita kokeilemalla. Piilevät ominaisuudet tulevat esiin uusissa harrastuksissa, ihmisten keskellä ja mukavuusalueen rajat ylittävissä tilanteissa. Kokeilemalla rohkeasti uutta voi itsestään löytää yllättäviä puolia. Ekonomien uravalmentaja Sirja Kulmala-Portman kehottaa myös kuuntelemaan ympäristöä.

”Kollegoilta ja tuttavilta kysymällä voi saada arvokkaita ajatuksia”, hän muistuttaa.

Älä piiloudu tittelien taakse

Kun osaamistaan pukee sanoiksi esimerkiksi työhakemukseen, täsmällisyys ja yksinkertaisuus ovat valttia. Monitulkintaiset käsitteet tai yleiset tutkinnot eivät kerro vastaanottajalle riittävästi. Ammattinimikkeiden sisältö taas vaihtelee työnantajasta toiseen. Siksi tehtävät pitäisi avata taitoja, ei titteleitä käyttäen. Ekonomi voisi puhua myös esimerkiksi itsensä johtamisesta tai ongelmien havaitsemisen taidosta. Liian yksinkertaisesti osaamistaan tuskin voi tuoda esiin.

”Osaamisen sanoittaminen ei kuitenkaan tarkoita, että tutkinnot ja nimikkeet pitäisi unohtaa”, Outi Hägg muistuttaa. ”Sen sijaan niiden sisältöä kannattaa täsmentää esimerkiksi konkreettisten esimerkkien kautta.”

Sirja Kulmala-Portman puolestaan vinkkaa, että nimikkeiden taakse kätkeytyvää osaamistaan voi etsiä kuvittelemalla kollegan, jolla on sama koulutus ja nimike sekä samanlainen työtausta kuin itsellä. Luonteessa, kiinnostuksen kohteissa, työskentelytavoissa ja verkostoissa on varmasti silti eroja.

Painopisteen siirtyminen kohti osaamista näkyy jo työnhaussa: tuloaan tekevät esimerkiksi CV:t, joilla tausta on ryhmitelty aiempien työtehtävien sijaan osaamisalueiden ympärille.

”Kovin uniikkia erityisosaamista ei kaikilla silti tarvitse olla. Osaamisista muodostuu joka tapauksessa oma, yksilöllinen kokonaisuutensa. Se on usein aivan riittävää erottautumisen kannalta”, Sirja Kulmala-Portman lohduttaa.

Täydellisyyttä ei odoteta

Osaamisesta kerrottaessa pelätään helposti omien puutteiden paljastumista, mikä voi johtaa peittelyyn ja kulissien taakse piiloutumiseen. Tällöin vaarana on, ettei persoona pääse parhaalla mahdollisella tavalla esiin.

”Omana itsenään oleminen on valloittavaa! Se riisuu aseista”, Hägg sen sijaan sanoo.

Itseään ei siis tarvitse esittää työnantajalle kokonaan sliipattuna, vaan haasteitakin saa olla. Kokeneet rekrytoijat huomaavat liiallisen kaunistelun ja peittelyn. Kiiltävän pinnan sijaan valtteja ovat rehellisyys sekä halu oppia ja kehittää itseään.

”Ihminen, joka on sinut itsensä kanssa ja pystyy puhumaan itsestään sellaisena kuin on, herättää luottamusta. Siinä välittyy vaikutelma, että ei ole mitään luurankoja kaapissa”, Hägg tiivistää.

31.5.2017

Hanki apua!

  • Oman osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen -valmennuksia järjestetään eri puolilla Suomea. Seuraava koulutus järjestetään 4.10. Joensuussa.

  • Tunnista ja sanoita osaamisesi -verkkovalmennus kestää neljä viikkoa ja toimii myös mobiilisti.

  • Henkilökohtaisessa uravalmennuksessa voidaan perehtyä syvällisesti valmennettavan osaamisprofiilin.

  • Mentorointiryhmissä käydyissä keskusteluissa niin aktorien kuin mentorienkin käsitys omasta osaamisesta kehittyy.

Lisätietoja koulutuksista sähköpostitse osoitteesta ura@ekonomit.fi ja verkossa Suomen Ekonomien tapahtumakalenterissa.

Ammattitaidon monet tasot

Osaamista tarkastellaan tutkimuksessa ja koulutuksissa usein osa-alueittain. Vaikka osa-alueet käytännössä limittyvät, niiden avulla taitojaan voi tarkastella monesta näkökulmasta. Miltä oma osaamisesi niiden valossa näyttää?

  • Ammattispesifi osaaminen on tietyssä tehtävässä hankittua osaamista, joka liittyy alan käytäntöjen ja prosessien hallintaan. Tällainen osaaminen on syytä sanoittaa myös muuten kuin tutkintojen ja ammattinimikkeiden kautta.

  • Siirrettävää osaamista voi hyödyntää työelämässä ammatista ja tehtävistä riippumatta. Siirrettäviä taitoja ovat esimerkiksi sosiaaliset taidot, kielitaito, liiketoimintaosaaminen ja teknologiataidot.

  • Metakognitiivinen osaaminen, kuten analyyttisyys, uudistumishalu ja kokonaisvaltaisen hahmottamisen taito, korostuu vaativassa asiantuntijatyössä. Metakognitiivisiin taitoihin kuuluvat myös työelämässä keskeiset itsesäätelyn ja itsensä johtamisen taidot.

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

Blogeissa
Ainutlaatuinen sinä – ainutlaatuinen osaamisesi

Asiakkaani kysyvät minulta usein, miten he voivat erottua muista oman alansa osaajista ja miten he saisivat rekrytoijat kiinnostumaan itsestään. Minä vastaan heidän kysymykseensä vastakysymyksellä: Mistä sinä olet kiinnostunut ja missä olet onnistunut?

Erottuakseen muista työmarkkinoilla ei tarvitse olla maailman paras omalla alallaan, ei edes Suomen tai oman kaupungin paras. Tärkeää on, että kerrot selvästi ja ytimekkäästi, missä olet hyvä etkä pakota lukijaa päättelemään erinomaisuuttasi työhistoriasi tai muun kokemuksesi perusteella.

Kun luen asiakkaitteni CV:itä ja hakemuksia, huomaan kuinka kaavamaisia lauseita niihin kirjoitetaan. Ihmisillä näyttää menevän aivot jollakin tavoin lukkoon, kun kyse on oman osaamisen markkinoinnista. Tai ehkä kyse onkin juuri siitä, että CV:tä ja hakemusta ei koeta oman osaamisen markkinoinniksi vaan itsensä kehuskelemiseksi. Jokainen myös tietää, että kehuskelu ei herätä kenenkään kiinnostusta, mutta on vaikea löytää tapaa kertoa omasta osaamisesta muulla tavalla.

Kiinnostus johtaa onnistumiseen

Kun ryhdyt miettimään omaa, ytimekästä markkinointiviestiäsi, on monta tapaa lähestyä asiaa.

Yksi tapa on ryhtyä miettimään, mistä asioista olet aidosti kiinnostunut. Kiinnostusten ei tarvitse liittyä suoraan työhön, vaan kysy itseltäsi, mikä sinua ylipäätään elämässä kiinnostaa.

Toinen kysymys on: Missä olet onnistunut? Milloin olen kokenut iloa ja innostusta? Milloin olen nauttinut työn tekemisestä ja aikaansaamisesta? Vastaukset voivat edelleen liittyä mihin tahansa elämänalueeseen, työhön, harrastuksiin, luottamustehtäviin, perhe-elämään tai muuhun vapaa-aikaan. Yleensä onnistumme asioissa, jotka meitä kiinnostavat, joten kysymykset liittyvät myös toisiinsa.

Kolmas kysymys kuuluu: Miksi olet onnistunut? Mitkä taidot, tiedot tai toimintatavat tai ominaisuudet olivat mukana onnistumisessa?

Kun tarkastelet muutamia, ehkä useampiakin, onnistumisia, voit alkaa huomata yhteneväisyyksiä. Huomaatkin, että samat toimintatavat, taidot, tiedot ja osaamiset vaikuttavat onnistumiseesi, tapahtuipa se millä elämänalueella tahansa.

Samassakin asiassa voi onnistua monella tavalla. Onnistutko esimerkiksi siksi, että sinulla on jonkin asian syvällistä osaamista, pystyt soveltamaan sitä käytäntöön ja vielä kertomaan siitä toisille yksinkertaisesti. Vai onnistutko siksi, että löydät oikeat ihmiset, joilla on tarvittava asiantuntemus ja osaat innostaa ryhmän antamaan parhaat taitonsa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi?

Kiteytä osaaminen kuvaksi

Mitkä osaamiset, taidot, tiedot, toimintatavat tai ominaisuudet nousevat esille äskeisen analyysisi perusteella? Sparraa hiukan itseäsi, ideoi, yhdistele, laajenna tai syvennä. Pyri kiteyttämään omannäköinen osaamiskokonaisuus, jossa on 3 – 5 ydinaluetta. Kun olet löytänyt ydinalueet, piirrä kuva, malli tai kaavio, johon tiivistyy juuri sinun osaamisesi. Millainen kolmio, tähti tai muu kuva sinun ainutlaatuisesta osaamiskokonaisuudestasi piirtyy?

Arja Parpala
Uravalmentaja

03.01.2018
Paniikkia ja pieruverkkareita – perhevapaalta paluun haasteet ja ihanuus

Kun töihin paluuni esikoisen syntymän ja ensimmäisen perhevapaaperiodini jälkeen lähestyi uhkaavasti, haikeat ajatukset ja uhkakuvat (lue: pienoinen paniikki) ottivat valtaa ajatuksissani. Yhä useampana yönä sain nähdä vähintäänkin outoja työpaikkaliitännäisiä unia. Murehdin paitsi sitä, miten pieni ihmisen taimeni pärjää vieraissa käsissä ja ilman täydellisen äitinsä hoivaa (kyllä, tämä on ironiaa), myös sitä kuinka itse selviydyn palatessani työrintamalle. Panikoin, onko tietotaitoni jo täysin vanhentunut – olinhan ollut pois ihan kokonaisen vuoden! – ja olivatko hormonihuurut tuhonneet ajattelukapasiteettini lopullisesti.

Kun jätin pikkuiseni hoitoon, hän ei jäänyt itkemään perääni, mutta itse vollotin ensin bussipysäkillä ja toiseen otteeseen työkaverini toivottaessa minut halauksin tervetulleeksi takaisin. Tykkään kovasti työstäni, mutta silti pohdin pienessä päässäni, olisiko hyvä äiti malttanut olla kotosalla kotvasen kauemmin.

Toinen kerta toden sanoo?

Toisella kerralla olin perhevapailla hurjat puoli vuotta kauemmin ja pääsin hieman vähemmällä etukäteisstressaamisella. Työkaveritkin ilmestyivät unissani erikoisiin asiayhteyksiin vasta lähempänä töihin paluun ajankohtaa. Ehkä asiaa ei arjessa kahden pienen lapsen kanssa ehtinyt niin paljon vatvoa, mutta yhtäkkiä ensimmäisen työpäivän aatto vain koitti ja tajusin että pieruverkkarit ja imetyshuppari pitäisi vaihtaa johonkin astetta korrektimpaan asukokonaisuuteen.

Toisen lapsen kohdalla mammailun merkeissä vietetyn rupeaman päättyminen ei enää tuntunutkaan niin isolta asialta. Älysin myös jo heti alkuun nauttia enemmän työelämän haasteista, päivittäisestä aikuisesta seurasta ja siitä, että lounaan sai syödä lämpimänä ilman että kukaan huutaisi kesken kaiken pyyhkimään. Jäin bussista oikealla pysäkillä ja melkein joka päivä hyppäsin vielä ihan oikeaan junaankin. Työhuoneeni koordinaatitkin olivat ennallaan.

Töihin paluuseen panostettava

Sen lisäksi että pari ihanaa työkaveriani päivitti minulle perhevapaani aikana toimiston kuumimpia kuulumisia, pidimme esimieheni kanssa sovitusti ja toiveestani yhteyttä. Usein pelisäännöt yhteydenpidosta jäävät kuitenkin sopimatta. Moni äiti ei tiedä onko tervetullut takaisin, esimies on saattanut vapaan aikana vaihtua toiseen eikä organisaatiokaan ole ennallaan.

Omassa päässäni pyöri toisenkin perhevapaan jälkeen kaikesta huolimatta iso liuta kysymyksiä: ”Keitä nää tyypit on? Miten nää ohjelmat toimii? Mitkä ne salasanat näihin kaikkiin ohjelmiin nyt olikaan? Mitä nää kaikki projektit ja lyhenteet tarkoittaa? Osaanko mä enää mitään? Mä en osaa enää mitään!? Miksi mun laukussani on pehmohiiri, likainen sukka kokoa 22 ja palohälytin?”

Kaiken tämän säädön ja tunnekuohujen keskellä saan nykytilanteen valossa kuitenkin olla tyytyväinen, ja yllämainittu hämmennys ja sekoilu ovat pieniä murheita. Työpaikkani oli tallella ja työtehtäväni olivat ennallaan. Perhevapaaltahan palataan ensisijaisesti siihen työhön, josta perhevapaalle on lähdetty ja josta on työsopimuksessa sovittu. Tämä on selvää. Vai onko? Valitettavan usein näin ei ole. Yksi yleisimmistä ekonomien yhteydenottoaiheista työsuhdejuristeillemme on perhevapaalta paluuseen liittyvät ongelmat työpaikalla.

Äiti-ihmisillä on aivan tarpeeksi pähkäiltävää ja haastetta töihin paluu -merkkisessä elämänmuutoksessa muutoinkin eikä työn ja perheen yhteensovittaminen kaipaa enää ylimääräistä extrajännitystä ja draamaa. Ja kyllä: haasteita voi olla isilläkin, mutta ainakin Ekonomien jäsenistä toistaiseksi vuosittain vain kourallinen miehiä ilmoittaa olevansa pidemmällä perhevapaalla.

Summa summarum: Kaikki voittavat, kun perhevapaalta töihin paluuseen panostetaan.

Tanja Hankia
Asiakkuusvastaava, kylterit ja nuoret ekonomit

21.12.2017
Esimies työsuhteen säännösviidakossa

Työelämän lainsäädännössä on työnantajalle annettu oikeuksia ja asetettu monenlaisia velvoitteita. Käytännön tilanteissa työnantajaa edustaa yksittäinen esimies, joka käyttää työnantajayhteisön puolesta työnjohtovaltaa ja toisaalta vastaa työnantajavelvoitteiden asianmukaisesta noudattamisesta työpaikan arjessa. Lainsäädäntöviidakossa suunnistaminen voi toisinaan olla haasteellista, koska esimiehen koulutus ja työkokemus ovat tyypillisesti muulta toimialalta kuin työoikeudesta.

Työnantajalla on tulkintaetuoikeus työsuhteessa kulloinkin sovellettavasta lain tai työehtosopimuksen kohdasta. Jos työntekijä ja esimies ovat erimielisiä säännöksen oikeasta soveltamisesta, on työntekijän noudatettava esimiehen soveltamistulkintaa, kunnes erimielisyys on saatu ratkaistua. Ääritilanteessa ratkaisu voi tapahtua vasta tuomioistuimessa. Toisaalta työnantajalla on myös vastuu esittämästään tulkinnasta ja jos tulkinta sittemmin vahvistetaan virheelliseksi, on työnantajan korvattava työntekijälle tästä mahdollisesti aiheutunut vahinko.

Työsopimuslaissa tänä vuonna merkittäviä muutoksia

Työsopimuslaki on painoarvoltaan merkittävin työelämää säätelevä laki ja se sisältää säännöksiä mm. työsuhteen osapuolten yleisistä oikeuksista ja velvollisuuksista, työsopimuksen muodosta, kestosta ja päättämisestä. Työsopimuslakiin on vuonna 2017 tehty merkittäviä muutoksia mm. koeajan kestoon, määräaikaisen työsopimuksen perusteisiin ja irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuuteen. Näistä on kerrottu tarkemmin Ekonomi-lehtemme tämän vuoden toisessa numerossa.

Työsopimuslaissa on myös määritelty työsopimussuhteen tunnusmerkit, joiden perusteella arvioidaan, onko osapuolten välillä ylipäätänsä työsopimussuhde vai jonkinlainen toimeksianto- tai konsulttijärjestely. Työelämän yleisen lainsäädännön soveltuminen edellyttää luonnollisesti, että kyseessä on työsopimussuhde.

Muita keskeisiä työelämän lakeja ovat mm. yhteistoimintalaki, työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, tasa-arvolaki sekä laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Lainsäädännön lisäksi työsuhdetta voi säännöttää myös normaali tai yleissitova työehtosopimus.

Lakien ja työehtosopimusten soveltamisesta

Työehtosopimuksen normaalisitovuudesta on kyse, kun työnantajayhteisö on järjestäytynyt alansa työnantajaliittoon ja on tämän johdosta velvollinen noudattamaan oman alansa työehtosopimusta. Jos valtakunnallinen työehtosopimus on asianomaisella alalla kattava (työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien palveluksessa on vähintään 50 % alan kaikista työntekijöistä) voidaan työehtosopimus vahvistaa yleissitovaksi. Käytännössä yleissitovuus tarkoittaa sitä, että alalla toimivan järjestäytymättömänkin työnantajan on työsuhteissa noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Lisäksi työehtosopimuksen noudattaminen voi perustua myös siihen, että osapuolet ovat sopineet siitä työsopimuskirjauksella.

Työelämän lakeja ja työehtosopimuksia sovellettaessa on syytä muistaa, että valtaosa säädöksistä on ns. pakottavaa oikeutta. Esimies ja työntekijä eivät voi työsopimuksella sopimalla poiketa pakottavasta säännöksestä. Esimerkiksi varsin tavallinen kirjaus siitä, ettei työsuhteessa noudateta työaikalakia on pätemätön, ellei työntekijä tosiasiallisesti ole sellaisessa asemassa tai työssä, että hän työaikalain poikkeussäännöksen nojalla jää lain soveltamisen ulkopuolelle. Tällöin työaikalain ulkopuolelle jääminen perustuu työaikalain säännökseen, jossa on määritelty lain ulkopuolelle jäävät työt ja tehtävät, eikä niinkään työsopimuskirjaukseen.

Työelämän lainsäädäntö ja yleissitovat työehtosopimukset ovat yleisesti saatavilla valtion säädöstietopankki Finlexissä osoitteessa www.finlex.fi. Säädöstietopankista löytyvät myös työtuomioistuimen tuomiot ja korkeimman oikeuden ennakkopäätökset, jotka linjaavat merkittävällä tavalla työelämän lakien ja työehtosopimusten tulkitsemista.

Oikeudelliset palvelumme tukevat ekonomi-esimiehiä tai -yrittäjiä työelämän oikeuskysymyksissä. Työnantajaneuvontamme palvelee arkisin klo 9.00 – 16.00 numerossa 020 692 923.

Jan Degerlund
Lakiasiainjohtaja

19.12.2017
 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013