( Kehittyminen )

Omien kykyjen tunteminen avaa ovia

Teksti Salla Salokanto
Kuvat iStockphoto
Palkkaneuvottelut ja uuden työpaikan etsintä helpottuvat, kun osaamisestaan osaa kertoa koulutusta ja nimikettä enemmän. Ammatillinen itsetuntokin yleensä kohenee.

Osaamisen kartoittamisessa huomio kiinnitetään kokonaisuuteen. Harhateille päätyy, jos osaamistaan, taitojaan, persoonallisuuttaan ja kiinnostuksen kohteitaan käsittelee kuin ne eivät liittyisi toisiinsa. Aalto-yliopiston tutkijan, kouluttajan ja transformaatioprosessien asiantuntijan Outi Häggin mukaan kysymys on siitä, mitä puoltaan ihminen milloinkin nostaa esiin.

”Saman ihmisen osaaminen näyttää eri tilanteissa erilaiselta”, hän kertoo. ”Se, kenen ja millaisten asioiden kanssa on tekemisissä, määrittää, mitä asioita omasta kokonaispaketista painottaa.”

Jokaiselle on elämän varrella kertynyt omanlaisensa osaamisvaranto, josta ammennetaan eri tilanteissa hyödyllisiä taitoja. Varantonsa tunteminen helpottaa tilanteeseen sopivaa taitojen sanoittamista ja niiden tuomista esille työelämän murrosvaiheissa, kuten palkkakeskusteluissa ja työpaikkaa vaihdettaessa. Kykyjen tunteminen kohottaa myös itsetuntoa ja auttaa esimerkiksi yrittäjää tunnistamaan, mitä kannattaa tehdä itse ja mitä ostaa muualta.

Kynällä ja paperilla alkuun

Omien taitojen kartoittaminen on helppo aloittaa kirjaamalla asioita paperille vaikka miellekartaksi tai taulukoksi. Ajatuksia voi herätellä myös tutustumalla osaamisen eri osa-alueisiin tai tarkastelemalla vapaa-aikaansa: harrastuksiin käyttää yleensä aikaa mielellään, ja ne monipuolistavat omaa osaamista kuin varkain.

Outi Hägg suosittelee myös itsetuntemusta lisääviä kursseja ja koulutuksia, joilla oppii itsestään yleensä joka kerta jotain uutta.

”Ne eivät ole ajanhukkaa, eikä niistä varmasti ole haittaa. Hyöty sen sijaan voi olla suuri.”

Laajemmassa kuvassa osaamisen rajat hahmottuvat uusia asioita kokeilemalla. Piilevät ominaisuudet tulevat esiin uusissa harrastuksissa, ihmisten keskellä ja mukavuusalueen rajat ylittävissä tilanteissa. Kokeilemalla rohkeasti uutta voi itsestään löytää yllättäviä puolia. Ekonomien uravalmentaja Sirja Kulmala-Portman kehottaa myös kuuntelemaan ympäristöä.

”Kollegoilta ja tuttavilta kysymällä voi saada arvokkaita ajatuksia”, hän muistuttaa.

Älä piiloudu tittelien taakse

Kun osaamistaan pukee sanoiksi esimerkiksi työhakemukseen, täsmällisyys ja yksinkertaisuus ovat valttia. Monitulkintaiset käsitteet tai yleiset tutkinnot eivät kerro vastaanottajalle riittävästi. Ammattinimikkeiden sisältö taas vaihtelee työnantajasta toiseen. Siksi tehtävät pitäisi avata taitoja, ei titteleitä käyttäen. Ekonomi voisi puhua myös esimerkiksi itsensä johtamisesta tai ongelmien havaitsemisen taidosta. Liian yksinkertaisesti osaamistaan tuskin voi tuoda esiin.

”Osaamisen sanoittaminen ei kuitenkaan tarkoita, että tutkinnot ja nimikkeet pitäisi unohtaa”, Outi Hägg muistuttaa. ”Sen sijaan niiden sisältöä kannattaa täsmentää esimerkiksi konkreettisten esimerkkien kautta.”

Sirja Kulmala-Portman puolestaan vinkkaa, että nimikkeiden taakse kätkeytyvää osaamistaan voi etsiä kuvittelemalla kollegan, jolla on sama koulutus ja nimike sekä samanlainen työtausta kuin itsellä. Luonteessa, kiinnostuksen kohteissa, työskentelytavoissa ja verkostoissa on varmasti silti eroja.

Painopisteen siirtyminen kohti osaamista näkyy jo työnhaussa: tuloaan tekevät esimerkiksi CV:t, joilla tausta on ryhmitelty aiempien työtehtävien sijaan osaamisalueiden ympärille.

”Kovin uniikkia erityisosaamista ei kaikilla silti tarvitse olla. Osaamisista muodostuu joka tapauksessa oma, yksilöllinen kokonaisuutensa. Se on usein aivan riittävää erottautumisen kannalta”, Sirja Kulmala-Portman lohduttaa.

Täydellisyyttä ei odoteta

Osaamisesta kerrottaessa pelätään helposti omien puutteiden paljastumista, mikä voi johtaa peittelyyn ja kulissien taakse piiloutumiseen. Tällöin vaarana on, ettei persoona pääse parhaalla mahdollisella tavalla esiin.

”Omana itsenään oleminen on valloittavaa! Se riisuu aseista”, Hägg sen sijaan sanoo.

Itseään ei siis tarvitse esittää työnantajalle kokonaan sliipattuna, vaan haasteitakin saa olla. Kokeneet rekrytoijat huomaavat liiallisen kaunistelun ja peittelyn. Kiiltävän pinnan sijaan valtteja ovat rehellisyys sekä halu oppia ja kehittää itseään.

”Ihminen, joka on sinut itsensä kanssa ja pystyy puhumaan itsestään sellaisena kuin on, herättää luottamusta. Siinä välittyy vaikutelma, että ei ole mitään luurankoja kaapissa”, Hägg tiivistää.

31.5.2017

Hanki apua!

  • Oman osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen -valmennuksia järjestetään eri puolilla Suomea. Seuraava koulutus järjestetään 4.10. Joensuussa.

  • Tunnista ja sanoita osaamisesi -verkkovalmennus kestää neljä viikkoa ja toimii myös mobiilisti.

  • Henkilökohtaisessa uravalmennuksessa voidaan perehtyä syvällisesti valmennettavan osaamisprofiilin.

  • Mentorointiryhmissä käydyissä keskusteluissa niin aktorien kuin mentorienkin käsitys omasta osaamisesta kehittyy.

Lisätietoja koulutuksista sähköpostitse osoitteesta ura@ekonomit.fi ja verkossa Suomen Ekonomien tapahtumakalenterissa.

Ammattitaidon monet tasot

Osaamista tarkastellaan tutkimuksessa ja koulutuksissa usein osa-alueittain. Vaikka osa-alueet käytännössä limittyvät, niiden avulla taitojaan voi tarkastella monesta näkökulmasta. Miltä oma osaamisesi niiden valossa näyttää?

  • Ammattispesifi osaaminen on tietyssä tehtävässä hankittua osaamista, joka liittyy alan käytäntöjen ja prosessien hallintaan. Tällainen osaaminen on syytä sanoittaa myös muuten kuin tutkintojen ja ammattinimikkeiden kautta.

  • Siirrettävää osaamista voi hyödyntää työelämässä ammatista ja tehtävistä riippumatta. Siirrettäviä taitoja ovat esimerkiksi sosiaaliset taidot, kielitaito, liiketoimintaosaaminen ja teknologiataidot.

  • Metakognitiivinen osaaminen, kuten analyyttisyys, uudistumishalu ja kokonaisvaltaisen hahmottamisen taito, korostuu vaativassa asiantuntijatyössä. Metakognitiivisiin taitoihin kuuluvat myös työelämässä keskeiset itsesäätelyn ja itsensä johtamisen taidot.

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

Blogeissa
 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013