( Hyvinvointi )

Onko kaikki hyvin?Arkisella kysymyksellä ”onks’ kaikki ok” voimme avata keskustelun, jolla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Se voi olla kevyen rupattelun alku, kuulumisten nopean vaihtamisen ensiaskel. Mutta se voi myös kirvoittaa syvälle luotavia pohdintoja hyvinvoinnista, siitä miten koemme olomme ja elomme. Onko oma kokemuksemme nykyisyydestä tasapainossa niiden tavoitteiden kanssa, joita itse asetamme hyvälle elämälle?

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on hyvän elämän perusedellytyksiä. Suomen Ekonomeissa tämän vuoden teemaksi on haluttu nostaa hyvinvointi kokonaisuutena. Haluamme siis keskustella hyvinvoinnista niin fyysisellä, psyykkisellä, sosiaalisella kuin emotionaalisellakin tasolla.

Tässä Ekonomi-lehdessä kerrotaan Työterveyslaitoksen tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin työaikojen yhteyttä työhön ja hyvinvointiin. Tuloksista on selvästi pääteltävissä, että työhön käytetyn ajan pidentyminen heikentää hyvinvointia.

Asiantuntijoiden ja esimiesten onkin hyvä tiedostaa oma työskentelytyylinsä ja hahmottaa työhön käytetyn ajan kokonaisuus. Levittäytyykö työ kaikkeen aikaamme, vai saammeko riittävästi palautumisen hetkiä? Työn imu, hyvä fiilis ja kokemus työn merkityksellisyydestä parantavat hyvinvointia ja lyhentävät työhön käytettyä kokonaisaikaa.

Hyvinvointia voidaan edistää myös työhön liittyvillä järjestelyillä. Mahdollisuus vaikuttaa työnteon tapoihin ja työpäivän alkamis- ja loppumisajankohtiin edistää sitä, samoin selkeät tavoitteet ja hyvä johtaminen.

Hyvinvoinnissa ei kuitenkaan ole kyse pelkästään työelämästä. Jokainen voi edistää hyvinvointiaan monella tavalla, ja pohjimmiltaan siitä huolehtiminen vaatii yksilötason konkreettisia ratkaisuja. Voimavarojemme riittävyydestä varmistumme kukin omalla tavallamme: riittävällä unella, mielekkäällä vapaa-ajalla, terveellisellä ravinnolla tai hyvällä fiiliksellä. Lupauksia paremmista elintavoista teemme helposti, mutta ne on myös lunastettava.

Mikä on sinun lupauksesi oman hyvinvointisi edistämiseksi tänä vuonna, ja mikä on ensimmäinen tekosi sen lunastamiseksi?

Elämän eri osa-alueiden vaikutus kokonaishyvinvointiimme vaihtelee ajan kuluessa. Työ tuntuu joskus olevan ratkaisevassa roolissa, toisinaan taas muun elämän tilanteet ovat merkityksellisiä niin hyvässä kuin pahassa. Opiskelijoilla haasteena on opintojen, työnteon ja muun elämän yhteensovittaminen, ja toimeentulokin pohdituttaa. Siksi teemaa onkin pidettävä koko ajan ja monipuolisesti esillä.

#hyvinvointi

Anja Uljas
vt. toiminnanjohtaja
Suomen Ekonomit

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013