( Edunvalvonta )

Paluu työhön ei aina onnistu kitkattomasti

Teksti Anne Penttilä Grafiikka Teemu Pokela
  • Joissakin kysymyksissä on ollut mahdollista valita useampi kuin yksi vastausvaihtoehto, jolloin prosenttilukujen yhteenlaskettu summa ylittää 100 %.
Yllättävän moni perhevapaalta töihin palaava ekonomi kokee vastoinkäymisiä.

SEFE selvitti jäsentensä paluuta perhevapailta kyselytutkimuksella joulukuussa 2012. Työpaikkaa vaihtaneista peräti kolmannes oli joutunut siirtymään muualle erilaisten vastoinkäymisten seurauksena. Useissa tapauksissa oli käynyt selkeästi ilmi, että nimenomaan perhevapaan käyttäminen johti työsuhteen päättymiseen. Yli kolmannes työpaikkaansa palanneista, mutta tehtävää vaihtamaan joutuneista, joutui ottamaan vastaan aiempaa vähemmän vaativan tehtävän. Tämä vastaa kymmentä prosenttia koko 1130 vastaajan joukosta.

Tulokset julkaistaan huhtikuussa: http://www.sefe.fi/etusivu.

 

Reilu puolet palasi samaan työtehtävään, jota teki ennen perhevapaata

Vakituisessa työsuhteessa olevilla on oikeus palata tehtävään, jota ennen perhevapaatansa teki. Se onnistui vain 64 %:lle. Osuus on pieni suhteessa siihen, että noin 85 % todennäköisimmässä perheenperustamisiässä olevista naisekonomeista työskentelee vakituisessa työsuhteessa.

 

Perhevapaan pituudella vähäinen vaikutus työhön paluun sujuvuuteen

Perhevapaan pituus vaikutti työhön paluun sujuvuuteen, mutta vaikutus oli melko pieni. Puolet vastanneista kertoo olleensa vapaalla alle puolitoista vuotta ja juuri he palasivat useimmin samaan työpaikkaan ja aikaisempaan tehtävään.

 

Lainmuutos perhevapaalta paluun jälkisuojasta helpottaisi tilannetta

82 % vastaajista uskoo, että SEFEn tavoittelema lakimuutos perhevapaalta paluun jälkisuojasta helpottaisi paluuta työhön. Lakimuutoksen myötä perhevapaalta palanneen irtisanomisen katsottaisiin johtuvan perhevapaan käytöstä, ellei työnantaja pysty osoittamaan sen johtuneen muusta seikasta.

 

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013