( Kylteri )

Pelisäännöt tutuiksi

Teksti Pi Mäkilä
Kuvat Roope Permanto
  • Aleksi Manninen (vas.) ja Artturi Kukkonen toivoivat saavansa konkreettisia vinkkejä työnhakuun.
  • Kurssilla käytiin läpi työntekijän oikeuksia. Juridiikan ymmärryksestä on hyötyä kaikissa työelämän rooleissa: työnhakijana, työntekijänä ja esimiehenä.
  • Sinimarja Niironen (vas.) ja Anni Patronen arvioivat ottavansa kurssin opit käyttöön tulevista työsopimuksista neuvoteltaessa.
  • Tage Lindberg avasi kuulijoille työttömyysturvan saloja erilaisissa uran vaiheissa.
Suositulla Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot -kurssilla herätellään kyltereitä pohtimaan omia työelämätaitojaan ja valmiuksiaan astua työmarkkinoille. Mitä kaikkea olisi hyvä tietää, kun on astumassa työelämään?

Mitä esimiehen täytyy huomioida, jos työntekijän työsuhde täytyy purkaa koeajalla? Entä kenet voi irtisanoa, jos työntekijöistä on irtisanottava kaksi, ja yrityksen täytyisi kerryttää mahdollisimman suuret rahalliset säästöt? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin joulun alla Aalto-yliopistolla järjestetyllä Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot -kurssilla.

Kaksipäiväisen Suomen Ekonomien järjestämän kurssin tavoitteena on kyltereiden työelämävalmiuksien parantaminen. Kurssi on suunnattu erityisesti opintojensa loppuvaiheessa olevilla opiskelijoille, joilla on halua kehittyä asiantuntijana ja esimiehenä. Osallistujilta saadun palautteen mukaan tässä on onnistuttu hyvin, eikä Helsingin kurssikaan tee tästä poikkeusta.

Opiskelijat Aleksi Manninen ja Artturi Kukkonen kertoivat hakeneensa paikan päältä erityisesti konkreettisia vinkkejä työnhakuun ja myös saaneensa niitä.

”Tämän jälkeen työsopimuksia tulee katsottua uusin silmin ja tiettyjä sanamuotoja tulee silmäiltyä aiempaa selvästi tarkemmin”, Manninen pohtii.

Kukkosta kiinnosti erityisesti kurssin työmarkkinoiden toimintaa käsittelevä osuus.

”On tosi hyvä tuntea omat oikeutensa ennen kuin astuu työelämään. Oli esimerkiksi yllättävää kuulla, ettei läheskään kaikilla työpaikoilla kirjata työaikoja ylös, ja monella työpaikalla jäävät siksi myös ylityökorvaukset maksamatta”, hän kertoo.

Tarkkuus on valttia

Iltapäivä taittuu pitkälle, kun Suomen Ekonomien asiamies Tage Lindberg kertoo kiinnostuneelle kuulijakunnalle työttömyysturvasta ja siitä, mitä esimerkiksi työttömyyden alkaessa tulee tehdä. Lisäksi Lindberg sivuaa sitä, miten paljon puhuttu aktiivimalli on vaikuttanut työttömiin ekonomeihin. Kurssin osallistujia kiinnostaa erityisesti TE-keskusten suhtautuminen sivutoimiseen yrittäjyyteen.

”TE-keskuksella on useimmiten melko byrokraattinen käsitys yrittäjyydestä. Jos TE-toimisto katsoo yritystoimintasi päätoimiseksi, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan palkansaajakassasta. Jos TE-toimisto kuitenkin katsoo yritystoimintasi sivutoimiseksi, voit saada ansiopäivärahaa. Pelkästään yritystoiminnan tulojen vähäisyys ei ole ratkaisevaa, vaan yritystoiminnan laajuutta arvioidaan ensisijaisesti siihen käytetyn työmäärän perusteella”, Lindberg kertaa.

Lindbergin mukaan kurssilla on tarkoitus oppia työelämän perusasioista riippumatta siitä, millaiseen rooliin työelämässä päätyy. Esimiestaidot ovat silti keskiössä.

”Täällä oppii sellaisia asioita, joihin muilla kursseilla ei välttämättä törmää. Monelle esimerkiksi työelämän perussäännöt kuten irtisanomiset ja työsuhteen perusteet ovat uusia asioita. Ne on hyvä tuntea, oli sitten jatkossa työntekijän tai työnantajan roolissa”, Lindberg kertoo.

Työelämän lainsäädäntö tutuksi

Kurssilla käsitellään myös työelämään liittyvää lainsäädäntöä. Suomen Ekonomien työsuhdelakimies Emilia Pennanen kehottaa opiskelijoita pohtimaan, minkälaiset oikeudet työntekijällä on jäädä vuorotteluvapaalle, opintovapaalle tai osittaiselle hoitovapaalle. Vastauksia pohditaan ensin pienryhmissä, sitten koko kurssin osallistujien kesken.

”Opintovapaata ei voi evätä työntekijältä, joka on vapaaseen oikeutettu. Työnantaja voi kuitenkin siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa laissa säädetyin edellytyksin. Vuorotteluvapaa sen sijaan perustuu sopimukseen”, Pennanen vahvistaa.

Pennasen mielestä kurssilta saa paljon hyödyllistä tietoa.

”Juridiikan ymmärryksestä on paljon hyötyä paitsi työtä hakiessa, myös siinä vaiheessa, kun toimii itse esimiestehtävissä ja on esimerkiksi palkkaamassa tai irtisanomassa työntekijöitä yritykseen.”

Kurssi sopii parhaiten opiskelijoille, joiden valmistumiseen on suhteellisen lyhyt aika.

”Toisaalta alempienkin vuosikurssien opiskelijat hyötyvät kurssista esimerkiksi silloin, jos HR-tehtävät kiinnostavat.”

Nuoren on syytä olla valppaana

Kolmannen vuosikurssin opiskelija Sinimarja Niironen pitää kurssin antia tärkeänä, sillä kurssin sisältö auttaa tuomaan lisää itsevarmuutta työelämässä toimimiseen.

”Nuorella työnhakijalla ei ole välttämättä tietoa etuuksistaan, eikä näistä asioista ole helppo neuvotella varsinkaan silloin, kun työura on ihan alussa. Toisaalta jo uran alkuvaiheessa täytyy olla valppaana”, hän kertoo.

Kurssille osallistunut, toista vuotta opiskeleva Anni Patronen on Niirosen kanssa samaa mieltä.

”Opin, että työsopimuksissa on todella monta asiaa, jotka täytyy ottaa huomioon. Työsopimuksen solmiminen ei ole omalla kohdallani vielä ajankohtaista, mutta näistä asioista on tosi hyvä olla tietoinen jo varhaisessa vaiheessa”, hän summaa.

13.2.2019

Kiinni tämän päivän työelämään

  • Suomen Ekonomit on järjestänyt Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot -kursseja vuodesta 2008.
  • Kursseja järjestetään eri yliopistoilla lukuvuoden aikana, ja hyväksytysti suoritetusta kurssista saa korkeakoulusta riippuen 1–2 opintopistettä.
  • Kiitosta kerännyt kurssi järjestetään seuraavan kerran Turun kauppakorkeakoulussa 11.–12.3.
  • Seuraa kurssi-ilmoittelua Ekonomien verkkosivuilla.
Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013