( Johtaminen )

Ristiriita voi olla mahdollisuus

Teksti Matti Koskinen
Kuva Vilja Harala
  • Kauppatieteiden tohtori Päivi Karhu
Kauppatieteiden tohtori Päivi Karhu tutki, miten yritysjohtajat kokevat ja ratkaisevat työssään vastakkainasetteluja. Sen myötä hänestä tuli omassa elämässään aiempaa rakentavampi ihminen.

Halusin tutkia vastakkainasetteluja yksilön näkökulmasta. Minua kiinnosti, millaiset tilanteet luovat vastakkainasetteluja ja miten niiden välinen jännite koetaan”, Päivi Karhu selittää espoolaisen kauppakeskuksen kahvilassa sylissään nelikuinen Otso-poika.

Karhu on haastattelun aikaan äitiysvapaalla. Perhe on valinnut asuinpaikakseen Espoon. Se on kompromissi, joka mahdollistaa sekä kansainvälisen tutkijan työn että Karhun puolison työt Suomessa. Tällaista kykyä tasapainottaa keskenään ristiriitaisia tarpeita nimitetään tutkimuskirjallisuudessa usein ”organisaation kaksikätisyydeksi”.

Strategisiin konflikteihin Karhu törmäsi ensi kertaa työssään itävaltalaisen pankin IT-palveluita tuottavassa yhtiössä. Hänen tehtävänään oli eritoten ratkoa ja ehkäistä ristiriitatilanteita projekteissa johdon tukena. Ohjelmoijat ja pankin puolen tilaajat puhuivat hyvin eri kieltä, työntekijöitä oli Itävallasta Intiaan ja erilaisten työkulttuurien yhteensovittaminen aiheutti väärinymmärryksiä.

Samalla kirkastui Karhun väitöskirjan aihe. Hän väitteli vuonna 2017 Lappeenrannan kauppakorkeakoulusta aiheenaan päätöksenteko vastakkainasettelutilanteissa.

Kaksikätinen organisaatio

Yritys voi ratkaista vastakkainasetteluja monin tavoin. Esimerkiksi uudistumisen ja vanhan hyödyntämisen välisen jännitteen ratkaisemiseksi se voi jakaa työt ja perustaa ensimmäistä varten erillisen tuotekehitysosaston.

Tänä päivänä kaksikätisyydestä puhuttaessa ollaan yhä kiinnostuneempia yksilöiden ja etenkin johtajien roolista. Karhukin halusi laajentaa kaksikätisyyden käsitettä yksilön tasolle ja tutkia, miten ihmiset, eritoten yritysjohtajat, kokevat ja ratkaisevat vastakkainasetteluja. Väitöskirjassaan hän yhdistää kauppatieteeseen kognitiotieteen aineksia.

”Kognitiivisesta kaksikätisyydestä on mainintoja tutkimuskirjallisuudessa, mutta ennen tätä siihen ei ole ollut yksiselitteistä määritelmää”, Karhu sanoo.

Psykologiasta tuttu kognitiotieteellinen lähestymistapa on Karhulle luonteva, sillä tutkimuskohteena yksilö kiehtoo häntä. Hän valmistui Kajaanista tradenomiksi ja jatkoi kauppatieteen kaksoismaisteriksi Lappeenrannan ja Pietarin kauppakorkeakouluista. Itävallassa Karhu työskenteli yksityispankkiirina ennen paluutaan akateemiseen maailmaan Wienin kauppakorkeakouluun tohtoriopiskelijana ja opettajana.

”Ihminenhän ajelehtii kohti sitä, mitä oikeasti haluaa. Kun aloitin opettamisen, tajusin, että tätähän olen halunnut tehdä jo pienenä.”

Ristiriidasta luovuuden lähteeksi

Väitöskirja sai alkunsa Wienissä, mutta haastattelutyöstä suuren osan Karhu teki Lappeenrannassa. Laboratoriotutkimus, jossa tarkasteltiin osallistujien päätöksentekoprosessia vastakkainasettelutilanteissa, järjestettiin Trenton yliopistossa Italiassa.

Tulokset tarjoavat paitsi määritelmän kognitiiviselle kaksikätisyydelle, myös ajattelun työkaluja vastakkainasettelujen hahmottamiseen ja käsittelyyn. Ristiriita voi aiheuttaa ärtymystä ja tietämättömyyttä, mutta se voi olla myös luovuuden lähde ja synnyttää keskustelua, Karhu sanoo.

”Vastakkainasettelu aiheuttaa aina jännitteen, jolla on sanana vähän negatiivinen kaiku. Mutta se voi olla myös positiivinen juttu. Jotkut tilanteet jopa vaativat jännitteen, jotta asiat etenevät.”

Käytännönläheisyyttä arvostava Karhu toivoo, että tutkimustuloksista olisi hyötyä myös todellisessa yrityselämässä. Sitä varten niitä pitäisi kuitenkin kääntää liikemaailman kielelle, sillä akateeminen puheenparsi ei avaudu kaikille.

Nyt Karhun huomio on tosin perhe-elämässä. Äitiysloman jälkeen edessä on työnhaku, sillä sopimus Lappeenrannan yliopiston kanssa on päättymässä. Karhu aikoo kuitenkin pitää kiinni tutkimusaiheestaan. Trenton laboratoriotutkimus on jo saanut jatkoa, ja ennen lapsen syntymää Karhu tutki energia-alan murroksessa esiintyviä vastakkainasetteluja osana Suomen Akatemian Digital Disruption of Industry -hanketta.

Tutkimustulosten soveltamisesta hänellä on omakohtaisia kokemuksia. Vastakkainasettelujen parempi ymmärrys on ollut avuksi arkisissa ihmissuhteissa.

”Minusta on tullut rakentavampi ongelmien ratkaisuissa. Ymmärrän paremmin ihmisiä ja lähtökohtia, joista he vastakkainasetteluja katsovat.”

12.12.2018

Päivi Karhu

  • Tutkija Teollisuuden digitaalinen murros -hankkeessa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (äitiysvapaalla)
  • Koulutus: KTT, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  • Suurin tieteellinen saavutus: Kognitiivisen kaksikätisyyden käsitteen määrittely ja sen merkityksen osoittaminen väitöstutkimuksessa.
  • Seuraavat tutkimuskohteet: Kokeellinen jatkotutkimus vastakkainasettelujen kognitiivisesta hahmottamisesta.

Wienin kauppakorkeakoulu on Euroopan suurin

Wienin kauppakorkeakoulu Wirtschaftsuniversität Wien eli WU on Euroopan suurin kauppa- ja taloustieteisiin erikoistunut yliopisto, joka tarjoaa laajan kurssivalikoiman ja houkuttelee runsaasti myös kansainvälisiä opiskelijoita. Syyslukukaudella 2018 WU:ssa aloitti ennätysmäärä uusia vaihto-opiskelijoita, yhteensä 612 opiskelijaa 61 maasta. Yhteensä opiskelijoita on noin 20 000.

Opiskelu WU:ssa on suomalaisten kauppakorkeakoulujen opiskelijoilla mahdollista Erasmus-vaihto-ohjelman kautta. WU tarjoaa myös englanninkielisiä perustutkintoja ja maisteriohjelmia muun muassa kansainvälisessä liikkeenjohdossa. Koulun vuonna 2013 valmistunut uusi kampus on kerännyt kiitosta arkkitehtuuristaan. Rakennuksia on suunnitellut muun muassa brittiläinen Zaha Hadid.

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013