( Kylteri )

Työelämätaidot kuntoon kurssilla

Teksti Päivi Maaniitty
Kuvat Marjaana Malkamäki
  • Uravalmentaja Heini Hult-Miekkavaara opastaa kurssilaisia suomalaisen työelämän toimintatapoihin.
  • Toisen vuoden opiskelija Arttu Äijälä tuli etsimään kurssilta uusia näkökulmia.
  • Riitta Lassila ja Terhi Kultalahti muistuttavat, että ekonomi voi työskennellä myös paikassa, jossa työehtosopimusta ei ole.
  • Mirka Leinonen, Moona Runsas (selin) ja Janne Tahvanainen pääsivät muun muassa pohtimaan, kenet he irtisanoisivat.
Suomen Ekonomien järjestämät työelämätaitokurssit herättävät miettimään käytännön tilanteita työpaikoilla.

Suomen Ekonomien järjestämä Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot -kurssi on kerännyt vuosien varrella paljon hyvää palautetta. Ensimmäinen kauppatieteiden opiskelijoille räätälöity työelämätietoutta välittävä kurssi järjestettiin vuonna 2007.

”Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelijat tietävät, miten suomalaiset työmarkkinat toimivat ja hanskaavat myös työlainsäädäntöä. Lisäksi he osaavat paremmin hahmottaa omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan, jotta löytävät paikkansa työelämässä”, kertoo uravalmentaja Heini Hult-Miekkavaara.

Yhden opintopisteen arvoinen kurssi kestää kaksi päivää ja sisältää paljon ryhmäkeskusteluja, joissa etsitään ratkaisua työelämässä vastaan tuleviin tilanteisiin. Usein näkökulma on esimiehen: Kenet näistä esimerkkihenkilöistä rekrytoisit? Entä irtisanoisit, jos tavoitteena olisivat 7 000 euron kuukausipalkkaa vastaavat säästöt?

Tarjolla on sellaista käytännönläheistä tietoa, jota ei luentosaleissa muuten jaeta. Kurssi houkutteli tänä vuonna Turussa 50 osallistujaa ja Jyväskylässä paikalla oli 65 henkeä.

Kenet irtisanoisit?

Tampereen yliopiston Pinni A:n luentosalissa istuu lokakuun alussa 12 työelämätaidoista kiinnostunutta opiskelijaa. Kyltereiden lisäksi mukaan mahtuu myös muutama hallintotieteilijä. Irtisanomistehtävä synnyttää pöydissä vilkasta keskustelua. Listalla olevista työntekijöistä tiedetään muun muassa nimi, ikä, palkka ja työvuosien määrä.

”Liisa on ollut töissä niin vähän aikaa, että sen pitäisi olla toinen ainakin.”

”Joissain yrityksissä iäkkäämpiä painostetaan jäämään varhaiseläkkeelle.”

”Musta 57-vuotias on aika nuori vielä.”

”Entäs Mikko, joka on vuorotteluvapaalla?”

Kouluttajista asiamies Tage Lindberg aloittaa tehtävän purun. Käy ilmi, että koeajalla olevan Liisan koeaikapurkua ei voi tehdä tuotannollisista ja taloudellisista syistä, ja että perhevapaalla oleva Mirja on ainakin turvassa perhevapaan päättymiseen asti. Ketään ei voi irtisanoa vuorotteluvapaalla olon takia, mutta irtisanomissuojaa vuorotteluvapaa ei itsessään anna. Lindberg olisikin pelissä valmis irtisanomaan muut paitsi luottamusmies Eijan ja perhevapaalla olevan Mirjan.

Samalla pohditaan sitä, miksi joku saa suurempaa palkkaa kuin toinen ja miksi ekonomi voisi saada Tampereella ehkä parempaa palkkaa kuin Turussa. Sitten käydään läpi työttömäksi ilmoittautumista ja ansiopäivärahan suuruutta, kunnes siirrytään miettimään oman ammatillisen profiilin rakentamista.

”Pitäkää huoli osaamisestanne ja jakakaa siitä tietoa ympärillenne”, opastaa Hult-Miekkavaara.

Uusia oivalluksia

Viidennen vuoden kauppatieteiden opiskelija Riitta Lassila ilmoittautui työelämätaitokurssille, koska sen sisältö vaikutti mielenkiintoiselta. Lisäopintopistekään ei ollut haitaksi. Hän kiittelee käytännönläheistä ja esimerkkien kautta etenevää opetusta.

”Sitä on tuudittautunut siihen, että työssä mennään aina työehtosopimuksen mukaan, mutta tulevaisuudessa voi tehdä töitä myös paikassa, jossa sopimusta ei ole. Läpi käydyistä asioista jää muistijälki, ja niistä osaa ottaa myöhemmin selvää”, hän sanoo.

Toisen vuoden opiskelijat Arttu Äijälä, Matias Niskanen ja Joonatan Alanne tulivat mukaan, koska aihe kiinnosti, ja parin päivän pituinen tiivis paketti mahtui hyvin alkusyksyn aikatauluun.

”Työttömyysasiat ja yleinen työlainsäädäntö jäivät eniten mieleen. Työaikalainsäädäntö oli uusia asia itselle”, sanoo Alanne.

Käytännönläheiseltä tuntuva opetus houkutteli myös heitä, ja pienempi osallistujamäärä koettiin vain eduksi.

”Pienessä ryhmässä keskustelu on intensiivisempää ja luennoitsijat ovat lähempänä. Tulee helpommin kyseltyä asioita ja heiteltyä kommentteja sekaan kuin isossa luentosalissa”, huomaa Niskanen.

13.12.2017

Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot

  • Suomen Ekonomien järjestämä kaksipäiväinen seminaari, joka kehitettiin kyltereiden toiveesta täydentämään muita opintoja.
  • Tavoitteena kauppatieteiden opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen.
  • Sisältö on muotoiltu yhteistyössä yliopistojen kanssa, jotta se täyttää opintopistevaatimukset.
  • Kouluttajina toimivat uravalmentaja Heini Hult-Miekkavaara, työsuhdelakimies Katariina Harju ja asiamies Tage Lindberg.
Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013