( Työelämä )

Työnantajat syttyivät somelle

Teksti Matti Remes
Kuvitus Nora Kolari
Saako työhön liittyvistä asioista somettaa – vai onko se peräti puolipakollista? Finanssiryhmä OP on kannustanut ja kouluttanut henkilöstöään somen käyttöön, ja omalla esimerkillään sitä teki myös entinen pääjohtaja Reijo Karhinen.

Vielä muutamia vuosia sitten moni yritys kielsi työntekijöiltään sosiaalisen median käytön työaikana. Nyt suhtautuminen on kääntynyt päälaelleen: työntekijöitä suorastaan kehotetaan osallistumaan aktiivisesti keskusteluun Twitterin tai Facebookin kaltaisissa kanavissa. Moni yritys haluaa kiillottaa imagoaan työntekijöiden someverkostojen kautta.

Finanssiryhmä OP oli Suomessa ensimmäisiä yrityksiä, joka alkoi määrätietoisesti kouluttaa työntekijöitään somelähettiläiksi ja tehdä suunnitelmallista työtä yrityksen somenäkyvyyden lisäämiseksi.

”Koulutimme ensin johtajia ja asiantuntijoita käyttämään somea. Sittemmin olemme ulottaneet koulutuksen muillekin halukkaille”, OP:n sosiaalisen median päällikkö Petteri Parkkisenniemi sanoo.

Asiantuntemus jakoon

Parkkisenniemi arvioi, että 1 600:lla OP:n työntekijällä on tällä hetkellä tili pikaviestinpalvelu Twitterissä. LinkedIn-palvelun käyttäjiä talossa on arviolta 4 000–6 000.

”Henkilökohtaisissa tileissä olemme painottaneet erityisesti Twitteriä, sillä se on kaikille avoin kanava.”

Hän sanoo, että vielä muutama vuosi sitten sosiaalinen media nähtiin OP:ssakin enemmän uhkana. Pelättiin, että pankkisalaisuuden tapaiset asiat vaarantuvat, jos työntekijät viestittelevät yrityksensä nimissä.

”Suuri oivallus oli, että työntekijöiden someverkostot voivatkin olla yritykselle erittäin arvokkaita. Mielikuva työnantajasta muodostuu myös pitkälti työntekijöiden kautta.”

Parkkisenniemi korostaa, että yrityksen asioista kertominen ei ole sosiaalisen median myötä enää yksin yrityksen viestintäihmisten vastuulla.

”Kun asiantuntijamme tuovat osaamistaan esille eri kanavissa, siitä on hyötyä asiakkaillemme ja muille sidosryhmille. Asiantuntemusta kannattaa ja pitääkin jakaa muille.”

Ei pelkkää työjargonia

OP:ssä työntekijöitä kannustetaan olemaan somessa aktiivisia itseään kiinnostavissa asioissa, liittyivätpä ne työhön tai vapaa-aikaan. Yhtiön asioista viestittely on kaikille työntekijöille vapaaehtoista, eikä siitä saa erillistä korvausta.

”Erityisesti toivomme, että OP:n väki toisi esille asiantuntemustaan työhön liittyvissä asioissa.”

Toisaalta aktiivisuutta ei tarvitse rajoittaa pelkkiin työasioihin, sillä se pudottaisi aktiivisuutta. Parkkisenniemen mielestä viestittelyyn tulee sopivaa särmää, kun mukana on sopivassa suhteessa myös vapaa-aikaa.

”Kannustamme esimerkiksi kertomaan harrastuksista. Se kertoo, kuinka erilaisia ihmisiä meillä on talossa töissä.”

Pääjohtaja veti väen Twitteriin

Mitä laajemmat someverkostot työntekijällä on, sitä arvokkaampaa hänen aktiivisuutensa on yritykselle. OP:n onnenpotku oli, että äskettäin eläkkeelle jäänyt pääjohtaja Reijo Karhinen innostui Twitteristä. Lyhyessä ajassa hän nousi yhdeksi seuratuimmista yritysjohtajista Suomessa.

”Pääjohtajan aktiivisuus antoi muillekin mandaatin olla aktiivisia. Työntekijöille on huomattavasti matalampi kynnys lähteä mukaan. Enää ei ajatella, että mitähän johtokin tästä oikein ajattelee.”

Somessa kielletyt puheenaiheet tulevat Parkkisenniemen mukaan suoraan henkilöstön lojaliteettivelvoitteesta. Sen mukaan työntekijä on velvollinen pitämään työnantajaa tai asiakkaita vahingoittavan tiedon salassa.

”Tilannetta voi verrata henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen somessa. Kodin erimielisyyksiä ei ratkaista haukkumalla puolisoa Facebookissa, vaan asiat on hoidettava kotona.”

”OP:ssä homma on pysynyt hyvin kasassa. Ylilyöntejä ei ole ilmennyt.”

Henkilöstö hyötyy somettelusta eniten

Parkkisenniemen mielestä sosiaalinen media on edelleen niin työntekijöille kuin yrityksillekin alihyödynnetty mahdollisuus verkostoitua ja tehdä itseään tunnetuksi. Mitä asialle voi tehdä?

”Aluksi kannattaa vapauttaa somepolitiikka ja purkaa somen käyttöön liittyvät kiellot. Toki on joitakin toimialoja, joissa työntekijöiden aktiivisuudesta voi olla haittaa. Ne ovat kuitenkin varsin harvinaisia, esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä rajoitteita.”

Parkkisenniemi suosittelee organisaatioita laatimaan kirjallisen someohjeistuksen.

”Tarvitaan selvät suuntaviivat, mitä somessa voi tehdä ja mitä ei.”

Parkkisenniemen mielestä yrityksen kannattaa tuoda esille, että someaktiivisuudesta on hyötyä ennen muuta työntekijälle.

”Vaikkapa LinkedIn on erinomainen paikka verkostoitua. Tästä voi olla hyötyä omalla työuralla. Some on myös hyvä kanava saada tietoa esimerkiksi omaan työhön liittyvistä kuumista puheenaiheista.”

Parkkisenniemen mielestä yrityksen hyöty on somessa sivuseikka. Se tulee välillisesti, kun aktiiviset työntekijät tuovat myönteisellä tavalla esille myös yritystä.

”Pahin virhe on yrittää valjastaa työntekijät yrityksen virallisen viestin jakamiseen. Someasioissa täytyy säilyttää vapaus. Eikä somen käytön tarvitse olla virheetöntä ja sliipattua viestintää, vaan siinä saa ja pitääkin olla inhimillistä kulmaa.”

Siksi rehellinen somelähettilyys omalla persoonalla vaatii myös yritykseltä paljon. Jos työntekijöiden toivotaan edustavan yritystä verkossa omalla profiilillaan, on yrityksen ja työyhteisön asioiden oltava kunnossa. Kynnys jakaa työasioita omalla nimellä on korkea, jos työnantajan viestin takana ei voi seistä. Työstään ylpeä työntekijä sen sijaan yhdistää nimensä ja asiantuntemuksensa viestiin mielellään.

Parkkisenniemi painottaakin, että sosiaalisessa mediassa oleellista on aitous. Jokainen voi valita itselleen sopivimman tyylin.

”Joillakin toimii hieman asiallisempi, enemmän työhön liittyvä somen käyttö. Toisille taas sopii kepeämpi linja.”

12.4.2018

Kohenna profiiliasi

Sosiaalinen media luo parhaimmillaan väylän verkostoitua ihmisten kanssa, joihin ei koskaan muuten saisi kontaktia. Sieltä saa yltäkylläisesti tietoa oman alan trendeistä, ja se luo mahdollisuuksia tavoitella oman näköistä uraa. Ekonomikunnalle LinkedIn on ylivoimaisesti eniten lisäarvoa tuottava sosiaalisen median kanava niin verkostoitumiseen kuin oman asiantuntijabrändin rakentamiseen. Toimivan someprofiilin rakentaminen ja hyödyntäminen on oleellinen osa myös Suomen Ekonomien uravalmennusta.

Varaa aika uravalmennukseen

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

Blogeissa
Ainutlaatuinen sinä – ainutlaatuinen osaamisesi

Asiakkaani kysyvät minulta usein, miten he voivat erottua muista oman alansa osaajista ja miten he saisivat rekrytoijat kiinnostumaan itsestään. Minä vastaan heidän kysymykseensä vastakysymyksellä: Mistä sinä olet kiinnostunut ja missä olet onnistunut?

Erottuakseen muista työmarkkinoilla ei tarvitse olla maailman paras omalla alallaan, ei edes Suomen tai oman kaupungin paras. Tärkeää on, että kerrot selvästi ja ytimekkäästi, missä olet hyvä etkä pakota lukijaa päättelemään erinomaisuuttasi työhistoriasi tai muun kokemuksesi perusteella.

Kun luen asiakkaitteni CV:itä ja hakemuksia, huomaan kuinka kaavamaisia lauseita niihin kirjoitetaan. Ihmisillä näyttää menevän aivot jollakin tavoin lukkoon, kun kyse on oman osaamisen markkinoinnista. Tai ehkä kyse onkin juuri siitä, että CV:tä ja hakemusta ei koeta oman osaamisen markkinoinniksi vaan itsensä kehuskelemiseksi. Jokainen myös tietää, että kehuskelu ei herätä kenenkään kiinnostusta, mutta on vaikea löytää tapaa kertoa omasta osaamisesta muulla tavalla.

Kiinnostus johtaa onnistumiseen

Kun ryhdyt miettimään omaa, ytimekästä markkinointiviestiäsi, on monta tapaa lähestyä asiaa.

Yksi tapa on ryhtyä miettimään, mistä asioista olet aidosti kiinnostunut. Kiinnostusten ei tarvitse liittyä suoraan työhön, vaan kysy itseltäsi, mikä sinua ylipäätään elämässä kiinnostaa.

Toinen kysymys on: Missä olet onnistunut? Milloin olen kokenut iloa ja innostusta? Milloin olen nauttinut työn tekemisestä ja aikaansaamisesta? Vastaukset voivat edelleen liittyä mihin tahansa elämänalueeseen, työhön, harrastuksiin, luottamustehtäviin, perhe-elämään tai muuhun vapaa-aikaan. Yleensä onnistumme asioissa, jotka meitä kiinnostavat, joten kysymykset liittyvät myös toisiinsa.

Kolmas kysymys kuuluu: Miksi olet onnistunut? Mitkä taidot, tiedot tai toimintatavat tai ominaisuudet olivat mukana onnistumisessa?

Kun tarkastelet muutamia, ehkä useampiakin, onnistumisia, voit alkaa huomata yhteneväisyyksiä. Huomaatkin, että samat toimintatavat, taidot, tiedot ja osaamiset vaikuttavat onnistumiseesi, tapahtuipa se millä elämänalueella tahansa.

Samassakin asiassa voi onnistua monella tavalla. Onnistutko esimerkiksi siksi, että sinulla on jonkin asian syvällistä osaamista, pystyt soveltamaan sitä käytäntöön ja vielä kertomaan siitä toisille yksinkertaisesti. Vai onnistutko siksi, että löydät oikeat ihmiset, joilla on tarvittava asiantuntemus ja osaat innostaa ryhmän antamaan parhaat taitonsa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi?

Kiteytä osaaminen kuvaksi

Mitkä osaamiset, taidot, tiedot, toimintatavat tai ominaisuudet nousevat esille äskeisen analyysisi perusteella? Sparraa hiukan itseäsi, ideoi, yhdistele, laajenna tai syvennä. Pyri kiteyttämään omannäköinen osaamiskokonaisuus, jossa on 3 – 5 ydinaluetta. Kun olet löytänyt ydinalueet, piirrä kuva, malli tai kaavio, johon tiivistyy juuri sinun osaamisesi. Millainen kolmio, tähti tai muu kuva sinun ainutlaatuisesta osaamiskokonaisuudestasi piirtyy?

Arja Parpala
Uravalmentaja

03.01.2018
Paniikkia ja pieruverkkareita – perhevapaalta paluun haasteet ja ihanuus

Kun töihin paluuni esikoisen syntymän ja ensimmäisen perhevapaaperiodini jälkeen lähestyi uhkaavasti, haikeat ajatukset ja uhkakuvat (lue: pienoinen paniikki) ottivat valtaa ajatuksissani. Yhä useampana yönä sain nähdä vähintäänkin outoja työpaikkaliitännäisiä unia. Murehdin paitsi sitä, miten pieni ihmisen taimeni pärjää vieraissa käsissä ja ilman täydellisen äitinsä hoivaa (kyllä, tämä on ironiaa), myös sitä kuinka itse selviydyn palatessani työrintamalle. Panikoin, onko tietotaitoni jo täysin vanhentunut – olinhan ollut pois ihan kokonaisen vuoden! – ja olivatko hormonihuurut tuhonneet ajattelukapasiteettini lopullisesti.

Kun jätin pikkuiseni hoitoon, hän ei jäänyt itkemään perääni, mutta itse vollotin ensin bussipysäkillä ja toiseen otteeseen työkaverini toivottaessa minut halauksin tervetulleeksi takaisin. Tykkään kovasti työstäni, mutta silti pohdin pienessä päässäni, olisiko hyvä äiti malttanut olla kotosalla kotvasen kauemmin.

Toinen kerta toden sanoo?

Toisella kerralla olin perhevapailla hurjat puoli vuotta kauemmin ja pääsin hieman vähemmällä etukäteisstressaamisella. Työkaveritkin ilmestyivät unissani erikoisiin asiayhteyksiin vasta lähempänä töihin paluun ajankohtaa. Ehkä asiaa ei arjessa kahden pienen lapsen kanssa ehtinyt niin paljon vatvoa, mutta yhtäkkiä ensimmäisen työpäivän aatto vain koitti ja tajusin että pieruverkkarit ja imetyshuppari pitäisi vaihtaa johonkin astetta korrektimpaan asukokonaisuuteen.

Toisen lapsen kohdalla mammailun merkeissä vietetyn rupeaman päättyminen ei enää tuntunutkaan niin isolta asialta. Älysin myös jo heti alkuun nauttia enemmän työelämän haasteista, päivittäisestä aikuisesta seurasta ja siitä, että lounaan sai syödä lämpimänä ilman että kukaan huutaisi kesken kaiken pyyhkimään. Jäin bussista oikealla pysäkillä ja melkein joka päivä hyppäsin vielä ihan oikeaan junaankin. Työhuoneeni koordinaatitkin olivat ennallaan.

Töihin paluuseen panostettava

Sen lisäksi että pari ihanaa työkaveriani päivitti minulle perhevapaani aikana toimiston kuumimpia kuulumisia, pidimme esimieheni kanssa sovitusti ja toiveestani yhteyttä. Usein pelisäännöt yhteydenpidosta jäävät kuitenkin sopimatta. Moni äiti ei tiedä onko tervetullut takaisin, esimies on saattanut vapaan aikana vaihtua toiseen eikä organisaatiokaan ole ennallaan.

Omassa päässäni pyöri toisenkin perhevapaan jälkeen kaikesta huolimatta iso liuta kysymyksiä: ”Keitä nää tyypit on? Miten nää ohjelmat toimii? Mitkä ne salasanat näihin kaikkiin ohjelmiin nyt olikaan? Mitä nää kaikki projektit ja lyhenteet tarkoittaa? Osaanko mä enää mitään? Mä en osaa enää mitään!? Miksi mun laukussani on pehmohiiri, likainen sukka kokoa 22 ja palohälytin?”

Kaiken tämän säädön ja tunnekuohujen keskellä saan nykytilanteen valossa kuitenkin olla tyytyväinen, ja yllämainittu hämmennys ja sekoilu ovat pieniä murheita. Työpaikkani oli tallella ja työtehtäväni olivat ennallaan. Perhevapaaltahan palataan ensisijaisesti siihen työhön, josta perhevapaalle on lähdetty ja josta on työsopimuksessa sovittu. Tämä on selvää. Vai onko? Valitettavan usein näin ei ole. Yksi yleisimmistä ekonomien yhteydenottoaiheista työsuhdejuristeillemme on perhevapaalta paluuseen liittyvät ongelmat työpaikalla.

Äiti-ihmisillä on aivan tarpeeksi pähkäiltävää ja haastetta töihin paluu -merkkisessä elämänmuutoksessa muutoinkin eikä työn ja perheen yhteensovittaminen kaipaa enää ylimääräistä extrajännitystä ja draamaa. Ja kyllä: haasteita voi olla isilläkin, mutta ainakin Ekonomien jäsenistä toistaiseksi vuosittain vain kourallinen miehiä ilmoittaa olevansa pidemmällä perhevapaalla.

Summa summarum: Kaikki voittavat, kun perhevapaalta töihin paluuseen panostetaan.

Tanja Hankia
Asiakkuusvastaava, kylterit ja nuoret ekonomit

21.12.2017
Esimies työsuhteen säännösviidakossa

Työelämän lainsäädännössä on työnantajalle annettu oikeuksia ja asetettu monenlaisia velvoitteita. Käytännön tilanteissa työnantajaa edustaa yksittäinen esimies, joka käyttää työnantajayhteisön puolesta työnjohtovaltaa ja toisaalta vastaa työnantajavelvoitteiden asianmukaisesta noudattamisesta työpaikan arjessa. Lainsäädäntöviidakossa suunnistaminen voi toisinaan olla haasteellista, koska esimiehen koulutus ja työkokemus ovat tyypillisesti muulta toimialalta kuin työoikeudesta.

Työnantajalla on tulkintaetuoikeus työsuhteessa kulloinkin sovellettavasta lain tai työehtosopimuksen kohdasta. Jos työntekijä ja esimies ovat erimielisiä säännöksen oikeasta soveltamisesta, on työntekijän noudatettava esimiehen soveltamistulkintaa, kunnes erimielisyys on saatu ratkaistua. Ääritilanteessa ratkaisu voi tapahtua vasta tuomioistuimessa. Toisaalta työnantajalla on myös vastuu esittämästään tulkinnasta ja jos tulkinta sittemmin vahvistetaan virheelliseksi, on työnantajan korvattava työntekijälle tästä mahdollisesti aiheutunut vahinko.

Työsopimuslaissa tänä vuonna merkittäviä muutoksia

Työsopimuslaki on painoarvoltaan merkittävin työelämää säätelevä laki ja se sisältää säännöksiä mm. työsuhteen osapuolten yleisistä oikeuksista ja velvollisuuksista, työsopimuksen muodosta, kestosta ja päättämisestä. Työsopimuslakiin on vuonna 2017 tehty merkittäviä muutoksia mm. koeajan kestoon, määräaikaisen työsopimuksen perusteisiin ja irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuuteen. Näistä on kerrottu tarkemmin Ekonomi-lehtemme tämän vuoden toisessa numerossa.

Työsopimuslaissa on myös määritelty työsopimussuhteen tunnusmerkit, joiden perusteella arvioidaan, onko osapuolten välillä ylipäätänsä työsopimussuhde vai jonkinlainen toimeksianto- tai konsulttijärjestely. Työelämän yleisen lainsäädännön soveltuminen edellyttää luonnollisesti, että kyseessä on työsopimussuhde.

Muita keskeisiä työelämän lakeja ovat mm. yhteistoimintalaki, työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, tasa-arvolaki sekä laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Lainsäädännön lisäksi työsuhdetta voi säännöttää myös normaali tai yleissitova työehtosopimus.

Lakien ja työehtosopimusten soveltamisesta

Työehtosopimuksen normaalisitovuudesta on kyse, kun työnantajayhteisö on järjestäytynyt alansa työnantajaliittoon ja on tämän johdosta velvollinen noudattamaan oman alansa työehtosopimusta. Jos valtakunnallinen työehtosopimus on asianomaisella alalla kattava (työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien palveluksessa on vähintään 50 % alan kaikista työntekijöistä) voidaan työehtosopimus vahvistaa yleissitovaksi. Käytännössä yleissitovuus tarkoittaa sitä, että alalla toimivan järjestäytymättömänkin työnantajan on työsuhteissa noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Lisäksi työehtosopimuksen noudattaminen voi perustua myös siihen, että osapuolet ovat sopineet siitä työsopimuskirjauksella.

Työelämän lakeja ja työehtosopimuksia sovellettaessa on syytä muistaa, että valtaosa säädöksistä on ns. pakottavaa oikeutta. Esimies ja työntekijä eivät voi työsopimuksella sopimalla poiketa pakottavasta säännöksestä. Esimerkiksi varsin tavallinen kirjaus siitä, ettei työsuhteessa noudateta työaikalakia on pätemätön, ellei työntekijä tosiasiallisesti ole sellaisessa asemassa tai työssä, että hän työaikalain poikkeussäännöksen nojalla jää lain soveltamisen ulkopuolelle. Tällöin työaikalain ulkopuolelle jääminen perustuu työaikalain säännökseen, jossa on määritelty lain ulkopuolelle jäävät työt ja tehtävät, eikä niinkään työsopimuskirjaukseen.

Työelämän lainsäädäntö ja yleissitovat työehtosopimukset ovat yleisesti saatavilla valtion säädöstietopankki Finlexissä osoitteessa www.finlex.fi. Säädöstietopankista löytyvät myös työtuomioistuimen tuomiot ja korkeimman oikeuden ennakkopäätökset, jotka linjaavat merkittävällä tavalla työelämän lakien ja työehtosopimusten tulkitsemista.

Oikeudelliset palvelumme tukevat ekonomi-esimiehiä tai -yrittäjiä työelämän oikeuskysymyksissä. Työnantajaneuvontamme palvelee arkisin klo 9.00 – 16.00 numerossa 020 692 923.

Jan Degerlund
Lakiasiainjohtaja

19.12.2017
 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013