( Hyvinvointi )

Työstä voi muokata motivoivaa

Teksti Salla Salokanto
Kuva iStockphoto
Lähes kaikkia työtehtäviä voi tuunata, eli muokata paremmin itselle sopivaksi, pienillä arjen ratkaisuilla. Tuunaamisen hyödyt saadaan parhaiten esiin, kun organisaatio tukee taustalla.

Kuinka työn vaatimusten ja omien arvojen välillä voisi tasapainoilla paremmin? Voiko omasta arjestaan kehittää mielekkäämpää? Työhyvinvoinnin merkityksen kasvaessa myös arjen sujuvuuteen ja työn tarkoitukseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Ratkaisuksi tarjotaan yhä useammin oman työn tuunaamista itselle paremmin sopivaksi.

Tuunaaminen on suomennos termistä job crafting. Se merkitsee työntekijän omaa ruohonjuuritason toimintaa, jossa hän muuttaa työtään nykyisen työtehtävänsä puitteissa itselleen mielekkäämmäksi ja toimivammaksi. Usein samalla puhutaan myös ajattelustrategioista, joiden avulla työntekijä voi täsmentää itselleen, mikä oman työn tarkoitus on ja kuinka työn eri osa-alueet sitä palvelevat.

”Lähtökohtana ovat ihmisen omat toiveet, tarpeet ja kaipuut. Työtä muokataan vastaamaan paremmin omia arvoja ja ehkä intohimojakin”, kertoo TTL:n tutkimusprofessori Jari Hakanen. Hän oli avainasemassa TTL:n ja Utrechtin yliopiston yhteistutkimuksessa, jonka myötä työn tuunaus nousi viime syksynä yhä useamman tietoisuuteen.

”Tuunaaja tekee työssään asioita, joita työnkuvan mukaan ei ehkä olisi pakko tehdä. Ne tekemällä hän tekee kuitenkin omasta työstään mielekkäämpää. Tuttua tehtävää voi myös tehdä uusilla tavoilla, ja sekin on työn tuunaamista”, Hakanen tiivistää.

Mielekkyys ja hyvinvointi käsi kädessä

Oman työn mielekkyyden arviointi ja tuunaaminen hyödyttää aika ajoin jokaista. Työn mielekkyyden kehittäminen motivoi ja auttaa jaksamaan työssä paremmin. Työviihtyvyys voi kohentua, ja ikävätkin tehtävät saa liitettyä paremmin työn päämääriin. Parhaimmillaan tuunaus parantaa omaa ja työyhteisön hyvinvointia sekä työn laatua.

Johtamisen ja organisaatioiden tutkija ja kirjailija Kirsi LaPointe muistuttaa, että omien työtehtävien muuttaminen vaatii tilaa ja henkisiä resursseja. Esimerkiksi tiukat aikapaineet ja tulostavoitteet voivat hankaloittaa työn muovaamista. Tuunaaminen edellyttää etäisyyden ottamista arkiseen suorittamiseen, jotta työhön voi löytää uusia näkökulmia.

Kuka tahansa voi kuitenkin lähteä liikkeelle pienestä. Alkuun pääsee jo kokoamalla lyhyesti nykytilanteen ja omia toiveitaan paperille. Niiden pohjalta voi suunnitella itselle sopivia konkreettisia muutoksia esimerkiksi omiin työtapoihin tai aikatauluihin.

”Oman työn tuunaus on yleensä pieniä asioita tässä ja nyt”, Jari Hakanen kertoo. ”Parhaassa tapauksessa sillä saavutetaan kuitenkin paljon myönteistä myös pitkällä tähtäimellä, kun oma työ ja ura kehittyvät sopivaan suuntaan.”

Vaativassa asiantuntijatyössä tuunaamisen mahdollisuudet ovat laajat, kun vastuuta seuraa vapaus työskennellä parhaaksi katsomallaan tavalla. Moni ekonomikin muokkaa työtään jo valmiiksi. Suunnitelmallinen tuunaus tuo kuitenkin hyödyt yhä paremmin esiin.

Tuunaus voi näkyä tuloksessa

Joissain organisaatioissa työn tuunaamiselle on paremmat edellytykset kuin toisissa. Esimerkiksi hyvin byrokraattinen työyhteisö tai mikromanageeraus voivat rajata työntekijän mahdollisuuksia turhaan. Kirsi LaPointe painottaa, ettei koko mielekkään työn kehittämisen vastuuta voikaan tuunaamisen varjolla siirtää yksittäiselle työntekijälle.

”Miten yksilö saa pidettyä uutta ajattelua ja rutiinien rikkomista yllä, kun työympäristö ei muutu?” hän kyseenalaistaa.

LaPointen mukaan työn tuunaaminen voikin helposti jäädä puuhasteluksi, jos työyhteisö ei mahdollista todellisia muutoksia. Vaikka työn tuunaus pohjautuukin yksilön arvoihin ja toiveisiin, tulee työyhteisön tukea muutosta. Työn mielekkyyttä on helpointa ja kestävintä lisätä vaikuttamalla työpaikan käytäntöihin yhdessä. Oman työn tuunausta voi myös tukea ryhtymällä siihen yhdessä kollegojen kanssa tai pyytämällä esimieheltä sparrausapua.

Myös Jari Hakanen kehottaa pohtimaan, kuinka hyvin organisaation käytännöt tukevat tuunausta. Työn muokkaus hyödyttää hyvinvoinnin lisääntymisen myötä myös organisaatiota. Esimerkiksi sitoutuneisuus ja työn tuottavuus voivat kohentua tuntuvastikin, mutta vain, jos tuunaamisen edellytykset todella ovat kunnossa. Esimiesten ja johdon suhtautuminen on olennaista: onko työpaikalla psykologisesti turvallinen ilmapiiri, jossa työntekijä saa kantaa vastuunsa? Onko todella lupa yrittää ja epäonnistua?

”Kaikki työnantajat sanovat kannattavansa aloitteellisuutta. Työyhteisöissä on kuitenkin eroja siinä, kuinka työntekijöiltä lähtöisin oleviin ideoihin ja ehdotuksiin oikeasti suhtaudutaan. Esimiesten tehtävä on siis miettiä, onko aloitteellisuuden viesti aito”, Hakanen summaa.

Työn tuunauksen ensimmäinen askel on hahmottaa, mihin kaikkeen itse pystyy vaikuttamaan. Voi olla haastavaa hypätä yksin tarkastelemaan omaa työtään uudesta näkökulmasta. Henkilökohtainen uravalmennus voi olla hyödyllinen tuki: valmennuksessa voidaan ammattilaisen kanssa tehdä näkyväksi oma työn sisältö, työnteon tavat ja keinoija, joilla ottaa tuunaustoiveet puheeksi esimiehen kanssa.

14.2.2018

Esimerkiksi näitä voi tuunata

  • Omia työtehtäviään voi tuunata tehtävänkuvan rajoissa. Nykyisten työtehtävien teko uudella tavalla saattaa avata uusia näkökulmia. Myös motivoivien tehtävien lisääminen lisää työn mielekkyyttä, mutta vaatii onnistuakseen tilaa ja henkisiä resursseja.
  • Moneen työhön voi lisätä itsenäisyyttä pitämällä esimerkiksi etäpäivän tai varaamalla kalenterista aikaa henkilökohtaiselle kehittymiselle.
  • Työhön saa lisättyä yhteenkuuluvuutta, kun luo suhteita ihmisiin, joiden kanssa työskentelee. Tällainen tuunaus voi olla esimerkiksi yhteisten kahvihetkien järjestämistä kollegoiden kesken tai uudenlaista verkostoitumista oman työyhteisön ulkopuolella.
  • Työtä voi tuunata myös kognitiivisesti, kun kiinnittää huomiota omiin ajattelumalleihinsa. Kognitiivista tuunausta on esimerkiksi työn tarkoituksen kirkastaminen. Kun tietää, miksi työtään tekee, yksitotisetkin työvaiheet voi liittää työnsä mielekkäisiin tavoitteisiin.

Varaa oma maksuton uravalmennusaikasi: ajanvaraus.ekonomit.fi tai ura@ekonomit.fi

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013