( Edunvalvonta )

Vapauta potentiaalisi Ekonomien tuella

Teksti Otavamedia ja Suomen Ekonomit
Kuvat Vesa Tyni, Roope Permanto ja Taina Renkola
  • Jaana Marin
  • Heidi Tuominen
  • Tapio Särkelä
  • Ulla Isotalo
Suomen Ekonomit palvelee jäseniään työn ja elämän eri vaiheissa. Palveluita käyttämällä ja osallistumalla jäsenyydestään saa täyden hyödyn.

Toimintamme ydin ovat jäsenemme. Suomen Ekonomit on jäsenten apuna niin työelämään kuin muuhunkin elämään liittyvissä asioissa”, määrittelee asiakkuuspäällikkö Krista Karusalmi.

Käytännössä se tarkoittaa, että Suomen Ekonomien uravalmentajien, juristien, edunvalvonnan asiamiesten sekä asiakkuustiimin ammattitaito on jäsenistön käytössä. Tämän joukon osaamista hyödyntämällä saa parhaan vastineen jäsenmaksulleen.

Palvelukokonaisuus muodostuu niin henkilökohtaisista palveluista kuin laajasta koulutustarjonnasta, sähköisistä palveluista ja merkittävistä jäsenille suunnatuista eduista.

”Moni ehkä miettii tai empii palveluiden käyttöä, mutta kehottaisin rohkeasti kaikkia tarttumaan niihin”, Karusalmi kannustaa.

Hän tietää hyvin, että tällä hetkellä ekonomeja haastavat erityisesti muuttuvat osaamistarpeet ja työn tekemisen tavat. Ekonomien asiantuntijoiden tehtävänä onkin seurata työelämän trendejä ja tarjota työkaluja haastaviinkin tilanteisiin.

”Kehitämme palveluitamme saamamme palautteen ja jäsenten tarpeiden perusteella. Esimerkiksi urapalveluissa viimeisimpänä vastauksena muutoksiin on otettu käyttöön ryhmäuravalmennukset ja pikamentorointi. Tulossa on myös uusia tapoja osallistua. Olemme muun muassa avaamassa EkonomiLab-palvelun, jonka avulla pystymme osallistamaan jäseniämme entistä paremmin mukaan palvelukehitykseen”, Karusalmi lupaa.

Jäsenpalvelu kokoaa edut ja palvelut yhteen

Jäsenten edut ja palvelut kokoavaa sähköistä jäsenpalvelua on kehitetty viime aikoina voimakkaasti. Sen kautta on paitsi mahdollista päivittää tietojaan ja maksaa jäsenmaksu, myös tehdä ajanvarauksia henkilökohtaiseen ura- tai lakineuvontaan ja hyödyntää jatkuvasti käytössä olevia sähköisiä palveluita, kuten Palkkatutkaa ja eLakipalvelua.

”Esimerkiksi webinaari- ja podcast-kirjastomme kasvavat jatkuvasti. Kannattaa kuunnella esimerkiksi johtamiseen liittyvät podcastit Ekonomien 2019 kirjallisuuspalkintofinalisteista tai katsoa Kaikki oleellinen toimeksiantosopimuksesta -webinaari. Molemmat ovat tuoreita ja kiinnostava”, Karusalmi vinkkaa.

Kätevintä on tallentaa jäsenpalvelu kännykän kotivalikkoon. Silloin palvelut ja edut ovat käsillä ilman kirjautumista.

Tutustu tarkemmin Suomen Ekonomien kaikkiin palveluihin ja etuvalikoimaan seuraavilla aukeamilla sekä verkkosivuilla osoitteessa jasenpalvelu.ekonomit.fi.

Jatkuvan kehityksen tukena

KTM Jaana Marinille mentorointi on tärkeä henkilökohtaisen kehittymisen väline, ja kahdeksatta vuottaan it-alan esimiestehtävissä työskentelevä ekonomi on osallistunut ohjelmiin aina uudelleen. Suomen Ekonomien mentorointiin hän hakeutui ensimmäisen kerran vuonna 2016, silloin mentoriksi. Viime vuonna hän haki mukaan aktorina.

”Toivoin rinnalleni työn ulkopuolista tukea, jonka kanssa voisin vaihtaa ajatuksia osaamisestani ja urani suunnasta.”

Marin määritteli aktorina mentoroinnille tarkat tavoitteet. Hän toivoi saavansa ajatuksia esimerkiksi siitä, mitä osaamista hän tarvitsisi, jotta voisi laajentaa tehtäviään toivomiinsa suuntiin. Lisäksi hän toivoi mentorillaan olevan kokemusta HR-alasta, jota hän piti kiinnostavana vaihtoehtona.

Ohjelmassa Marinille valikoitui pariksi henkilöstöjohtajan tehtävissä työskentelevä diplomi-insinööri. Mentorin osaaminen tuki Marinin tavoitteita hyvin, ja yhteistyö lähti heti sujumaan.

”Ohjelmassa tehdään hyvää työtä, jotta kaikille saataisiin hyvät matchit”, Marin kiittää. ”Ainakin minun kohdallani valinnat ovat onnistuneet erinomaisesti.”

Prosessin käynnistyttyä Marinin työtilanne tiivistyi, eikä aikaa kehitykselle tuntunut olevan suunnitellusti. Muutoksissa mentorointi oli tärkeä henkireikä.

”Tapaamisissa pääsi irti arjesta ja sai keskittyä pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Pääsin peilaamaan arkeani mentorini kokemuksiin ja sain häneltä konkreettisia ajatuksia siitä, kuinka asioita kannattaisi ottaa puheeksi.”

Mentorointiin hakeudutaan usein uran käännekohdissa, kuten uuden työn siintäessä tulevaisuudessa. Sparrauksesta on kuitenkin hyötyä laajemminkin.

”Kannustan osallistumaan mentorointiin myös, kun haluaa oppia uuden työnsä nopeammin, kehittyä nykyisessä tehtävässään tai kehittää työyhteisöään. Jo se, että tilanteita käy mentorin kanssa läpi ääneen, selkiyttää omia ajatuksia ja vie prosesseja eteenpäin.”

Yhteisten asioiden hoitaja

Aktia Pankin henkilöstöedustaja Heidi Tuominen on tärkeä linkki ammattilaisten edunvalvonnassa. Hän puhuu työpaikkansa ylempien toimihenkilöiden puolesta, kun sovitaan lakisääteisistä yhteistoiminta- ja työehtosopimusasioista, ja välittää tietoa henkilöstön ja johdon välillä.

Hän edustaa ekonomeja ja muita ylempiä toimihenkilöitä pankin työryhmissä, jotka vastaavat muun muassa henkilöstön kehittämisestä, hyvinvoinnista ja työsuojelusta. Niissä sovitaan arkisista, kaikkien työtä koskettavista asioista.

”Olen edustanut toimihenkilöitä esimerkiksi paikallisen sopimisen prosesseissa, joissa on sovittu työajasta, kiky-toteutuksesta tai lomarahojen vaihtamisesta vapaaseen”, Tuominen kertoo.

Suuri osa Tuomisen tehtävää on kuulostella edustamiensa toimihenkilöiden tilanteita ja olla tukena tarvittaessa. Tukea voidaan tarvita esimerkiksi työsuhteen ehtoja, työaikajärjestelyjä tai koulutussuunnitelmia koskevissa neuvotteluissa. Tarvittaessa Tuominen ohjaa kysyjän eteenpäin esimerkiksi Suomen Ekonomien laki- tai muiden palveluiden pariin.

”Olen ottanut linjan, että en tuputa neuvoja ja apua, mutta olen käytettävissä aina, jos joku tarvitsee ja pyytää”, Tuominen tiivistää.

Henkilöstöedustajalla on tärkeä rooli myös yt-neuvottelutilanteissa. Niissä Tuominen haluaa nostaa esille, miltä tilanteet toimihenkilöiden näkökulmasta näyttävät ja tuntuvat. Tehtävä on tärkeä, vaikka tilanteet voivat olla ikäviäkin.

”Melkein voisi ajatella, että mitä vähemmän henkilöstöedustajaa tarvitaan, sitä parempi”, Tuominen naurahtaa.

Hankaliin tilanteisiin Tuominen saa tukea Suomen Ekonomeista, joka vastaa henkilöstöedustajiensa kouluttautumisesta ja osaamisesta. Tuomisella on pitkä kokemus Suomen Ekonomien aktiivisena jäsenenä, hallituksessakin, joten hän voi aina tarvittaessa olla järjestöön yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Koska Tuominen edustaa myös muihin YTN-liittoihin kuuluvia, hänellä on oltava hyvä käsitys koko kentästä. Hänestä tehtävä onkin oivallinen opin paikka kaikille yhteisistä asioista kiinnostuneille.

”Tämä tehtävä on yksi antoisa tapa harrastaa yhteiskunnallisia asioita. Olen oppinut tehtävän myötä paljon ja kiinnostunut työmarkkina-asioista yhä syvemmin.”

Urapalvelut auttoivat uuden alkuun

Myynnin ammattilainen Tapio Särkelä oli ollut työttömänä reilun vuoden, kun hän tarvitsi uutta puhtia työnhakuun: omat hakemukset eivät olleet johtaneet työpaikkaan.

”Olin hakenut apua työnhakuun jo aiemmin: aiempi työnantaja oli tarjonnut outplacement-koulutusta, ja olin käynyt akavalaisten liittojen Työnhakuboosterin. CV:n ja LinkedIn-profiilin olin jo katsonut läpi”, Särkelä kertoo.

Ekonomien uravalmennuksesta Särkelä oli saanut tiedon Walk for Job -työnhakutapahtumasta, ja ajatus alkoi tuntua ajankohtaiselta. Valmennukseen hakeutuessaan Särkelä tiesi, että ainakin video-cv ja piilotyöpaikkojen perkaus olivat hänen kohdallaan vielä tekemättä. Ajatuksissa ne olivat olleet, mutta ajan kuluessa toteutuksen kynnys oli kasvanut hiljalleen. Uravalmennuksessa näihin asioihin tartuttiin heti alkuun.

”Ekonomien Kristiina Kurki oli tässä erinomainen tuki”, Särkelä kiittää.

”Hänellä oli erinomainen esimiehen asenne: hän ohjasi minua löytämään ratkaisun itse ja ennen kaikkea ryhtymään heti työhön.”

Yhdessä määritetyt aikataulut kannustivat Särkelää ottamaan yhteyttä kiinnostaviin yrityksiin ja, mikä tärkeintä, tarttumaan videokameraan. Noin minuutin mittainen video syntyi käsikirjoituksineen ja editointitöineen lopulta yllättävän nopeasti.

Vauhtiin päästyään Särkelä tuotti yhden klipin sijaan Tapio Särkelä hakee töitä -videosarjan. Lopputuloksen hän latasi LinkedIniin ja YouTubeen, ja nyt videoita on katsottu tuhansia kertoja.

Tiiviit videot lunastivat nopeasti paikkansa: niiden herättämä yhteydenotto johti keskusteluihin ja pian työpaikkaan kasvuhakuisessa firmassa. Uuden työnantajan kanssa on kaavailtu videoille jatko-osiakin.

”Jälkeenpäin olen miettinyt, että olisi pitänyt ryhtyä videon tekemiseen heti. Tässäkin on kyse siitä, että myynnissä on siirrytty voimakkaasti kohti inboundia ja sosiaalisen median markkinointia. Se osoittautui tehokkaaksi myös työnhaussa.”

Heti osaksi joukkoa

Sote-alalla työskentelevällä Ulla Isotalolla on vaikuttava osaamistausta. Ensimmäiseltä koulutukseltaan hän on leikkaus-anestesiahoitaja, ja lisäksi hän on uransa aikana kouluttautunut kahden eri alan liikunnan ammattilaiseksi sekä laatu- ja kehityspäälliköksi. Joulukuussa hän sai taskuunsa myös kauppatieteiden maisterin tutkinnon.

”Ekonomiksi ryhtyminen oli minulle vähän työtapaturma”, Isotalo nauraa.

Sairaalan johtamis- ja laatujärjestelmien ylläpito ja tietovirtojen, kuten auditointien ja palautteiden, käsittely oli Isotalon vastuulla. Hän lähti avoimeen yliopistoon hankkimaan työtään tukevaa kauppatieteellistä koulutusta, ja pian kypsyi päätös koota opinnot tutkinnoksi. Hetken Isotalo ehti opiskella Vaasassa päätoimisesti.

”Alusta saakka opiskelijoiden keskuudessa oli lämmin, kollegiaalinen henki. Tässä tärkeä rooli oli aktiivisella kyllillämme, joka kertoi kattavasti myös Ekonomien jäsenyydestä.”

Uusi ammatillinen yhteisö oli Isotalon mielestä hyvin avoin, ja yhteydenottokynnys Ekonomeihin on ollut matala. Aivan uudella alalla tuki on tullut tarpeeseen.

”Minulla ei esimerkiksi ollut käsitystä ekonomien palkkatasosta, joten vuosittaiset mediaanipalkkatiedot olivat hyödyksi”, Isotalo kertoo.

Toimistolla on ollut aikaa perehtyä Isotalon tilanteeseen henkilökohtaisesti. Hän oli pohtinut tarkkaan eri jäsenyyslajeja ja yllättyi positiivisesti, kun valmistumisen jälkeen toimistolta soitettiin, onniteltiin ja muistettiin aiempien puheiden perusteella päivittää jäsenyys.

Eikä tuen tarve lopu valmistumiseen: jatkossa Isotalo on suunnitellut, että voisi hakea apua ammatillisten profiilien perustamiseen muun muassa LinkedIniin.

Kaikkiaan hän kiittää Ekonomeja ja kollegojaan sitä, että on alusta saakka ollut lämpimästi tervetullut yhteisöön.

”Kyllä kaikesta näkee, että tuleviin ammattilaisiin panostetaan.”

13.2.2019

Koulutukset ja tapahtumat: Inspiroidu ja verkostoidu

Jäsenistölle on tarjolla lukuisia erilaisia tapahtumia eri puolilla Suomea. Niiden aiheet ovat tiukasti kiinni tässä päivässä: mikä nyt on uutta ja tärkeää bisnesmaailmassa ja miten omaa osaamista kannattaa kehittää juuri tällä hetkellä. Eri alojen huippuasiantuntijat sparraavat ja inspiroivat osallistujia löytämään uusia ja merkityksellisiä näkökulmia ajankohtaisiin asioihin.

Osallistua voi itselleen parhaiten sopivalla tavalla, joko tapaamalla ihmisiä eri tapahtumissa kasvokkain tai seuraamalla esimerkiksi webinaareja ja verkkokursseja.

Suomen Ekonomien tapahtumatarjontaa laajentavat myös eri ekonomi- ja kylteriyhdistysten jäsenilleen järjestämät koulutukset, yrityskäynnit ja muut tapahtumat.

Tutustu tapahtumakalenteriin Suomen Ekonomien verkkosivuilla.

Jäsenedut: Rahanarvoisia etuja jäsenille

Suomen Ekonomien verkkosivuilla löytyy linkki sähköiseen jäsenpalveluun, jonne kirjaudutaan jäsennumerolla. Siellä pääsee tutustumaan jäsenistölle suunnattuihin rahanarvoisiin etuihin.

Jäsenetuja ovat muun muassa maksuttomat Talouselämä- ja Ekonomi-lehdet sekä alennukset monista muista ammattilehdistä, vakuutuksista ja jopa asuntolainasta.

”Neuvottelemme jatkuvasti uusia, rahanarvoisia jäsenetuja. Uusimmista voisin mainita Ukko.fi ja OP Kevytyrittäjyys -palvelut yrittäjäjäsenillemme ja yrittäjiksi aikoville sekä 40 prosentin alennuksen MustRead-median tilauksesta”, asiakkuuspäällikkö Krista Karusalmi kertoo. Jäsentemme käytössä on lisäksi akavalaisten liittojen Member+-palvelu, jossa on runsaasti päivittyviä jäsenetuja.

Kirjaudu jäsenpalveluun tästä.

Palkkaneuvonta: Mitä eri tehtävissä tienataan?

Vuosittain tehtävän palkkatutkimuksen data antaa vankan pohjan palkkaneuvonnalle. Siihen perustuu myös Ekonomien Palkkatutka, josta voi tarkistaa, onko oma palkka oikealla tasolla. Omaa palkkakehitystään voi lisäksi pohtia Suomen Ekonomien uravalmentajan kanssa, jolta saa myös sparrausta palkkakeskusteluihin.

Ekonomien palkkaneuvonnan hyödyllisyys sai jäsenistöltä 4,6 pistettä viidestä (Palkkaneuvonnan palvelukysely 2017).

Lue palkkauksesta lisää Suomen Ekonomien verkkosivuilta.

Työnhaun palvelut: Apua sen oikean työn löytämiseksi

Asiantuntijat ja uravalmentajat ovat jäsenten tukena uuden työn etsinnässä. Yhdessä uravalmentajan kanssa laitetaan hakemus, cv ja LinkedIn kuntoon, treenataan haastatteluja varten, etsitään piilotyöpaikat ja kartoitetaan suorahakumahdollisuudet. Palvelua pääsee hyödyntämään esimerkiksi varaamalla uravalmentajalta ajan.

Lisätukea työnhakuun saa Ekonomien työnhakuvideoiden ja podcastien vinkeistä sekä Ekonomien LinkedIn-ryhmästä, jossa on jo yli 15 000 jäsentä.

Lue työnhausta lisää Suomen Ekonomien verkkosivuilta.

Lakineuvonta: Myös esimiehille ja yrittäjille

Työsuhdelakimiehet auttavat Ekonomien jäsenkuntaa työelämän oikeudellisissa asioissa. Apua saa omaan työsuhteeseen, kuten työaikaan ja työpaikan vaihtoon, irtisanomiseen tai vaikka perhevapaisiin liittyvissä kysymyksissä.

Työoikeudellista neuvontaa on tarjolla myös esimiehille ja työnantajille nimenomaan työnantajan näkökulmasta katsottuna. Ekonomien lakimiehen kanssa voi selvitellä myös yrittäjyyteen liittyviä faktoja, jotka käsittelevät esimerkiksi yrityksen perustamista tai osakas- ja toimeksiantosopimuksia.

Suomen Ekonomien jäsenet antoivat lakineuvonnalle peräti 4,5 tähteä viidestä, kun arvioitiin palvelun hyödyllisyyttä (Lakineuvonnan palvelukysely 2017).

Lakineuvonta Suomen Ekonomien verkkosivuilla.

Työttömyysturvaneuvonta: Urapolun kompastuskivien turva

Moni kohtaa työuransa aikana myös työttömyysjaksoja. Suomen Ekonomien työttömyysturvaneuvonta auttaa ja neuvoo, miten toimia tässä tilanteessa. IAET-kassan jäsenille maksetaan ansioihin suhteutettua työttömyyspäivärahaa, uravalmentajat puolestaan sparraavat uuden työn haussa.

Työttömyysturva Suomen Ekonomien verkkosivuilla.

Uravalmennus: Henkilökohtaista sparrausta

Ammattitaitoiset uravalmentajat ovat jäsenten käytettävissä koko työuran ajan. Uravalmentajan kanssa voi pohtia kaikkia työelämään liittyviä asioita, olipa sitten hakusessa kokonaan uusi suunta työelämässä tai työhyvinvointiin liittyvä asia nykyisessä työssä. Uravalmentaja auttaa myös esimerkiksi oman henkilöbrändin rakentamisessa, työnhaussa ja palkka-asioissa.

Kannattaa varata valmentajalta henkilökohtainen aika ja heittäytyä keskusteluun joko kasvotusten tai vaikka skypen avulla. Keskustelut ovat luottamuksellisia, ja niiden lisäksi on tarjolla erilaisia työvälineitä tilanteen perkaamiseksi. Yleensä muutama viikko ja pari–kolme keskustelua selkiyttävät omia näkemyksiä ja tarjoavat uusia keinoja tavoitteiden saavuttamiseen. Uutena palvelumuotona on mahdollisuus varata aika ryhmäuravalmennukseen, jolloin voimaa saa pienryhmästä.

Suomen Ekonomien uravalmennus sai vuonna 2017 sitä käyttäneiltä 4,5 pistettä viidestä (Uraneuvonnan palvelukysely 2017).

Mentorointi: Hyötyä sekä aktorille että mentorille

Mentorointi on loistava tapa saada uusia näkökulmia työhön ja elämään sekä oppia lisää itsestään: mihin olen menossa, miten etenen kohti tavoitteita, mitä valmiuksia kannattaa kehittää, mitä sellaista löytyy pinnan alta, jota ei aiemmin ole ymmärtänyt olevan olemassakaan.

Suomen Ekonomien jäsenistölleen suunnittelema mentorointiohjelma kestää kerralla noin vuoden. Lisäksi tarjolla on lyhyempi, verkkovalmennukseen perustuva PopUp-mentorointiohjelma sekä useissa yliopistoissa järjestettävä kylteri-ekonomimentorointiohjelma. Lyhyin Ekonomien mentoroinneista on pikamentorointi, jossa yhden tapaamisen tai puhelun aikana keskitytään hyvin rajattuun, aktorille tärkeään kysymykseen.

Tutustu runsaasti kiitosta saaneisiin monipuolisiin mentorointiohjelmiin Ekonomien verkkosivuilla! 

Edunvalvonta: Kohti parempaa työelämää

Suomen Ekonomit neuvottelee jäsentensä puolesta työehtosopimuksia ja rakentaa parempaa työelämää. Tavoitteena on muun muassa luoda uudenlaista paikallisen sopimisen kulttuuria, uudistaa perhevapaat ja raivata esteitä työvoiman liikkuvuuden tieltä – unohtamatta työntekijän jaksamista ja hyvinvointia. Asiantuntijamme vaikuttavat siellä, missä päättäjät ovat.

Lue työelämän edunvalvonnasta Suomen Ekonomien verkkosivuilta.

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013