( Työelämä )

Vastuullista palkitsemista

Teksti Matti Koskinen
Kuvat Vesa Tyni
  • "Suoriutumisesta palkitsemisen keskiössä ovat hyvä viestintä ja arvostusta välittävä palaute", Kiisa Hulkko-Nyman muistuttaa.
  • Palkitsemisen kokonaisuus
Työn murros ravistelee myös työelämän palkitsemisjärjestelmiä. Nyt fiksu organisaatio palkitsee työntekijöitä parantamalla näiden elämänlaatua muutenkin kuin rahalla ja perinteisillä luontoiseduilla.

Läs artikeln på svenska.

Miten työstä palkitaan ja miten siitä pitäisi palkita? Pelkkä rahapalkka kertoo tästä enintään murto-osan eikä riitä vastaamaan kysymykseen siitä, miten palkitsevana työ koetaan.

Palkitsemisen menetelmiä Aalto-yliopistossa tutkinut Kiisa Hulkko-Nyman on väitellyt palkkiojärjestelmien toimivuudesta ja työskentelee nykyisin palkitsemiseen erikoistuneena konsulttina Mandatum Life -yhtiössä. Hänen mukaansa nykyaikainen palkkiojärjestelmä on kokonaisuus, joka tarjoaa työntekijälle riihikuivan rahan ja aineellisten etujen lisäksi erilaisia aineettomia palkintoja.

”Näitä voivat olla mahdollisuudet kouluttautua ja kehittyä työssä, mutta myös kannustava ja rakentava palaute, palautteen saamista edistävät palaverikäytännöt ja muut palkitsevina koetut tekijät”, Hulkko-Nyman huomauttaa.

Palkitsemisen uusista suuntauksista hän mainitsee esimerkiksi vastuullisen palkitsemisen, joka pyrkii osaltaan työntekijöiden elämänlaadun parantamiseen ja organisaation eettisen ja sosiaalisen vastuunkannon tukemiseen.

”Palkitsemisella voidaan pyrkiä tukemaan esimerkiksi työntekijöiden liikkumista tai terveydenhuoltoa panostamalla liikuntaseteleihin, harjoitustiloihin tai työterveyshuoltoon.”

Jos palkitsija olisikin kollega?

Muutokset työelämässä ovat tuoneet haasteita myös toimivien ja tehokkaiden palkitsemisjärjestelmien rakentamiseen. Työ pirstaloituu ja on entistä vähemmän sidoksissa paikkaan, aikaan ja jopa työpaikkaan. Yhdellä työntekijällä voi olla samaan aikaan käynnissä useita projekteja, jotka poikkeavat toisistaan paljonkin.

”Tällaisessa tilanteessa suoritusperusteisuus on vahva elementti palkitsemisessa”, Hulkko-Nyman arvioi.

Toisena suurena haasteena on luoda yhteisöllisyyttä ja arvostuksen tunnetta, kun työntekijät saattavat vaihtua kiihtyvällä tahdilla. Miten tällaisia tehtäviä tarjoava organisaatio voi samaan aikaan toimia houkuttelevana työpaikkana?

Palaute ja palkkiot ovat äärimmäisen tärkeitä tässäkin yhteydessä. Jokainen haluaa kuulla saaneensa aikaan hyviä tuloksia ja myös kehittää omaa osaamistaan.

”On eräitä suhteellisen tuoreita aineettomia palkitsemistapoja, joissa kaikki huomioivat toisiaan. Käyttöön saattaa tulla esimerkiksi palkitsemispisteitä, joita kukin voi antaa työtoverille tai yhteistyökumppanille. Tämän suuntainen yhteisöllinen palkitseminen on alan uusimpia suuntauksia”, Hulkko-Nyman kertoo.

Henkilöstörahastot tekevät paluun

Nousevana trendinä Hulkko-Nyman pitää myös palkitsemismuotoja, jotka auttavat työntekijöitä varautumaan erilaisiin tulevaisuuden tilanteisiin. Esimerkiksi vanhanaikaiset henkilöstörahastot ovat kokemassa uutta tulemista. Henkilöstörahasto on työntekijöiden omistama rahasto, johon sijoitetaan työnantajan maksamat tulos- tai voittopalkkiot.

”Henkilöstörahaston avulla kukin voi varautua tulevaisuuteen, esimerkiksi opinto- tai vanhempainvapaan varalle. Se on suoran tulospalkkion sijaan kiintoisa ratkaisu”, Hulkko-Nyman pohtii.

Onnistumisia ja oikeudenmukaista huomiota

Usein palkitsemisessa kyse on asioista, joita organisaatiot voivat melko yksinkertaisesti järjestää entistä paremmin.

”Kun mietitään, mitä ihmiset pitävät itselleen tärkeimpinä – mikä meitä oikeasti lämmittää ja saa pitämään työpaikastamme – vastaukset liittyvät tyypillisesti kehittymismahdollisuuksiin sekä palautteen ja arvostuksen saamiseen. Sekin voidaan kokea palkitsevana, että ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja esimerkiksi työajan järjestelyyn.”

Toki rahakin on tärkeää. Suomalaiset palkansaajat katsovat usein, että oikeudenmukainen palkka määräytyy toisaalta työn vaativuuden ja toisaalta työssä suoriutumisen perusteella. Yhä useampi odottaa, että oma työsuoritus huomioidaan myös rahallisesti, mutta se on vain osa palkitsemista.

”Erilaiset tulospalkkiojärjestelyt ovat tehokkaimmillaan silloin, kun niihin yhdistyy hyvä viestintä ja palaute, joka välittää arvostusta. Palkitsevuuden tunteeseen kuuluu sekä onnistumisen tunne että siitä saatava oikeudenmukainen huomio”, Hulkko-Nyman sanoo.

Hyvinvoivan työyhteisön takana harkittu palkitseminen

”Peruspalkka, bonukset ja työsuhde-edut eivät yleensä riitä saavuttamaan kaikkia tavoitteita, joihin palkitsemisella tähdätään. Organisaation palkitsemisjärjestelmä on kokonaisuus, joka vastaa ainakin kolmeen palkitsemisen tyypilliseen tavoitteeseen”, Hulkko-Nyman selittää.

Yksi palkitsemisen tavoite on toimia houkuttelutekijänä, joka tekee organisaatiosta vetovoimaisen. Houkutteleva palkitsemisen kokonaisuus innostaa ihmisiä eikä ainakaan aseta esteitä töihin tulemiselle.

Toinen tavoite on ohjata työntekijöitä organisaation strategian kannalta oikeaan suuntaan. Esimerkiksi tulospalkkiojärjestelmillä organisaatio voi alleviivata tärkeimpiä tavoitteitaan ja palkita arvojen kannalta oleellisia saavutuksia.

”Palkitsemisen kolmas tavoite on luoda innostuneisuuden tunnelmaa. Se pitää sisällään sen, että työntekijä haluaa pysyä työpaikassaan ja kokee tulevansa oikeudenmukaisesti kohdelluksi”, Hulkko-Nyman sanoo.

”Kokonaisuus ratkaisee. On selvää, että rahallisen palkitsemisen on oltava kunnossa. Toisaalta voi sanoa, että pelkkä raha ei riitä. Jos miettii hyvää työyhteisöä, jossa ihmiset ovat innostuneita ja jaksavat tehdä töitä, niin melkeinpä poikkeuksetta nuo organisaatiot ovat todella tarkasti miettineet myös palkitsemisen aineettoman puolen.”

Palkitseminen on kilpailuetu

Harkitun etuvalikoiman ohella parhaimpina työnantajina pidetyissä firmoissa esimiehiä valmennetaan palautteen antajiksi.

”Hyvät aineettoman palkitsemisen tavat voivat olla organisaatiolle jopa selkeä kilpailuetu.”

Mittaamisessa tosin riittää haasteita. Palkkasummat ovat helppoja vertailla milloin hyvänsä, kun taas aineettoman palkitsemisen tapoja voi arvioida kunnolla vasta ajan kuluessa.

Huonosti hoidettu palkitsemisjärjestelmä voi sitä vastoin aiheuttaa ikäviä seurauksia. Ihmiset voivat kokea rahapalkinnot epäreiluiksi, mikä voi murentaa työmotivaatiota ja lisätä kiinnostusta etsiä uusia työpaikkoja.

”Palkitsemisella on myös kääntöpuolensa. Jos sitä ei hoideta hyvin, siitä voi seurata tyytymättömyyttä. On tärkeä pitää huolta, että palkitaan oikeista asioista”, Hulkko-Nyman muistuttaa.

15.2.2018

Summat kohdilleen

Suomen Ekonomit tarjoaa jäsenilleen henkilökohtaista palkkaneuvontaa ja sparrausta esimerkiksi palkkakeskustelun alla. Työelämän tietopankissa käytössäsi on Paranna palkkaasi -opas, ja sisäänkirjautuneena voit laskea oman palkkasi Palkkatutkassa.

Tutustu käytössäsi oleviin palveluihin täällä!

Muuta aiheesta

Suomen Ekonomit – Ekonomien työpaikat ja palkatLiity helposti jäseneksi tekstiviestillä

Lähetä tekstiviesti: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI numeroon 18200, niin otamme sinuun yhteyttä.

Lähetä viesti      18200

Tai täytä lomake sivuillamme: www.ekonomit.fi/jasenyys

Blogeissa
Ainutlaatuinen sinä – ainutlaatuinen osaamisesi

Asiakkaani kysyvät minulta usein, miten he voivat erottua muista oman alansa osaajista ja miten he saisivat rekrytoijat kiinnostumaan itsestään. Minä vastaan heidän kysymykseensä vastakysymyksellä: Mistä sinä olet kiinnostunut ja missä olet onnistunut?

Erottuakseen muista työmarkkinoilla ei tarvitse olla maailman paras omalla alallaan, ei edes Suomen tai oman kaupungin paras. Tärkeää on, että kerrot selvästi ja ytimekkäästi, missä olet hyvä etkä pakota lukijaa päättelemään erinomaisuuttasi työhistoriasi tai muun kokemuksesi perusteella.

Kun luen asiakkaitteni CV:itä ja hakemuksia, huomaan kuinka kaavamaisia lauseita niihin kirjoitetaan. Ihmisillä näyttää menevän aivot jollakin tavoin lukkoon, kun kyse on oman osaamisen markkinoinnista. Tai ehkä kyse onkin juuri siitä, että CV:tä ja hakemusta ei koeta oman osaamisen markkinoinniksi vaan itsensä kehuskelemiseksi. Jokainen myös tietää, että kehuskelu ei herätä kenenkään kiinnostusta, mutta on vaikea löytää tapaa kertoa omasta osaamisesta muulla tavalla.

Kiinnostus johtaa onnistumiseen

Kun ryhdyt miettimään omaa, ytimekästä markkinointiviestiäsi, on monta tapaa lähestyä asiaa.

Yksi tapa on ryhtyä miettimään, mistä asioista olet aidosti kiinnostunut. Kiinnostusten ei tarvitse liittyä suoraan työhön, vaan kysy itseltäsi, mikä sinua ylipäätään elämässä kiinnostaa.

Toinen kysymys on: Missä olet onnistunut? Milloin olen kokenut iloa ja innostusta? Milloin olen nauttinut työn tekemisestä ja aikaansaamisesta? Vastaukset voivat edelleen liittyä mihin tahansa elämänalueeseen, työhön, harrastuksiin, luottamustehtäviin, perhe-elämään tai muuhun vapaa-aikaan. Yleensä onnistumme asioissa, jotka meitä kiinnostavat, joten kysymykset liittyvät myös toisiinsa.

Kolmas kysymys kuuluu: Miksi olet onnistunut? Mitkä taidot, tiedot tai toimintatavat tai ominaisuudet olivat mukana onnistumisessa?

Kun tarkastelet muutamia, ehkä useampiakin, onnistumisia, voit alkaa huomata yhteneväisyyksiä. Huomaatkin, että samat toimintatavat, taidot, tiedot ja osaamiset vaikuttavat onnistumiseesi, tapahtuipa se millä elämänalueella tahansa.

Samassakin asiassa voi onnistua monella tavalla. Onnistutko esimerkiksi siksi, että sinulla on jonkin asian syvällistä osaamista, pystyt soveltamaan sitä käytäntöön ja vielä kertomaan siitä toisille yksinkertaisesti. Vai onnistutko siksi, että löydät oikeat ihmiset, joilla on tarvittava asiantuntemus ja osaat innostaa ryhmän antamaan parhaat taitonsa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi?

Kiteytä osaaminen kuvaksi

Mitkä osaamiset, taidot, tiedot, toimintatavat tai ominaisuudet nousevat esille äskeisen analyysisi perusteella? Sparraa hiukan itseäsi, ideoi, yhdistele, laajenna tai syvennä. Pyri kiteyttämään omannäköinen osaamiskokonaisuus, jossa on 3 – 5 ydinaluetta. Kun olet löytänyt ydinalueet, piirrä kuva, malli tai kaavio, johon tiivistyy juuri sinun osaamisesi. Millainen kolmio, tähti tai muu kuva sinun ainutlaatuisesta osaamiskokonaisuudestasi piirtyy?

Arja Parpala
Uravalmentaja

03.01.2018
Paniikkia ja pieruverkkareita – perhevapaalta paluun haasteet ja ihanuus

Kun töihin paluuni esikoisen syntymän ja ensimmäisen perhevapaaperiodini jälkeen lähestyi uhkaavasti, haikeat ajatukset ja uhkakuvat (lue: pienoinen paniikki) ottivat valtaa ajatuksissani. Yhä useampana yönä sain nähdä vähintäänkin outoja työpaikkaliitännäisiä unia. Murehdin paitsi sitä, miten pieni ihmisen taimeni pärjää vieraissa käsissä ja ilman täydellisen äitinsä hoivaa (kyllä, tämä on ironiaa), myös sitä kuinka itse selviydyn palatessani työrintamalle. Panikoin, onko tietotaitoni jo täysin vanhentunut – olinhan ollut pois ihan kokonaisen vuoden! – ja olivatko hormonihuurut tuhonneet ajattelukapasiteettini lopullisesti.

Kun jätin pikkuiseni hoitoon, hän ei jäänyt itkemään perääni, mutta itse vollotin ensin bussipysäkillä ja toiseen otteeseen työkaverini toivottaessa minut halauksin tervetulleeksi takaisin. Tykkään kovasti työstäni, mutta silti pohdin pienessä päässäni, olisiko hyvä äiti malttanut olla kotosalla kotvasen kauemmin.

Toinen kerta toden sanoo?

Toisella kerralla olin perhevapailla hurjat puoli vuotta kauemmin ja pääsin hieman vähemmällä etukäteisstressaamisella. Työkaveritkin ilmestyivät unissani erikoisiin asiayhteyksiin vasta lähempänä töihin paluun ajankohtaa. Ehkä asiaa ei arjessa kahden pienen lapsen kanssa ehtinyt niin paljon vatvoa, mutta yhtäkkiä ensimmäisen työpäivän aatto vain koitti ja tajusin että pieruverkkarit ja imetyshuppari pitäisi vaihtaa johonkin astetta korrektimpaan asukokonaisuuteen.

Toisen lapsen kohdalla mammailun merkeissä vietetyn rupeaman päättyminen ei enää tuntunutkaan niin isolta asialta. Älysin myös jo heti alkuun nauttia enemmän työelämän haasteista, päivittäisestä aikuisesta seurasta ja siitä, että lounaan sai syödä lämpimänä ilman että kukaan huutaisi kesken kaiken pyyhkimään. Jäin bussista oikealla pysäkillä ja melkein joka päivä hyppäsin vielä ihan oikeaan junaankin. Työhuoneeni koordinaatitkin olivat ennallaan.

Töihin paluuseen panostettava

Sen lisäksi että pari ihanaa työkaveriani päivitti minulle perhevapaani aikana toimiston kuumimpia kuulumisia, pidimme esimieheni kanssa sovitusti ja toiveestani yhteyttä. Usein pelisäännöt yhteydenpidosta jäävät kuitenkin sopimatta. Moni äiti ei tiedä onko tervetullut takaisin, esimies on saattanut vapaan aikana vaihtua toiseen eikä organisaatiokaan ole ennallaan.

Omassa päässäni pyöri toisenkin perhevapaan jälkeen kaikesta huolimatta iso liuta kysymyksiä: ”Keitä nää tyypit on? Miten nää ohjelmat toimii? Mitkä ne salasanat näihin kaikkiin ohjelmiin nyt olikaan? Mitä nää kaikki projektit ja lyhenteet tarkoittaa? Osaanko mä enää mitään? Mä en osaa enää mitään!? Miksi mun laukussani on pehmohiiri, likainen sukka kokoa 22 ja palohälytin?”

Kaiken tämän säädön ja tunnekuohujen keskellä saan nykytilanteen valossa kuitenkin olla tyytyväinen, ja yllämainittu hämmennys ja sekoilu ovat pieniä murheita. Työpaikkani oli tallella ja työtehtäväni olivat ennallaan. Perhevapaaltahan palataan ensisijaisesti siihen työhön, josta perhevapaalle on lähdetty ja josta on työsopimuksessa sovittu. Tämä on selvää. Vai onko? Valitettavan usein näin ei ole. Yksi yleisimmistä ekonomien yhteydenottoaiheista työsuhdejuristeillemme on perhevapaalta paluuseen liittyvät ongelmat työpaikalla.

Äiti-ihmisillä on aivan tarpeeksi pähkäiltävää ja haastetta töihin paluu -merkkisessä elämänmuutoksessa muutoinkin eikä työn ja perheen yhteensovittaminen kaipaa enää ylimääräistä extrajännitystä ja draamaa. Ja kyllä: haasteita voi olla isilläkin, mutta ainakin Ekonomien jäsenistä toistaiseksi vuosittain vain kourallinen miehiä ilmoittaa olevansa pidemmällä perhevapaalla.

Summa summarum: Kaikki voittavat, kun perhevapaalta töihin paluuseen panostetaan.

Tanja Hankia
Asiakkuusvastaava, kylterit ja nuoret ekonomit

21.12.2017
Esimies työsuhteen säännösviidakossa

Työelämän lainsäädännössä on työnantajalle annettu oikeuksia ja asetettu monenlaisia velvoitteita. Käytännön tilanteissa työnantajaa edustaa yksittäinen esimies, joka käyttää työnantajayhteisön puolesta työnjohtovaltaa ja toisaalta vastaa työnantajavelvoitteiden asianmukaisesta noudattamisesta työpaikan arjessa. Lainsäädäntöviidakossa suunnistaminen voi toisinaan olla haasteellista, koska esimiehen koulutus ja työkokemus ovat tyypillisesti muulta toimialalta kuin työoikeudesta.

Työnantajalla on tulkintaetuoikeus työsuhteessa kulloinkin sovellettavasta lain tai työehtosopimuksen kohdasta. Jos työntekijä ja esimies ovat erimielisiä säännöksen oikeasta soveltamisesta, on työntekijän noudatettava esimiehen soveltamistulkintaa, kunnes erimielisyys on saatu ratkaistua. Ääritilanteessa ratkaisu voi tapahtua vasta tuomioistuimessa. Toisaalta työnantajalla on myös vastuu esittämästään tulkinnasta ja jos tulkinta sittemmin vahvistetaan virheelliseksi, on työnantajan korvattava työntekijälle tästä mahdollisesti aiheutunut vahinko.

Työsopimuslaissa tänä vuonna merkittäviä muutoksia

Työsopimuslaki on painoarvoltaan merkittävin työelämää säätelevä laki ja se sisältää säännöksiä mm. työsuhteen osapuolten yleisistä oikeuksista ja velvollisuuksista, työsopimuksen muodosta, kestosta ja päättämisestä. Työsopimuslakiin on vuonna 2017 tehty merkittäviä muutoksia mm. koeajan kestoon, määräaikaisen työsopimuksen perusteisiin ja irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuuteen. Näistä on kerrottu tarkemmin Ekonomi-lehtemme tämän vuoden toisessa numerossa.

Työsopimuslaissa on myös määritelty työsopimussuhteen tunnusmerkit, joiden perusteella arvioidaan, onko osapuolten välillä ylipäätänsä työsopimussuhde vai jonkinlainen toimeksianto- tai konsulttijärjestely. Työelämän yleisen lainsäädännön soveltuminen edellyttää luonnollisesti, että kyseessä on työsopimussuhde.

Muita keskeisiä työelämän lakeja ovat mm. yhteistoimintalaki, työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, tasa-arvolaki sekä laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Lainsäädännön lisäksi työsuhdetta voi säännöttää myös normaali tai yleissitova työehtosopimus.

Lakien ja työehtosopimusten soveltamisesta

Työehtosopimuksen normaalisitovuudesta on kyse, kun työnantajayhteisö on järjestäytynyt alansa työnantajaliittoon ja on tämän johdosta velvollinen noudattamaan oman alansa työehtosopimusta. Jos valtakunnallinen työehtosopimus on asianomaisella alalla kattava (työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien palveluksessa on vähintään 50 % alan kaikista työntekijöistä) voidaan työehtosopimus vahvistaa yleissitovaksi. Käytännössä yleissitovuus tarkoittaa sitä, että alalla toimivan järjestäytymättömänkin työnantajan on työsuhteissa noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Lisäksi työehtosopimuksen noudattaminen voi perustua myös siihen, että osapuolet ovat sopineet siitä työsopimuskirjauksella.

Työelämän lakeja ja työehtosopimuksia sovellettaessa on syytä muistaa, että valtaosa säädöksistä on ns. pakottavaa oikeutta. Esimies ja työntekijä eivät voi työsopimuksella sopimalla poiketa pakottavasta säännöksestä. Esimerkiksi varsin tavallinen kirjaus siitä, ettei työsuhteessa noudateta työaikalakia on pätemätön, ellei työntekijä tosiasiallisesti ole sellaisessa asemassa tai työssä, että hän työaikalain poikkeussäännöksen nojalla jää lain soveltamisen ulkopuolelle. Tällöin työaikalain ulkopuolelle jääminen perustuu työaikalain säännökseen, jossa on määritelty lain ulkopuolelle jäävät työt ja tehtävät, eikä niinkään työsopimuskirjaukseen.

Työelämän lainsäädäntö ja yleissitovat työehtosopimukset ovat yleisesti saatavilla valtion säädöstietopankki Finlexissä osoitteessa www.finlex.fi. Säädöstietopankista löytyvät myös työtuomioistuimen tuomiot ja korkeimman oikeuden ennakkopäätökset, jotka linjaavat merkittävällä tavalla työelämän lakien ja työehtosopimusten tulkitsemista.

Oikeudelliset palvelumme tukevat ekonomi-esimiehiä tai -yrittäjiä työelämän oikeuskysymyksissä. Työnantajaneuvontamme palvelee arkisin klo 9.00 – 16.00 numerossa 020 692 923.

Jan Degerlund
Lakiasiainjohtaja

19.12.2017
 
Valitse Lehti
Ekonomi 06 : 2013